Onderwijsvisie en -filosofie

Snelle en voortdurende ontwikkelingen in de zorg

De huidige samenleving stelt in toenemende mate hoge eisen aan (toekomstige) artsen. De complexe, steeds veranderende zorg, het snelle tempo waarin de technologie zich ontwikkelt en de snelle kennisveroudering zijn slechts enkele voorbeelden die een belangrijke invloed hebben op de (toekomstige) arts. Het Erasmus MC focust zich in de komende jaren dan ook op het vergroten van kennis en inzichten over ziekte, gezondheid en preventie, het verbeteren van diagnostiek en behandeling van zorg en het voortdurend zoeken naar manieren om te vernieuwen, in zowel onderzoek, zorg als onderwijs. Het medisch onderwijs zal daarom continu moeten kunnen inspelen op de eisen van de moderne samenleving die uiteindelijk immers ook van invloed zijn op het beroep van arts. Bovendien speelt moderne informatie- en communicatietechnologie voor met name de huidige en komende generatie studenten een onmisbare rol. 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen