ErasmusArts over de grens!

Vanwege het coronavirus zijn alle buitenlandse stages tot en met 31 december 2020 stilgelegd en handhaven we deze regel om buitenlandse (onderzoeks)stages in het algemeen niet toe te staan gedurende het gehele collegejaar 2020-2021, dus ook vanaf 1 januari 2021. Wat betreft het toestaan van buitenlandse stages in academisch jaar 2021-2022 is op dit moment nog geen besluit genomen. Wel kunnen studenten zich nog altijd blijven oriënteren op en/of starten met de organisatie van een buitenlandse stage voor in de (verdere) toekomst, zonder daarbij al direct (financiële) verplichtingen aan te gaan. Studenten zijn welkom om hun buitenlandplannen te bespreken met de coördinator Internationalisering. Zie hier voor meer informatie.

Het Erasmus MC hecht er veel belang aan dat studenten Geneeskunde tijdens hun studie voor een korte of langere tijd naar het buitenland gaan. Naast het leren kennen van een andere cultuur en een ander systeem van gezondheidszorg draagt internationale ervaring bij aan de wetenschappelijke vorming van een aankomend arts of onderzoeker én aan de ontwikkeling van een aantal belangrijke persoonlijke vaardigheden wat betreft zelfredzaamheid, zelf-initiatief, doorzettingsvermogen, organisatievermogen die ook later in het artsenvak van pas komen. Wat komt er echter zoal kijken bij de organisatie van zo'n buitenlandse stage?

Nieuwsreportage WDR over studentenuitwisseling Geneeskunde in Siegen, Duitsland