Verklaringen

Sommige (gezondheidszorg)instellingen in het buitenland vragen studenten expliciet om een verklaring omtrent gedrag of een bevestiging van inschrijving bij de universiteit. Een dergelijke verklaring wordt soms ook een aanbevelingsbrief genoemd. Ook voor een visum- of beursaanvraag zijn deze verklaringen soms verplicht. Afhankelijk van de aard van het verzoek kan de faculteit zelf een dergelijke verklaring afgeven of de aanvraag ondertekenen voor een gemeentelijke Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) die via de gemeente waar een student staat ingeschreven aangevraagd dient te worden. De aanvraag hiervoor kan online worden gedaan (zie hieronder). Wacht hier echter niet te lang mee en wees op tijd om vooral geen deadline te missen.

 • Een facultaire verklaring/bevestiging van inschrijving -- voor een officieel studieonderdeel in het buitenland in het kader van de opleiding Geneeskunde -- kan in principe per e-mail worden aangevraagd. De verklaring zal binnen enkele werkdagen als Pdf worden gestuurd naar het EUR-studentenmailadres. Vaak is het overigens wel aan te raden om een keer een (inloop)spreekuur te bezoeken om je plannen te bespreken, zodat de verklaring (waar nodig) nog persoonlijker kan worden gemaakt.

  De aanvraag voor een verklaring kan worden gedaan door een e-mail te sturen naar student.exchange@erasmusmc.nl (let op: uitsluitend vanaf het EUR-studentenmailadres!) met daarin de volgende gegevens:

  • Volledige naam en achternaam;
  • Geboortedatum en -plaats;
  • Jaar van studie;
  • Te lopen studieonderdeel in het buitenland;
  • Start- en einddatum van het te lopen studieonderdeel in het buitenland;
  • Discipline/afdeling, naam instelling en locatie;
  • Naam (beoogde) begeleider(s).
 • Zie de website van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor een toelichting en het aanvraagformulier. Het eerste deel op pagina 1 wordt ingevuld door de student; de overige pagina's kunnen worden ingevuld door de coördinator Internationalisering tijdens een inloopspreekuur studie/stage in het buitenland (elke woensdag van 12.00-13.00 uur in de spreekkamer naast de witte balie in het Onderwijscentrum). Een aanvraag via student.exchange@erasmusmc.nl kan eventueel ook, maar doen we in principe alleen bij studenten die al eerder op gesprek zijn geweest en dus reeds bekend zijn. Alle andere studenten wordt aangeraden langs te komen tijdens een inloopspreekuur.