Reiskostenvergoeding

Coassistenten ontvangen vanuit het Erasmus MC een vergoeding voor de reis- en verblijfkosten die zij in het kader van de coschappen maken. Hiertoe zijn een tweetal regelingen opgesteld, te weten:

  1. Reiskostenregeling coschappen voor coassistenten met recht op de studenten OV-kaart.
  2. Reiskostenregeling coschappen voor coassistenten zonder recht op de studenten OV-kaart.

In deze regelingen wordt uitgelegd op welke reiskostenvergoeding de student recht heeft binnen welke kaders. De regelingen zijn te vinden op Canvas.

De student declareert binnen 4 weken na afloop van elk coschap (niet per blok) of binnen 4 weken na afloop van de OV vrije zomerperiode zijn reiskostenvergoeding bij het Onderwijs Service Centrum (OSC).

Als een student geen recht meer heeft op de studenten OV-kaart wordt vergoeding verstrekt op basis van kilometervergoeding. Met als uitzonderingen het Amphia Ziekenhuis en het ETZ. Voorheen boden deze geaffilieerde instellingen huisvesting aan, dit is door uiteenlopende redenen niet meer mogelijk voor de betreffende instellingen. Om die reden zijn er andere afspraken gemaakt met deze twee  instellingen en worden de feitelijk gemaakte reiskosten vergoed alleen op basis van het openbaar vervoer. Wanneer men ervoor kiest met de auto te reizen, geldt de daarvoor geldende regeling van € 0,11 per gereden km.

Als co’s in het Erasmus MC of een van de andere instellingen in Rotterdam hun coschap lopen, is zowel hun standplaats als hun plaats van bestemming Rotterdam en ontvangen ze geen reiskosten.

Bij het reizen wordt altijd uitgegaan van de kortste afstand, dit kan dus zijn vanaf het studieadres of vanaf het Erasmus MC, Wytemaweg 80.
Bij studenten met recht op OV-kaart wordt het laagste bedrag uitbetaald, vanaf het studieadres of vanaf Rotterdam CS.

Als er huisvesting is, mag je twee keer per week een enkele reis declareren plus twee keer een enkele reis voor het reizen naar de Bloktoets. Voor een coschap van drie weken mogen er dus acht enkele reizen gedeclareerd worden van € 0,11 per kilometer. Als er geen huisvesting is, mag er tien keer per week een enkele reis gedeclareerd worden van opnieuw € 0,11 per kilometer

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen