Studie/stage in het buitenland

Selamat jalan, safe travels, bon voyage, gute Reise!

Tegenwoordig is een tijdje studeren of stagelopen in het buitenland eerder regel dan uitzondering. Jaarlijks vliegt dan ook voor korte of langere tijd een groot aantal studenten van het Erasmus MC uit over de hele wereld. Internationalisering is sowieso een van de speerpunten van het Erasmus MC -- niet alleen voor studenten, maar ook wat betreft internationale patiëntenzorg en het internationale onderzoek.

Vanwege het coronavirus zijn alle buitenlandse stages tot en met 31 december 2020 stilgelegd en handhaven we deze regel om buitenlandse (onderzoeks)stages in het algemeen niet toe te staan gedurende het gehele collegejaar 2020-2021, dus ook vanaf 1 januari 2021. Wat betreft het toestaan van buitenlandse stages in academisch jaar 2021-2022 is op dit moment nog geen besluit genomen. Wel kunnen studenten zich nog altijd blijven oriënteren op en/of starten met de organisatie van een buitenlandse stage voor in de (verdere) toekomst, zonder daarbij al direct (financiële) verplichtingen aan te gaan. Studenten zijn welkom om hun buitenlandplannen te bespreken met de coördinator Internationalisering. Zie hier voor meer informatie.