Achtergrondinformatie

Voorheen heette het Klinisch Excellentietraject het dedicated schakeljaar. De invoering van het dedicated schakeljaar en de impact hiervan op de initiële opleiding en de vervolgopleidingen bood naast het feit dat het bijdroeg aan  bezuiniging ook kansen om het opleidingscontinuüm werkelijk vorm te geven. Hierbij hoorde ook een inhoudelijke vernieuwing van de initiële opleiding om de voorbereiding op het schakeljaar te optimaliseren om bij te kunnen dragen aan een duurzame opleidingsstructuur, die was afgestemd op diverse ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Het lag voor de hand om hierbij aan te sluiten bij de aanbevelingen van de Visitatiecommisse Geneeskunde en het State of the Art-rapport in 2012. Hierin houdt de Visitatiecommissie een pleidooi voor een nieuwe opzet van het (initiële) geneeskundeonderwijs met meer aandacht voor een ‘system-based’ benadering. Na de fase van een ‘science-based’ en vervolgens ‘problem-based’ benadering moeten opleidingen een volgende stap zetten om het onderwijs geschikt te maken voor de zorgvraag in de volgende decennia. Patiëntveiligheid, multidisciplinair samenwerken, ouderenzorg, leiderschap, doelmatigheid en kostenreductie in de zorg zijn voorbeelden van onderwerpen die prominent in het onderwijs thuis horen. De Visitatiecommissie sloot daarbij aan bij de aanbevelingen van een denktank in het Verenigd Koninkrijk over de modernisering van de artsopleiding. Daarnaast was de verwachting dat de door de minister van VWS ingestelde Commissie Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen aanbevelingen zou doen die grote gevolgen konden hebben voor de inrichting van de initiële opleiding als onderdeel van het opleidingscontinuüm. Het uitgangspunt van het dedicated schakeljaar-pilotproject was dat vanaf 2018 minstens de helft van de AIOS die met een vervolgopleiding beginnen (medisch specialistische vervolgopleiding, huisartsopleiding, opleiding public health) dat doet met een schakeljaar.

Het Erasmus MC koos er in eerste instantie voor om vanaf april 2014 de eerste pilotgroep van max. 40 studenten te laten starten. Het dedicated schakeljaar bestond toen uit het masteronderzoek, het oudste coschap en het keuzecoschap. In 2016 is het dedicated schakeljaar overgegaan in het Klinisch Excellentietraject. Het was en is nog steeds de bedoeling om tijdens dit schakeljaar competenties te behalen, die op vergelijkbaar niveau liggen als die van een eerstejaars AIOS. De eindtermen voor coassistenten in een Klinisch Excellentietraject liggen dus hoger dan die voor coassistenten in de masteropleiding. Als daaraan is voldaan, kan een succesvolle afronding van het Klinisch Excellentietraject leiden tot doorstroom in een opleidingsplaats, waarbij maximaal zes maanden korting op de opleidingsduur kan worden toegekend.


Meer achtergrondinformatie is te vinden in de rapporten 'De arts van straks: een nieuw medisch opleidingscontinuüm (2002)' en 'State of the Art Rapport Geneeskunde (2012)' (zie de download-sectie onderaan deze pagina).

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen