Uitgangspunten en uitvoering

Instellingen voor gezondheidszorg zijn een risicovolle werkomgeving als het gaat om overdracht van micro-organismen. Deze risico’s gelden zowel voor de medewerker, als voor de patiënten van het ziekenhuis. Het vaccinatiebeleid en protocol maakt onderdeel uit van het totale beleid op het gebied van infectiepreventie in het Erasmus MC en is in aanvulling op het beleid infectiepreventie aanstellingskeuring en intredeonderzoek.

Wanneer een student zich niet aan het Facultair vaccinatiebeleid en protocol houdt, kan hij/ zij bepaalde taken niet verrichten of bepaalde afdelingen niet betreden. Hierdoor kan de student vastlopen in de opleiding en daardoor mogelijk geen arts worden.

Algemene voorzorgsmaatregelen

Om een goede hygiëne mogelijk te maken en overdracht van bacteriën en virussen naar patiënten te voorkomen, gelden de Algemene voorzorgsmaatregelen. Daarin is onder andere bepaald dat medewerkers die door ziekte of ongeval een hulpmiddel zoals een brace, een spalk of gips nodig hebben aan handen of onderarmen, niet in de patiëntenzorg mogen werken. Ook werkzaamheden waarbij deze medewerkers in contact kunnen komen met patiëntmaterialen zijn uitgesloten.

Uitvoering

Controle vaccinatiestatus, (titer)controles en vaccinaties worden uitgevoerd door de Vaccinatie- en Reizigerspolikliniek van het Erasmus MC. De uitvoering van het vaccinatiebeleid heeft betrekking op:

  • Bij de start van de bachelor Geneeskunde en start (pre-)master Geneeskunde voor zij-instromers wordt de uitgangssituatie voor wat betreft vaccinatiestatus en dragerschap van de student bepaald;
  • Bewaken van de vaccinatiestatus en dragerschap van studenten gedurende de gehele opleiding, inclusief incidentele maatregelen zoals vrijwillige vaccinaties en controles voor en na buitenlandstages.

De onderstaande tabel toont een overzicht wanneer wat precies wordt uitgevoerd.

Wat?Wanneer
Anamnese (vaccinatiestatus en/of doorgemaakte infecties)Bachelor jaar 1/zij-instromers voor start master
Mazelen titercontroleIndien niet gevaccineerd, bachelor jaar 1/zij-instromers voor start master
Bof titercontroleIndien niet gevaccineerd, bachelor jaar 1/zij-instromers voor start master
Kinkhoest titercontroleIndien niet gevaccineerd, bachelor jaar 1/zij-instromers voor start master
Varicella ZosterBij twijfel, bachelor jaar 1/zij-instromers voor start master

Vaccinatie Hepatitis B
Hepatitis B titercontrole

Bachelor jaar 1/ zij-instromers start master
Voor start zorgstage in bachelor jaar 2/ voor start coschappen

TB-controleVoor start zorgstage in bachelor jaar 2 en na buitenlandverblijf/ voor start coschappen
MRSA-controleVoor start zorgstage in bachelor jaar 2 en na

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen