Keuze en oudste coschappen

Een coassistent is vrij om te bepalen waar hij/zij de keuze en oudste coschappen loopt. Dit kan zowel plaatsvinden in een geaffilieerde instelling als in een niet geaffilieerde instelling. Daar waar sprake is van een geaffilieerde instelling wordt de vergoeding volgens het affiliatiecontract geregeld. Daar waar het gaat om een niet-geaffilieerd ziekenhuis is hieronder de procedure uitgewerkt.

Facturering coschappen instellingen zonder affiliatiecontract

  • Indien een coassistent zijn keuze of oudste coschap loopt bij een niet geaffilieerd ziekenhuis, kan deze instelling ook een vergoeding ontvangen. De regisseur affiliaties maakt in dit geval na goedkeuring voor de plek door de opleidingscoördinator van de master Geneeskunde afspraken met het betreffende ziekenhuis;
  • Na afloop van het doorlopen van het oudste of keuzecoschap wordt een factuur verstuurd onder vermelding van de juiste kostenplaats. De hoogte van de vergoeding en de kostenplaats kan opgevraagd worden bij de regisseur affiliaties van het Erasmus MC;
  • Daar waar een niet geaffilieerd instelling meerdere oudste en keuze oudste coschappen in huis heeft kan facturatie eenmaal per jaar plaats vinden aan het einde van ieder jaar. Wanneer hier sprake van is, wordt door de regisseur affiliaties afspraken hierover gemaakt met het desbetreffende ziekenhuis.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen