Studieonderdelen in het buitenland

In tegenstelling tot de meeste andere opleidingen (zoals Rechten, Economie, Engelse Taal en Cultuur, Biologie) is het niet mogelijk om een semester of een heel jaar weg te gaan en elders vakken te volgen ter vervangen van het onderwijs in Rotterdam. Vanwege de thematische opbouw van het programma in de bachelor en de coschappen in de master is dat voor Geneeskunde vrijwel niet haalbaar. Wel kunnen medisch studenten (een van) de volgende studieonderdelen in het buitenland doen als onderdeel van hun opleiding:

Alle bacheloropleidingen van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) hebben een minor van 15 ECTS in hun curriculum. Deze minoren worden aangeboden in de eerste 10 weken van het derde bachelorjaar. Je kunt kiezen voor een verbredende minor buiten de eigen opleiding, of voor een verdiepende minor, dus een specialisatie binnen de eigen opleiding. Op de minorsite staan alle reguliere minoren van de EUR gepubliceerd.

Het Erasmus MC heeft vijf reguliere minoren met een internationale component:

Naast het volgen van een reguliere minor is het ook mogelijk om een buitenreguliere minor te volgen bij een andere Nederlandse of een buitenlandse universiteit. Van dit soort buitenreguliere minoren is geen lijst beschikbaar en je zult zelf op zoek moeten naar een geschikt programma. Je voorstel voor een buitenreguliere minor kun je indienen bij de Minorcommissie van het Erasmus MC die toetst of het onderwijs voldoet aan de eisen. Meer informatie vind je in de OER bachelor Geneeskunde en bijlage 6.

Onderzoek is bijna altijd internationaal en dus is het masteronderzoek aan het eind van het eerste of derde masterjaar van de opleiding Geneeskunde een goede gelegenheid om naar het buitenland te gaan. De totale periode bedraagt 20 weken. Studenten mogen dit uitbreiden met zes weken door het keuzecoschap ervoor in te zetten en daarmee een meer onderzoeksgericht profiel te krijgen.

Zowel de keuzecoschappen (2x3 of 1x6 weken) als het oudste coschap (12-18 weken) kan een student in het buitenland doen. In principe kunnen deze coschappen in elke discipline in het buitenland worden gevolgd. Onder bepaalde voorwaarden is het ook mogelijk om een van de reguliere coschappen uit serie A of B in het buitenland te volgen. Deze voorwaarden zijn te vinden in de OER Master Geneeskunde.

Omdat de student tijdens een coschap met patiënten te maken heeft, is het erg belangrijk dat hij de taal van het land spreekt. Het is dus aan te raden om te zorgen voor een goede taalvoorbereiding. Het Erasmus MC stelt een tegemoetkoming beschikbaar voor het volgen van een taalcursus.

Verlenging van een keuzecoschap of oudste coschap
In het algemeen is het aan te raden om voor een coschap in het buitenland een duur van minstens zes weken aan te houden. Voor de reguliere coschappen staat het aantal weken op voorhand vast en is verlenging niet mogelijk. Dit kan wel voor het keuzecoschap of oudste coschap. In zulke gevallen worden dan echter géén studiepunten toegekend aan de extra weken. Een student krijgt alleen studiepunten voor het betreffende studieonderdeel en het aantal weken dat de opleiding ervoor voorschrijft.

Het verlengen van een studieverblijf in het buitenland valt overigens altijd onder de eigen verantwoordelijkheid van de student. Er kan dan geen aanspraak worden gedaan op facultaire voorzieningen wat betreft (extra) financiering, verzekeringen of begeleiding. Via de VvAA kan wel een aanvullende (medische) beroepsaansprakelijkheidsverzekering worden afgesoten.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen