Selectieprocedure

Wie kan solliciteren?
Coassistenten kunnen in het jaar voorafgaand aan de start van hun keuze- en oudste coschappen solliciteren naar een plek binnen het Klinisch Excellentietraject. Heeft u uw masteronderzoek reeds afgerond, dan mag u ook solliciteren. De opleider van het desbetreffende specialisme bepaalt in dat geval wel of het uitgevoerde masteronderzoek relevant is voor de toelating tot het Klinisch Excellentietraject. In de opleidingsplannen kunt u per deelnemend specialisme nalezen welke voorwaarden er worden gesteld en welke leerdoelen moeten worden behaald.

Sollicitaties
De selectieprocedure wordt gecoördineerd door de afdeling Onderwijsbeleid en –advies (OBA). De opleiders en stafleden van het desbetreffende specialisme selecteren de eindkandidaten en bepalen de verdere selectieprocedure. Doorgaans is solliciteren mogelijk tussen medio december en medio januari.

Sollicitatieronde 2022
De eerstvolgende sollicitatieronde vindt plaats vanaf 17 januari tot en met 11 februari. Indien u interesse heeft dient u die in deze periode kenbaar te maken middels het versturen van een sollicitatiebrief inclusief CV aan het volgende e-mailadres: klinisch.excellentietraject@erasmusmc.nl. Het deelnemende specialisme neemt na 11 februari contact met u op en handelt daaropvolgend de verdere sollicitatieprocedure af.

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen