Screening

De bachelorfase wordt gebruikt ter voorbereiding op de master Geneeskunde. In het eerste jaar van de bachelor Geneeskunde worden studenten:

 1. bij start van de Bachelor gecontroleerd of zij zijn gevaccineerd tegen ‘vaccine-preventable’ infectieziekten (Mazelen, Bof en Kinkhoest), of dat zij deze infectieziekten en Varicella Zoster zelf doorgemaakt hebben, en
 2. gevaccineerd tegen hepatitis B (HBV).
 3. Gescreend op TB en MRSA

Voor start van de Zorgstage in bachelor jaar 2 of andere klinische werkzaamheden vinden de volgende controles plaats door de Vaccinatie- en reizigerspolikliniek (VRP):

 1. Hepatitis B virus (HBV)
 2. Tuberculose (TBC)
 3. Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA)

Na minor of stage in het buitenland* tijdens de bachelor

Studenten die een stage in het buitenland doen zijn verplicht vooraf:
 • zich afhankelijk van de bestemming adequaat te laten vaccineren (Gele koorts , HAV , tyfus) c.q. voor te laten lichten met betrekking tot malariaprofylaxe e.d. en bewijs daarvan voor start stage te overleggen.
 • bewijs van adequate HBV vaccinatie te overleggen.
 • zich te laten vaccineren tegen Rabiës (indien reizend naar Rabiës endemische gebieden).
Studenten die een stage in het buitenland doen (officieel of vrijwillig) zijn verplicht zich na afloop te laten controleren door de Vaccinatie- en reizigerspolikliniek (VRP) op:
 • MRSA (altijd en zo snel mogelijk na terugkeer).
 • TBC (landen aan te wijzen, maar altijd bij de Minor Global Health; 6-8 weken na terugkeer endemisch gebied).
 • EC worden niet toegekend zolang de uitslagen van deze testen niet worden overlegd door de student.
Officiële stages zijn:
 • Minor Global Health of andere buitenlandminor (of zelf georganiseerde minor in het buitenland). Sommige minoren kunnen aanvullende eisen stellen, anders dan die hieronder staan beschreven.

Bij de start van de master Geneeskunde volgt een check of de student bovengenoemde (onder bachelor ) verplichte vaccinaties en controles heeft ontvangen/gedaan, alvorens met de coschappen gestart kan worden. Met name wordt gecontroleerd op ‘vaccine-preventable’ infectieziekten (met name Mazelen, Bof en Kinkhoest), Hepatitis B Virus (HBV) en Varicellazoster.

Daarnaast vinden de volgende controles plaats door de Vaccinatie- en reizigerspolikliniek (VRP):

1. Tuberculose (TBC)
2. Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA)

Na stage in het buitenland tijdens de masteropleiding

Studenten die een stage in het buitenland doen (officieel) zijn verplicht vooraf:
 • zich afhankelijk van de bestemming adequaat te laten vaccineren (Gele koorts , HAV , tyfus) c.q. voor te laten lichten met betrekking tot malariaprofylaxe e.d. en bewijs daarvan voor start stage te overleggen.
 • bewijs van adequate HBV vaccinatie te overleggen.
 • zich te laten vaccineren tegen Rabiës (indien reizend naar Rabiës endemische gebieden).
Studenten die een stage in het buitenland doen (officieel of vrijwillig) zijn verplicht zich na afoop te laten controleren door de Vaccinatie- en reizigerspolikliniek (VRP) op:
 • MRSA (altijd en zo snel mogelijk na terugkeer).
 • TBC (afhankelijk van bestemming; 6-8 weken na terugkeer endemisch gebied).
Officiële stages zijn:
 • Keuzecoschap
 • Oudste coschap
 • Masteronderzoek

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen