Informatie voor medewerkers

E-mail- en internettoegang voor medewerkers

Alle medewerkers krijgen bij indiensttreding bij de EUR de beschikking over een ERNA-account. Met dit account kunt u gebruik maken van computer-, informatie en netwerktechnische voorzieningen van de universiteit (zoals lokale computer, online agenda, e-mail, elektronische leeromgeving en Internet).

Authenticatie en autorisatiegegevens

Bij indiensttreding bij de EUR worden voor de medewerkers een aantal gegevens vastgelegd. Dit betreffen gegevens waarmee de medewerker kan worden geïdentificeerd in het kader van toegang tot een veelheid aan internet en intranet services en diensten. Deze services en diensten bestaan o.a. uit de reeds eerder genoemde ERNA-mailbox, het online onderwijssyteem http://www.eur.edu/ , het online verkiezingensysteem (o.a. u-raad en faculteitsraden), bibliothecaire informatieservices etc. etc.

  • E-mailadres: Het adres waarmee u bereikbaar bent via de elektronische post.
  • ERNA-mail username: De (inlog-)naam die u dient te gebruiken in samenhang met het ERNA-password om toegang te krijgen tot uw ERNA-mailbox op de centrale mailserver voor medewerkers.
  • ERNA-password: Het initiële password dat dient te worden gebruikt in combinatie met bovengenoemde usernames. U wordt dringend verzocht dit initiële password bij eerste gebruik te wijzigen! (klik hier om uw wachtwoord te wijzigen)

Met de ERNA-username/password combinatie heeft u toegang tot een veelheid aan services en diensten. De informatie die u via deze diensten kunt raadplegen en bewerken (wijzigen) is vaak van van vertrouwelijke en persoonlijke aard. Met klem wordt u er in dit verband op gewezen dat strikte geheimhouding van het ERNA-password geboden is (klik hier voor het reglement). Uw ERNA-username/password combinatie dus NIET uitlenen".

@wEURk

@wEURk is de werkplekomgeving voor medewerkers en studenten van de EUR. Het is een flexibele en uniforme werkplek. Dat wil zeggen dat iedereen op de EUR zijn ICT-gebonden werkzaamheden vanaf verschillende werkplekken kan verrichten. Ook vanuit huis. @wEURk wordt in de tweede helft van 2014 ingevoerd.  Meer informatie>>>

Vragen en informatie

Voor nadere informatie en vragen over gebruik van genoemde voorzieningen kunt u terecht bij de ICT-servicedesk.

Rechten en plichten

Het gebruik van de computer- en netwerkvoorzieningen van de EUR en de ERNA-faciliteiten is onderworpen aan de regels voor het gebruik van computer- en netwerkfaciliteiten van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Een exemplaar van dit reglement ligt ter inzage bij alle balies van de facultaire steunpunten. De integrale tekst van dit reglement is in elektronische vorm beschikbaar vanaf de ERNA website.

Opname in online adressysteem

Uw naam, titel, Email-adres en  afdeling worden opgenomen in een elektronisch adressysteem (Erasmus Adresgids), door in te loggen op http://personal.idm.eur.nl kunt u uw kamernummer en telefoonnummers invullen. Uw email cliënt is voorts op eenvoudige wijze te koppelen met dit adressysteem.
De gegevens voor dit adressysteem worden ontleend aan het personeelsinformatiesysteem systeem van de EUR.