Mail

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) biedt aan haar studenten en medewerkers de mogelijkheid om via email te communiceren in het kader van studie en werk. Hiertoe krijgen de medewerkers en studenten de beschikking over een mailbox.

Mailvoorziening studenten

Informatie over studentenmail is te vinden op 24EUR7.

Mailvoorziening medewerkers

Mail
Medewerkers kunnen gebruik maken van hun Outlookmail. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om vanaf elke plek op het Internet via webmail hun mailbox te benaderen.

Antispam-antivirus-attachmentcontrole
E-mails worden gescand op spamkenmerken en gecontroleerd op aanwezigheid van virussen. Tevens wordt de file-extensie van een eventuele attachment gecontroleerd. Sommige bestandsextensies worden geblokkeerd omdat die mogelijk schadelijk kunnen zijn voor uw ICT-werkomgeving. We hanteren hiervoor een gangbare lijst van extensies voor beveiliging van ICT-werkomgevingen.

De EUR hanteert blacklists om mail te weigeren van mailservers waarvan gebleken is dat ze spam verspreiden.

Quotum mailbox

Standaard omvang van een mailbox voor medewerkers
op de centrale mailserver

500 MB
2,5 GB archief

Indien de mailbox 85% van het toegestane quotum heeft bereikt kan het mailprogramma op de PC dit aangeven. Dagelijks draait op de mailserver een controleprogramma dat vast stelt of de grens van 85% is overschreden. In dat geval wordt de gebruiker per mail verzocht om de de mailbox op te ruimen. Zodra de 100% van het toegestane quotum is bereikt wordt er geen mail meer afgeleverd. De mailserver zal dan nog 5 dagen proberen de e-mail af te leveren.

Toegestane grootte e-mail
De centrale mailrelays en de centrale mailservers van de EUR accepteren e-mail tot een grootte van 100 MB.