Procedure Bindend Studieadvies

Studienormen

Om studenten een goede start met de studie te laten maken en om te voldoen aan de wettelijke eisen hieromtrent, hanteert de opleiding Geneeskunde een Bindend Studieadvies van 45 studiepunten (EC) in het eerste jaar. Zie voor nadere informatie de Onderwijs- en Examenregeling (OER).

LET OP: voor studenten die gestart zijn met de opleiding Geneeskunde in september 2020 geldt een BSa-norm van 39 EC vanwege de coronapandemie

Planning Bindend Studieadvies Geneeskunde

In dit overzicht is uitgegaan van studenten die in collegejaar 2020-2021 voor het eerst zijn ingeschreven voor de studie geneeskunde. 

Datum

Wat?

Voor wie?

September 2020

Informatie over BSa wordt naar alle studenten gestuurd via CANVAS en besproken tijdens het tutoraat

Alle studenten.

September 2020 t/m juli 2021

Vrijwillige begeleiding  ‘studie aanpak’ door studieadviseurs

Alle studenten die hun studie aanpak willen herzien.

Januari 2021

Pre advies

Alle studenten

31 augustus 2021

Bindend Studieadvies wordt uitgebracht

Alle studenten

Het uitbrengen van een negatief Bindend Studieadvies wordt uitgevoerd door de Examencommissie en gebeurt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Persoonlijke omstandigheden, voor zover gemeld bij de studieadviseur en voorzien van bewijs, kunnen reden zijn om het uitbrengen van het Bindend Studieadvies met een jaar uit te stellen.
 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen