Herbeoordeling eigen werk

Na de plenaire nabespreking en nadat de voorlopige cijfers voor het tentamen bekend zijn gemaakt, is er de mogelijkheid het tentamen in te zien. Tijdens deze inzage is het mogelijk om bezwaar aan te tekenen tegen de beoordeling van het eigen beoordeelde werk. In het document hieronder staat nader toegelicht wat dit inhoudt.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen