Partnerinstellingen Erasmus MC

Boston, Londen, Yogyakarta, Tokio, Grimsby, Santiago, Toronto, Leuven, Istanbul, Newcastle upon Tyne, Peking, Accra, Yele, Manila: zomaar een greep uit de vaste onderzoeks- en (keuze)coschapplekken, gefaciliteerd door de opleiding Geneeskunde en veelal in samenwerking met afdelingen in het Erasmus MC, voor enthousiaste en wereldwijze studenten en coassistenten...

Elk jaar zijn er twee wervingsrondes voor deze vaste plekken: in de maand oktober (deadline: 1 november) en de maand maart (deadline: 1 april)*. De werving van kandidaten en de uiteindelijke voordracht worden centraal gedaan door de faculteit in Rotterdam; de plaatsing en verdere administratieve afhandeling liggen bij onze partnerinstellingen in het buitenland.

Een masteronderzoek geeft je een unieke kans om voor langere tijd onderzoek te doen in gerenommeerde instellingen. Een keuzecoschap van zes weken kan daarnaast als 'snuffelstage' een mooie afsluiting zijn van de opleiding Geneeskunde of juist een opmaat naar meer als extra coschap in het vakgebied waarin studenten van plan zijn verder te gaan.

* Vanwege het coronavirus en het voorlopig stilleggen van buitenlandse stages is de eerste wervingsronde voor onze vaste masteronderzoeks- en coschapplekken voor volgend collegejaar dit najaar niet gehouden. Naar verwachting zal de tweede wervingsronde in maart 2021 wel doorgaan wanneer er (hopelijk) meer duidelijkheid zal zijn wat betreft de (on)mogelijkheden in najaar 2021 en voorjaar 2022.

  • Begin 2019 is de FORESEEN studie (biomarkers for predicting disease severity in the emergency department on patients with a suspected infection) gestart op de SEH van het Erasmus MC. Het plan is om deze studie in dezelfde vorm naar Brazilië uit te breiden. Met het academisch centrum in Belo Horizonte loopt o.a. via de SEH een uitwisselingsprogramma, waardoor we de mogelijkheid hebben om dit onderzoek ook daar uit te voeren, onder meer door studenten. Lees hier meer over het onderzoeksproject.

  • Sinds 2011 al is er vanuit de afdeling MKA-chirurgie o.l.v. dr. Maarten Koudstaal (MKA-chirurg) een succesvolle studentenuitwisseling voor masteronderzoek op het gebied van craniofaciale chirurgie. Binnen een netwerk van inmiddels vier gerenommeerde kinderziekenhuizen in Rotterdam, Londen, Boston en Seattle lopen er meerdere multidisciplinaire onderzoeksprojecten. Jaarlijks is er plek voor een groot aantal enthousiaste studenten met interesse in de MKA-chirurgie, Plastische chirurgie, KNO-Heelkunde, Kindergeneeskunde, Neurochirurgie of Oogheelkunde. Meer weten? Lees de ervaringsverhalen van Thymen Houwen of Marloes Schreuder en Hidde Galema die eerder afreisden naar resp. Londen en Toronto.

  • Via de afdeling Kindergeneeskunde is er jaarlijks plek voor enkele studenten binnen PERFORM en DIAMONDS, twee al langer lopende onderzoeksprojecten o.l.v. dr. Marieke Emonts (kinderarts) bij het Great North Children's Hospital in Newcastle upon Tyne. Meer weten? Lees het ervaringsverhaal van Wilma Oosthoek.

  • Voor reguliere coschappen in het buitenland gelden afwijkende regels (zie bijlage 4 in de OER master Geneeskunde 2020-2021 - Erasmusarts 2020), waarbij in de voorbereiding met name de disciplinecoördinatoren een belangrijke rol spelen. De meeste reguliere coschappen in het buitenland worden georganiseerd op initiatief van een student zelf. Vanuit de opleiding Geneeskunde bieden wij sinds enige tijd wel twee vaste mogelijkheden aan voor het reguliere coschap Huisartsgeneeskunde in Grimsby, Engeland en voor het reguliere coschap Kindergeneeskunde en/of Verloskunde & Gynaecologie, Dermatologie, Oogheelkunde en KNO in Siegen, Duitsland.

  • Onderstaand is een overzicht van onze vaste partnerinstellingen. Voor academisch jaar 2020-2021 zijn de meeste plekken bij deze ziekenhuizen al vergeven. Heb je niet gesolliciteerd en wil je wellicht toch bij een van deze instellingen een keuzecoschap lopen, neem dan even contact op via student.exchange@erasmusmc.nl. In een enkel geval kunnen we mogelijk buiten gemaakte afspraken om een plek organiseren.