ERNA REGELING OUD MEDEWERKERS

INLEIDING

Met behulp van een ERNA mailaccount, verkregen via de 'Regeling oud-medewerkers EUR', kunnen oud-medewerkers van de Erasmus Universiteit na hun pensionering of vervroegde uittreding, gebruik blijven maken van onderstaande ICT-diensten die zij ook tijdens hun aanstelling bij de EUR ter beschikking hadden.

DIENSTEN

  • mailbox 500 mb
  • toegang tot de VPN dienst
  • toegang tot draadloos netwerk


De aanvraag voor het verkrijgen van een dergelijk account dient te gebeuren door de beheerder van het organisatieonderdeel waar de oud-medewerker voor de beëindiging van het dienstverband was aangesteld. Daartoe dient onderstaand formulier ingevuld en ondertekend te worden verzonden aan de ERNA-administratie.

Per 1 januari van elk jaar dient de oud-medewerker zijn deelname aan deze regeling te verlengen via het speciale verlengingsformulier.

Voor verlenging is geen toestemming van de betreffende beheerder nodig. Alle voorzieningen worden geleverd tegen dezelfde voorwaarden en kosten als gelden voor medewerkers. Voor ondersteuning, inhoudelijke vragen en problemen inzake installatie en gebruik van de mailbox en de overige diensten alsmede voor het wijzigen van ERNA-passwords, dient de ex-medewerker zich te vervoegen bij de helpdesk van de eenheid die onderstaande aanvraag indient.

AANVRAAGFORMULIER ERNA ACCOUNT

Naam (incl. voorletters en voorvoegsels):

_______________________________________

Privé adres:

_______________________________________

Postcode:

_______________________________________

Plaats:

_______________________________________

Telefoonnummer:

_______________________________________

Werkzaam geweest bij (Eur organisatieonderdeel):

_______________________________________

Met pensioen/vervroegd uitgetreden per:

_______________________________________

EUR-peinsy nummer/ERNA username:

_______________________________________

 

 

(voorafgaand aan pensionering)

 

De aanvrager, zijnde de beheerder van het organisatieonderdeel van de Erasmus Universiteit waarbij de oud-medewerker voor de beëindiging van het dienstverband was aangesteld, verklaard akkoord te gaan met het verstrekken van een ERNA account aan bovengenoemde oud-medewerker en gaat akkoord met de 'Voorwaarden Regeling oud-medewerkers EUR.

Handtekening

 

beheerder: __________________________ Datum: _____________________

 

Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren worden in behandeling genomen!

 

ERNA Account-Informatie (in te vullen door ERNA-administratie)

Deze gegevens zijn ‘lower-case’ ingevoerd!

Erna-gebruikersnaam:

 _______________________________

Erna-wachtwoord:

_______________________________

Mail-gebruikernaam:

_______________________________

Mail Adres:

__________________________________ @ext.eur.nl

Datum:

______________________________________________

Print bovenstaand formulier uit en stuur dit naar:

Erasmus Universiteit Rotterdam
Verlenging oud medewerkers
t.a.v. Servicedesk SSC ICT (H02-01)
Burg. Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam