Kosten

De kosten voor screening en eventuele vervolgcontroles en behandelingen voor de delen van de opleiding die binnen het Erasmus MC worden gevolgd (bijvoorbeeld tijdens de coschappen in het Erasmus MC) zijn voor rekening van de opleiding.

Uitsluitend indien een student de vaccinatie en de mantoux-test op het aangeboden moment haalt, vergoedt de opleiding de kosten. Mocht de student andere vaccinaties laten zetten, bijvoorbeeld op verzoek van een instelling, dan is dat voor eigen rekening of rekening van de verzoekende instelling. Dit geldt ook wanneer de student geen gebruik maakt van de aangeboden vaccinatiemomenten. Wanneer een student de vaccinatieronde heeft gemist kan hj alsnog zelf een afspraak maken met de VRP, maar zijn de kosten voor rekening van de student.

Screenings en eventuele behandelingen die tijdens de coschappen door de affiliatieziekenhuizen worden uitgevoerd volgen het beleid van de betreffende affiliatie, ook rondom de kosten hiervan.

Eventuele aanvullende, niet-noodzakelijke vaccinaties, zoals Hepatitis A, zijn voor eigen kosten. Kosten voor vaccinaties die nodig zijn voor een buitenlandstage kunnen worden gedeclareerd op de Erasmus MC-beurs. Kosten die boven het budget van de beurs vallen, zijn voor eigen rekening.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen