Locaties coschappen

Coassistenten worden geplaats bij verschillende ziekenhuizen voor het doorlopen van hun coschap. Hiervoor zijn coschap trajecten in ontwikkeling. Iedere student doorloopt een van deze trajecten. Het voordeel hiervan is dat duidelijk is wanneer de student welk coschap en in welk ziekenhuis doorloopt.

Deze trajecten zijn zorgvuldig samengesteld op basis van de volgende criteria:

  • Naar rato academisch (Erasmus MC) en affiliaties (partnerziekenhuizen);
  • Zo min mogelijk wisselingen, bij voorkeur per blok één ziekenhuis;
  • Bij voorkeur drie tot vier ziekenhuizen per traject;
  • Inwendige Geneeskunde en Heelkunde niet in één ziekenhuis;
  • Minimaal één blok in een academisch ziekenhuis;
  • Twee blokken achter elkaar in één ziekenhuis is geen probleem;
  • Minimaal twee regioroutes: alle coschappen in de regio (uitgezonderd Brabant en Zeeland);

De criteria voor de samenstelling van de trajecten staan in art. 3.1 van de Regeling voor de verdeling van instroommomenten.

Een overzicht van de geaffilieerde instellingen van het Erasmus MC met meerdere disciplines waarvan de instelling een coschap verzorgt is hier te vinden.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen