Keuze en oudste coschap

Keuzecoschap 

Het keuzecoschap duurt drie of zes weken en de coassistent zal op een meer intensieve manier dan tijdens het reguliere coschap betrokken worden bij de zorg voor een aantal patiënten. Het biedt de coassistent de gelegenheid om zich te oriënteren op de opleiding tot psychiater.

Aandachtsgebieden

 • Eerste psychotische ontregeling
 • Zwangerschapsgerelateerde psychiatrie
 • Ernstige depressieve stoornissen 
 • Elektroconvulsieve therapie
 • Somatische comorbiditeit bij psychiatrische stoornissen
 • Consultatieve psychiatrie

Oudste coschap

Het oudste coschap duurt twaalf weken en de nadruk ligt vooral op het opdoen van praktijkervaring. De coassistent zal met een grote mate van zelfstandigheid zorgdragen voor een aantal patiënten. Het biedt de coassistent de gelegenheid zich te oriënteren op de opleiding tot psychiater. 
Het oudste coschap is het laatste coschap en daarmee een ‘proeve van bekwaamheid’. De coassistent moet laten zien dat hij/zij de kennis en vaardigheden van een basisarts in huis heeft. Er is specifieke aandacht voor tempo, routine, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en een toenemende complexiteit. 

Aandachtsgebieden

 • Eerste psychotische ontregeling
 • Zwangerschapsgerelateerde psychiatrie
 • Ernstige depressieve stoornissen 
 • Elektroconvulsieve therapie
 • Somatische comorbiditeit bij psychiatrische stoornissen
 • Consultatieve psychiatrie