Kernthema's en begrippenschema

In de kernthema’s van zowel de bachelor- als de masteropleiding Geneeskunde komen basisvakken, klinische vakken, gezondheidswetenschappen, filosofie en ethiek geïntegreerd aan de orde. De samenhang tussen deze verschillende onderdelen wordt geïllustreerd aan de hand van het begrippenschema (invoegen schema)). Dit schema weerspiegelt het denkproces van een arts en vormt het gereedschap waarmee studenten gedurende de hele opleiding tot Erasmusarts problemen van een patiënt leren benaderen. Het schema staat dan ook centraal in de gehele opleiding tot Erasmusarts.

Begrippenschema Master Geneeskunde Erasmus MC

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen