Onderwijs

CRSP education header

Een nieuwe vorm van onderwijs

Het initiatief om het Corona Research Super Project te lanceren werd ingegeven door de vraag naar onderwijs als alternatief voor onderzoeksstages in het Nanobiology-curriculum die niet konden worden voortgezet vanwege de sluiting van de laboratoria tijdens de COVID-19-pandemie. Wat uit noodzaak begon, is nu een groot multidisciplinair project waarbij studenten van verschillende opleidingen samenwerken om informatie te verkrijgen in de strijd tegen COVID-19.

Om de studenten zo goed mogelijk van dienst te zijn, werden zes verschillende onderzoeksthema's voorgesteld. Elk onderwerp wordt begeleid door een of meerdere medewerkers en de studenten werken in teams van vijf of zes leden. De teams werken volledig op afstand en hebben regelmatig virtuele bijeenkomsten. Het Corona Research Super Project loopt in totaal 12 weken van april tot juli 2020 met een afsluitend e-symposium in september. Elk team levert een eindrapport van hun onderzoek af dat door de andere teams aan een ronde van peer-review wordt onderworpen.

De studenten worden aangemoedigd om het onderzoeksthema zelf verder te ontwikkelen en te vormen en krijgen zo veel vrijheid om hun nieuwsgierigheid in dit project de loop te laten. Deze manier van themabepaling en -vorming versterkt de projectmanagementvaardigheden van de studenten en dwingt hen ook om samen te werken met onderzoekers en studenten uit andere disciplines en vakgebieden. De praktische en transdisciplinaire setting biedt een voedingsbodem voor vaardigheden die in het traditionele universitaire onderwijs niet vaak worden aangeleerd, omdat de samenwerking niet alleen de faculteit van een student, maar zelfs andere universiteiten overstijgt. 

Toekomst

De resultaten van het project zullen naar verwachting veel mogelijkheden bieden voor verder onderzoek naar COVID-19. Bovendien worden er al mogelijkheden verkend voor een permanent educatief programma. In deze verdere loop van dit project wordt de kennis meer uitgebreid en zullen andere interdisciplinaire thematische projecten worden gegenereerd. Deze nieuwe onderwijsvorm leent zich voor veel maatwerk en schaalvergroting en daarom willen de initiatiefnemers van het Corona Research Super Project onderzoekers en docenten over de hele wereld uitnodigen om hun eigen interpretatie van deze methode te ontwikkelen en jonge onderzoekers te blijven inspireren.
 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen