Regeling zachte knip Ba3- en premasterstudenten

Als gevolg van de coronamaatregelen ontstaat er mogelijk voor een deel van de derdejaarsstudenten van de bacheloropleiding Geneeskunde en studenten van de premaster Geneeskunde van het Erasmus MC een knelpunt bij de afronding van hun bachelor of premaster. Hierdoor kan de instroom in de master Geneeskunde vertraagd worden vanwege de zg. ‘harde knip’ tussen bachelor en master. Voor deze specifieke groep studenten geldt om die reden de onderstaande 'zachte knip'-regeling.