Verklaringen

Sommige (gezondheidszorg)instellingen in het buitenland vragen studenten expliciet om een verklaring omtrent gedrag of een bevestiging van inschrijving bij de universiteit. Een dergelijke verklaring wordt soms ook een aanbevelingsbrief genoemd. Ook voor een visum- of beursaanvraag zijn deze verklaringen soms verplicht. Afhankelijk van de aard van het verzoek kan de faculteit zelf een dergelijke verklaring afgeven of de aanvraag ondertekenen voor een gemeentelijke Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) die via de gemeente waar een student staat ingeschreven aangevraagd dient te worden. De aanvraag hiervoor kan online worden gedaan (zie hieronder). Wacht hier echter niet te lang mee en wees op tijd om vooral geen deadline te missen.

Een facultaire verklaring/bevestiging van inschrijving -- voor een officieel studieonderdeel in het buitenland in het kader van de opleiding Geneeskunde -- kan per e-mail worden aangevraagd. De verklaring zal als PDF worden gestuurd naar het EUR-studentenmailadres.
De aanvraag voor een verklaring kan worden gedaan door een e-mail te sturen naar osc@erasmusmc.nl (let op: uitsluitend vanaf het EUR-studentenmailadres!) met daarin de volgende gegevens:

  • Volledige naam en achternaam;
  • Geboortedatum en -plaats;
  • Jaar van studie;
  • Te lopen studieonderdeel in het buitenland;
  • Start- en einddatum van het te lopen studieonderdeel in het buitenland;
  • Discipline/afdeling, naam instelling en locatie;
  • Naam (beoogde) begeleider(s).

Zie de website van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor een toelichting en het aanvraagformulier. Het eerste deel op pagina 1 wordt ingevuld door de student. Voor een handtekening en stempel van het Erasmus MC kun je het ingevulde formulier als pdf vanaf je studentenmail sturen naar osc@erasmusmc.nl. Binnen twee weken ontvang je deze ondertekend terug.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen