Tilburg Lang Verblijf

Vanaf komend collegejaar bieden we opnieuw de optie aan van het zg . Tilburg Lang Verblijf (TLV). Dit houdt in dat coassistenten vanaf het coschap Heelkunde alle coschappen in het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg lopen. Het coschap Inwendige Geneeskunde wordt gelopen in het Erasmus MC.

Aan het lopen van dit traject in het ETZ zitten veel voordelen: coassistenten wisselen logischerwijs minder van ziekenhuislocaties, waardoor je zowel het ziekenhuis als de bijbehorende procedures beter leert kennen. Je hoeft bovendien niet bij elk nieuw coschap opnieuw alle HR-stappen te doorlopen. Daarnaast volgen de opleiders in het ETZ je ontwikkeling als coassistent en is hierdoor meer ruimte voor persoonlijke groei. Als coassistent leer je verder het ziekenhuis én de opleiders goed kennen, waardoor er een betere aansluiting mogelijk is op een (eventuele) opleidingsplaats. Tot slot zijn er in het ETZ veel en uitgebreide mogelijkheden voor keuzecoschappen en oudste coschappen en voor het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

Lijkt het je wat om aan dit traject mee te doen, dan kun je je per e-mail aanmelden via het OSC, osc@erasmusmc.nl, o.v.v. je instroomgroep. Dit kan tot uiterlijk twee maanden vóór de start van jouw instroom. Lees voordat je je aanmelding instuurt nog wel de onderstaande voorwaarden goed door.

Voorwaarden traject Tilburg Lang Verblijf 

 • Binnen het traject TLV start de coassistent vanaf het coschap Heelkunde in het ETZ in Tilburg;
 • Het coschap Inwendige Geneeskunde wordt altijd gevolgd in het Erasmus MC om te voldoen aan het criterium van een academisch coschap;
 • Binnen het traject heeft de coassistent voor de reiskostenvergoeding twee standplaatsen: t/m onderwijs Heelkunde: Rotterdam, vanaf coschap Heelkunde: Tilburg;
 • Per instroommoment zijn er twee tot drie TLV-plekken beschikbaar;
 • Per twee groepen (trap binnen instroommoment) wordt maximaal één coassistent TLV geplaatst;
 • Bij voorkeur wordt de TLV-co geplaatst in eerste twee groepen of laatste twee groepen van het instroommoment, dan heeft de student tussen het onderwijs en het coschap Heelkunde vier of twee weken vrij om te verhuizen en voor te bereiden; 
 • Coassistenten die kiezen voor Tilburg Lang Verblijf kunnen geen huisvesting krijgen in het Co‐hotel. De student is zelf verantwoordelijk voor het regelen van huisvesting en dit is op eigen kosten; 
 • Vanaf start Lang Verblijf in Tilburg volgt de student nog 14 weken onderwijs en vijf reguliere bloktoetsen in Rotterdam: 4 weken onderwijs Kindergeneeskunde/Gynaecologie + 4 weken onderwijs Neurologie/Psychiatrie + 2 weken onderwijs Dermatologie/KNO/Oogheelkunde + 4 weken onderwijs Sociale Geneeskunde/Huisartsgeneeskunde.

Reiskostenvergoeding voor traject Tilburg Lang Verblijf

 • Standplaats:  
  - Rotterdam: tijdens onderwijs Inwendige, coschap Inwendige en onderwijs Heelkunde; 
  - Tilburg: vanaf het coschap Heelkunde;
 • Vergoeding volgens reiskostenregeling:
  - Standplaats Rotterdam geen reiskostenvergoeding;
  - Vanaf coschap Heelkunde standplaats Tilburg, reiskosten voor onderwijs en coschappen buiten Tilburg, gerekend vanaf het ETZ in Tilburg of vanaf studieadres (vergoeding over laagste aantal kilometers).

Kort Verblijf Tilburg (los coschap of blok in Tilburg)

Voor een kort verblijf in Tilburg wordt huisvesting aangeboden in het Co‐hotel aan de Hilvarenbeekseweg via het Klantcontactcentrum van het ETZ. Coassistenten zijn dan wisselend voor 3, 5 of 10 weken in Tilburg.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen