Meer informatie

Meer informatie, vragen, advies of begeleiding?

Let op: vanwege de tijdelijke sluiting van de faculteit zal de voorlichting over studie/stage in het buitenland op een andere manier (online) worden aangeboden. De wekelijkse inloopspreekuren vervallen tot nader order. Een telefonische afspraak maken kan nog wel. Ook kunnen studenten hun vragen sturen naar student.exchange@erasmusmc.nl. Doe dit dan alleen wel vanaf het EUR-studentenmailadres.

In aanvulling op de informatie op deze website kunnen studenten terecht bij een van de centrale voorlichtingsbijeenkomsten en/of op het (inloop)spreekuur studie/stage in het buitenland. Vragen/opmerkingen kunnen daarnaast per e-mail worden voorgelegd.

  • Algemene informatie over de mogelijkheden van een buitenlandse stage wordt doorgaans door het jaar heen aangeboden. Dit gebeurt in ieder geval op twee vaste momenten via de plenaire voorlichtingsbijeenkomsten medio oktober en medio maart. Deze zijn bedoeld voor studenten uit alle jaarlagen van de opleiding Geneeskunde. Deze centrale voorlichtingsbijeenkomsten zijn veelal praktisch van aard en worden geconcentreerd worden rondom vier studenten die (recent) zijn teruggekeerd van een (zelfgeregelde) minor, masteronderzoek, keuzecoschap of oudste coschap, afgewisseld met meer inhoudelijke informatie over de voorbereiding, organisatie en regels omtrent een studieverblijf in het buitenland. Deze informatie is tevens te vinden op deze website.

    Daarnaast organiseren we door het jaar heen ook speciale themabijeenkomsten specifiek gericht op bijvoorbeeld de minor in het buitenland (voor Ba1- en Ba2-studenten Geneeskunde), over masteronderzoek in het buitenland (o.a. voor Ba3-studenten Geneeskunde) of over coschappen in de tropen (voor masterstudenten). 

  • Let op: vanwege de sluiting van de faculteit zijn de spreekuren op afspraak tot nader order telefonisch.

    Een individuele afspraak maken kan via Reflex, het digitale afsprakensysteem. Het is aan te raden om bij het maken van de afspraak in de toelichting zo duidelijk mogelijk te omschrijven wat of welke vragen je zou willen bespreken. Een spreekuur op afspraak (30 minuten) is overigens in de regel bedoeld voor verdiepende advies- of begeleidingsgesprekken.

  • Let op: vanwege de sluiting van de faculteit gaat het wekelijkse inloopspreekuur tot nader order niet door.

    Naast de spreekuren op afspraak is er elke woensdag van 12.00-13.00 uur een inloopspreekuur studie/stage in het buitenland in de spreekkamer naast de witte balie in het Onderwijscentrum. Dit inloopspreekuur is vooral bedoeld voor korte vragen, voor het ondertekenen of afgeven van verklaringen, etc. Per student is er ruimte voor een gesprek van 5-10 minuten.

  • Lukt persoonlijk langskomen niet, dan kun je je vragen ook voorleggen aan Gonny Pasaribu, coördinator Internationalisering, via student.exchange@erasmusmc.nlDoe dit dan alleen wel vanaf het EUR-studentenmailadres.