Wireless & Plug-in Access

Op de Woudestein campus zijn op een groot aantal locaties voorzieningen ingericht die het mogelijk maken om met draagbare computers (laptops, notebooks, smartphones, e.d.) toegang te geven tot het universitaire netwerk. Dit universitaire netwerk wordt "EURnet" genoemd. De plaatsen waarop deze voorzieningen worden aangeboden worden "HotspOts" genoemd.

Voor het verkrijgen van toegang tot het netwerk is een ERNA userid en password nodig. Alle studenten en medewerkers van de Erasmus Universiteit Rotterdam beschikken over deze inloggegevens. Het gebruik van de hotspOt infrastructuur is mogelijk voor alle typen mobiele apparaten, voor zover deze voldoen aan de in dit document beschreven technische randvoorwaarden.

Direct internet toegang op de campus met laptop of Smartphone?
Gebruik dan het eduroam Wifi netwerk in combinatie met je account en password.

Handleidingen en documentatie

Verkort overzicht gebruik en configuratie netwerkinstellingen

SSID eduroam (802.1x)

 
Gebruik en netwerkinstellingen (draadloos)
Doelgroep eduroam Studenten en medewerkers van de EUR en andere onderwijsinstellingen aangesloten bij eduroam
Ethernetkaart (WLAN) instellingen m.b.t. IP-configuratie. Gebruik DHCP
Netwerkauthenticatie / encryptie 802.1x WPA2 / AES (Enterprise)
Server certificate validation auth4mobile.eur.nl
Trusted root authorities AddTrust External CA Root
Beveiligingsprotocol Microsoft Protected EAP (PEAP) / MSCHAP v2
ERNA-id Studenten: 123456ab@eur.nl
Medewerkers: 12345abc@eur.nl
Gasten van andere bij eduroam aangesloten instelling authentiseren met: Gebruikersnaam@instellingsdomain bv. gebruiker@tudelft.nl
Wachtwoord ********

SSID EURnet-portal (WEB)

 Niet meer beschikbaar vanaf 1 augustus 2014

 Gebruik eduroam

SSID Suppliers-EUR (VPN)

 
Gebruik en netwerkinstellingen (draadloos)
Doelgroep guest Iedereen die gebruik kan maken van een bestaande VPN-service (EUR- of externe VPN server)
Ethernetkaart (WLAN) instellingen m.b.t. IP-configuratie Gebruik DHCP
Ondersteunde VPN-protocollen PPTP en IPsec
Netwerkauthenticatie / encryptie WPA2-PSK / TKIP / AES
Password supplier

Plug in-punten (802.1x)

 
Gebruik en netwerkinstellingen (bedraad)
Doelgroep eduroam Studenten en medewerkers van de EUR en andere onderwijsinstellingen aangesloten bij eduroam
Ethernetkaart (WLAN) instellingen m.b.t. IP-configuratie. Gebruik DHCP
Netwerkauthenticatie / encryptie 802.1x
Beveiligingsprotocol Microsoft Protected EAP (PEAP) / MSCHAP v2
ERNA-id Studenten: 123456ab@eur.nl
Medewerkers: 12345abc@eur.nl
Gasten van andere bij eduroam aangesloten instelling authentiseren met: Gebruikersnaam@instellingsdomain bv. gebruiker@tudelft.nl
Wachtwoord ********


Gebruik van Hotspots door derden (eduroam)

  • Studenten en medewerkers van andere onderwijsinstellingen kunnen gebruik maken van de EUR HotspOts. De hier beschouwde instellingen participeren binnen eduroam. Dat zijn de meeste universiteiten en hogescholen in Nederland, en een groeiend aantal daarbuiten. Deze gebruikers kunnen toegang krijgen met hun userid en password van hun eigen (thuis-) instelling. (zie eduroam voor meer informatie).
  • Studenten en medewerkers van de EUR kunnen op soortgelijke wijze terecht op de HotspOts van de andere instellingen binnen eduroam.
  • Speciaal voor bezoekers die afkomstig zijn van instanties die niet in eduroam participeren wordt de mogelijkheid geboden om via de HotspOts connectie te maken met een VPN-server van hun organisatie, ook wel de thuis-instelling genoemd (zie SSID guest hierboven).

Twee soorten hotspots

Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten HotspOts. Enerzijds zijn er de locaties waar draadloze toegang wordt geboden. Dit zijn de Wireless HotspOts, ook wel aangeduid met WI-FI, Wireless, of Wlan access (e.e.a. op basis van de standaarden 802.11 a/g/n). Oudere typen draadloze ethernetkaarten met 802.1b (11 Mbit/sec) functionaliteit zijn niet bruikbaar.

Anderzijds zijn er de Plugin HotspOts. Dat zijn plaatsen waar toegang kan worden verkregen tot het bekabelde netwerk. Hier kan men zijn computer via een kabel (UTP ethernet, 100 of 1000 Mbit/sec) koppelen op het netwerk. Deze punten zijn o.a. te vinden in de universiteitsbibliotheek en in het zalencentrum in het G-gebouw.

Binnen de gebouwen van de EUR op de Woudestein Campus worden de hotspOt locaties aangegeven door borden met de volgende herkenbare pictogrammen:

Wireless HotspOt: Overzicht draadloze toegang locaties in de gebouwen
Plug-in HotspOt: Overzicht publieke bedrade netwerkaansluitingen in de gebouwen


Support

U dient zelf de installatie en configuratie van uw persoonlijke system te verzorgen. Ter ondersteuning hiervan vindt u op deze site een aantal handleidingen m.b.t. het configureren van het draadloze netwerk en de pluginpunten. Voor vragen over de WLAN en Plug-in voorziening en eventuele melding van storing kunt u terecht bij de USC IT Desk.

Beperkingen

Mobiele computers kunnen een bedreiging vormen voor de continuïteit van de netwerk- en computerinfrastructuur. Om de risico's te beperken zijn de privileges op het wireless netwerk beperkt. Dit kan betekenen dat u via het wireless netwerk niet dezelfde diensten kunt benaderen of diensten op een andere wijze moet benaderen dan vanaf uw werkplek of vanuit beheerde computerzalen. Om verspreiding van virussen op het draadloze netwerk tegen te gaan is de mogelijkheid van directe onderlinge communicatie tussen de pc's (laptops) geblokkeerd.

Stralingsgevaar Hotspots EUR?

In het kader van Bedrijfsvoering 2013 (project Wireless Campus, BV2013) is het aantal Hotspots uitgebreid op de campus. Dit gebeurt met het doel om campus Woudestein te voorzien van een campusbreed Wireless Netwerk met dekking in de kantoren, onderwijs- en ontmoetingsruimten en het buitenterrein. Met deze uitbreiding ontstond de vraag bij een aantal gebruikers of een grotere WIFI-dekking mogelijk stralingsgevaar (radiofrequente straling) met zich meebrengt.

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) houdt zich uiteraard aan de wet- en regelgeving die op dit gebied binnen Nederland van toepassing is. De apparatuur die de EUR gebruikt draagt aantoonbaar het CE-keurmerk. Het CE-keurmerk geeft aan dat een product voldoet aan bepaalde beschermingseisen volgens Europese normen voor productveiligheid. Dit betekent dat de apparatuur voldoet aan alle van toepassing zijnde veiligheidsvoorschriften en wetgeving. Eventuele gevaren vallen hiermee binnen de wettelijke toegestane limieten. Over de effecten op de gezondheid is verder onvoldoende bekend, en er kunnen derhalve geen conclusie getrokken worden over risico’s. Meer informatie is ook te vinden in Gezondheidseffecten van blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden – Probleemanalyse niet-ioniserende straling. (Bolte JFB, Pruppers MJM. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. RIVM-rapportnr. 861020007. Bilthoven, 2004).

Algemene voorwaarden

Voor gebruik van de bovenbeschreven voorziening is het reglement "gebruik van computer en netwerkfaciliteiten van de EUR" van toepassing. Met het oog hierop dient u er expliciet voor zorg te dragen dat uw computer ingericht is met anti-virussoftware. Voor overige gebruiks- en randvoorwaarden wordt verwezen naar de handleidingen.