Financiën

Een tijdje naar het buitenland gaan kost natuurlijk wel wat. Gelukkig zijn er zowel binnen als buiten de faculteit mogelijkheden om aanvullende financiering te vinden.

 • Het Erasmus MC heeft een uitgebreid beurzenstelsel voor Geneeskundestudenten die naar het buitenland willen. Het uitgangspunt is dat je een totaalbudget hebt van € 1250 om onder bepaalde voorwaarden te gebruiken voor een buitenlands studieverblijf. Dit betreft dan een minor, coschap of masteronderzoek in het buitenland. Ongeacht de duur van het verblijf kan een student de volledige beurs hiervoor gebruiken. Wel gaat het dan om de volgende zaken die gedeclareerd kunnen worden:

  • reiskosten (1x retour);
  • annuleringsverzekering;
  • huisvesting (op basis van vooraf te tonen huurcontract of reservering);
  • International Student Identity Card (ISIC);
  • vaccinatiekosten;
  • visumkosten;
  • één reisgids van de desbetreffende bestemming (maximaal € 25);
  • reisverzekering.

  De Erasmus MC-beurs vraag je aan via onderstaand aanvraagformulier.

  Sociaal stageverslag

  Als tegenpresentatie voor de Erasmus MC-beurs vragen we je wel een sociaal stageverslag te schrijven. Dit verslag is anders van opzet dan een wetenschappelijk/inhoudelijk stageverslag. Het gaat met name om de 'sociale' aspecten van je stage: hoe was het om in een ander land te zijn, wat kwam er allemaal bij kijken om je stage te regelen, wat voor tips en advies heb je? De bedoeling van deze verslagen is om je medestudenten te informeren en enthousiast te maken voor een buitenlands studieverblijf. Alle verslagen worden verzameld in een database.

  Maak bij het schrijven van het sociaal stageverslag gebruik van de richtlijnen zoals vermeld op bovengenoemd aanvraagformulier (zie document onderaan deze pagina).

 • Het Erasmus University Holland Scholarship is een beurs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Erasmus Universiteit Rotterdam. De beurs is bedoeld voor studenten die willen studeren, stage lopen of een onderzoek doen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De EER bestaat uit de EU, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen.

  Voor wie?

  Het Erasmus University Holland Scholarship is bedoeld voor studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam die willen studeren, stage lopen of een onderzoek doen buiten de EER. Voor studenten Geneeskunde komen met name het masteronderzoek of het oudste coschap in aanmerking.

  Beurs

  De beurs bestaat uit een eenmalig bedrag van € 1.250 en is een tegemoetkoming in je studiekosten.

  Selectiecriteria

  • Je volgt een voltijdsopleiding Geneeskunde of een research master aan de Erasmus Universiteit Rotterdam;
  • Je bent geselecteerd door je faculteit voor uitwisseling of stage;
  • Je gaat voor minimaal drie maanden en 15 ECTS naar het buitenland;
  • Je studie, stage of onderzoek vindt plaats in een land buiten de EER;
  • Je hebt excellente studieresultaten behaald.

  Aanmelding

  De sollicitatieronde voor academisch jaar 2020-2021 wordt op 1 september geopend en loopt t/m 1 oktober a.s. Geïnteresseerde studenten kunnen een motivatiebrief, CV, een recente cijferlijst (zowel van de bachelor als de master), een begroting en een eventuele aanbevelingsbrief sturen naar Gonny Pasaribu, e-mail: student.exchange@erasmusmc.nl. Gelieve alle bescheiden in één Pdf aan te leveren met bestandsnaam <Achternaam, Voornaam (studentnummer).pdf>.

 • Het is op dit moment ongewis of de Queridobeurs vanaf academisch jaar 2020-2021 zal worden voortgezet. Nadere informatie hierover volgt.

  Met ingang van academisch jaar 2018-2019 is de voormalige Baltimore-beurs opgegaan in de Queridobeurs. Deze beurs bestaat uit een geldbedrag van EUR 2500 en wordt gefinancierd door de opleiding Geneeskunde van het Erasmus MC en is jaarlijks beschikbaar voor drie studenten Geneeskunde. Daarnaast stelt de Gerrit Jan Mulder Stichting één of meerdere beurzen beschikbaar aan uitzonderlijke kandidaten; het aantal beurzen en de hoogte ervan zullen achteraf worden vastgesteld.

  Doel en doelgroep

  Het doel van de Queridobeurs en de Gerrit Jan Mulder Travel Grant is het bevorderen en vergroten van internationaal, wetenschappelijk onderzoek op masterniveau, uitgevoerd door studenten Geneeskunde aan het Erasmus MC. Daarnaast kunnen studenten van een van de vijf research masters aan het Erasmus MC een aanvraag indienen en de beurs gebruiken voor het onderzoeksdeel van hun research master. Dit betreft echter uitsluitend research-masterstudenten die tevens Geneeskunde studeren.

  Voorwaarden en eisen

  • kandidaten dienen ingeschreven te staan als voltijds masterstudenten Geneeskunde (en/of, indien relevant, een van de vijf research masters van het Erasmus MC; zie hierboven onder 'Doel en doelgroep') aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in academisch jaar 2020-2021;
  • het (master)onderzoek waarvoor de beurs wordt aangevraagd dient te zijn of te worden aangevangen tussen 1 septemer 2020 en 31 augustus 2021;
  • het (master)onderzoek waarvoor de beurs wordt aangevraagd dient te worden uitgevoerd buiten Nederland;
  • studenten die reeds andere beurzen van EUR 1000 of meer (let op: met uitzondering van de facultaire Erasmus MC-beurs à EUR 1250 en naar verwachting ook de centrale Erasmus+beurs) hebben verworven ten behoeve van hun (master)onderzoek, komen niet in aanmerking voor deze beurs.

  Aanvraagprocedure en deadline

  • Geïnteresseerde kandidaten kunnen uiterlijk 1 oktober 2020 een aanvraag indienen. Gelieve hiervoor het sollicitatieformulier te gebruiken dat per 1 september op deze pagina wordt gepubliceerd en de vereiste bijlagen toe te voegen. Zie voor nadere details over het aanleveren van de documenten het sollicitatieformulier;
  • Alle sollicitatiebescheiden dienen te worden gestuurd naar Gonny Pasaribu, e-mail: student.exchange@erasmusmc.nl.


  De sollicitatiebrieven zullen worden beoordeeld door een selectiecommissie.

  Voor vragen over bovenstaande beursprogramma’s kunnen studenten terecht bij de bij de coördinator studie/stage in het buitenland.

 • Het Erasmus+-beurzenprogramma van de Europese Commissie is bedoeld om de mobiliteit van studenten binnen Europa te bevorderen. Een onderdeel van het programma is de Erasmus+-beurs. Hiermee kun je makkelijk voor korte of langere tijd studeren aan een buitenlandse instelling. Het Erasmus MC is momenteel bezig met het afsluiten van nieuwe overeenkomsten met universiteiten in onder andere Groot-Brittannië (let op: vanwege de Brexit alleen nog t/m 31 december 2019), Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Spanje en Turkije.  Ook als je naar een instelling wilt of gaat waarmee geen overeenkomst bestaat, is het mogelijk om een Erasmus+-beurs aan te vragen. 

  De Erasmus+-beurs is bedoeld als tegemoetkoming in de reis- en verblijfskosten. De hoogte van de beurs is afhankelijk van de bestemming. Een voorwaarde voor het ontvangen van een Erasmus+-beurs is dat je minimaal twee (2) maanden naar het buitenland gaat. Dit betekent dat voor Geneeskundestudenten in elk geval het masteronderzoek (20 weken) en het oudste coschap (12 weken) in aanmerking komen. De beurs is eventueel ook aan te vragen voor de minor (10 weken) of een keuzecoschap (6 weken) mits je totale verblijf aan de buitenlandse instelling twee maanden bedraagt. De beurs is alleen geldig in Europa. De beurs kan ook worden aangevraagd door research-masterstudenten*. 

  De sollicitatieronde voor de Erasmus+-beurs wordt altijd in het voorjaar en in de zomer van voorafgaand aan een nieuw collegejaar gehouden en aangekondigd via e-mail of een bericht op SIN-Online. Jaarlijks zijn er 25 beurzen beschikbaar voor Erasmus MC-studenten.

  *Research master students can also apply for an Erasmus+ scholarship to cover travel or lodging costs during their research project abroad (within the European Union). Please note that the project should last for at least two months. Interested students can contact Gonny Pasaribu for further information: student.exchange@erasmusmc.nl.

 • Naast de beurzen die de faculteit zelf beheert of waarvoor kandidaten door de faculteit zelf worden geselecteerd, zijn er een paar andere manieren om aan extra middelen te komen om een buitenlandse stage mee te financieren.

  Er is een veelvoud aan fondsen die je kunt benaderen om je buitenlandse stage te financieren. Om hierin goed je weg te vinden zijn de volgende twee aanknopingspunten van belang: je bestemming en wat je daar gaat doen. Denk er verder aan dat je ook door afkomst en religie soms in aanmerking kunt komen voor bepaalde fondsen. Houd er verder rekening mee dat het voor korte stages van een paar weken moeilijk kan zijn om bij fondsen financiering te vinden. De meeste fondsen financieren alleen langere stages van een paar maanden. 

  Met de Beursopener van de Nuffic kunnen studenten gericht zoeken naar (particuliere) beurzen en/of fondsen buiten de faculteit. Daarnaast kan de studentendecaan van de EUR adviseren bij het vinden en benaderen van particuliere fondsen.

  Tijdens het verblijf in het buitenland loopt de studiefinanciering gewoon door. Als je staat ingeschreven als ‘thuiswonend’ kun je overwegen om zich voor de periode van het buitenlands studieverblijf te laten registreren als ‘uitwonend’. Ook kun je je OV-kaart tijdelijk laten stopzetten. Het aanvraagformulier kan worden ondertekend door de coördinator studie/stage in het buitenland.

  Je kunt overwegen om je kamer onder te verhuren en op die manier kosten te besparen. Organisaties die hierin bemiddelen zijn onder andere: