Verzoek indienen

Houdt bij het indienen van je verzoek aan de Examencommissie rekening met de volgende punten:
  • Je kunt uitsluitend digitaal geschreven, goed gedocumenteerde verzoeken indienen via examencommissie@erasmusmc.nl als het Geneeskunde betreft, of via examinationboard@erasmusmc.nl als het een Research Master betreft
  • Ontvangst van een verzoek krijg je bevestigd op je studentenmail
  • De termijn voor de afhandeling van verzoeken bedraagt 6 weken
  • Besluiten van de Examencommissie ontvang je per email op het studentenmailadres
  • Onvolledige verzoeken worden niet in behandeling genomen

Formuleer je verzoek zo concreet mogelijk.

Volledige verzoeken bevatten onder andere:
  • Je naam en studentennummer
  • De redenen van het verzoek
  • Het betreffende onderdeel van je studie
  • Je motivatie gepaard gaande met bewijsstukken en een mogelijk voorstel
  • Of er al eerder afspraken zijn gemaakt met de studieadviseaurs of de studentendecaan en of zij door de Examencommissie om advies gevraagd mogen worden. Bijzondere (persoonlijke) omstandigheden die een belemmering vormen voor de voortgang van je studie, die niet zijn vermeld in je brief, kunnen daar gemeld worden
Je kunt je digitaal geschreven verzoeken richten aan:

Examencommissie Erasmus MC, kamer Geneeskunde examencommissie@erasmusmc.nl, of
Examination Board Erasmus MC, chamber Research Masters examinationboard@erasmusmc.nl