Cursus Masterclass Liefde en geluk zijn niet los verkrijgbaar

Datum(s)

13 & 14 februari 2020

Kosten

Deelnamekosten €1.950,-

Dit bedrag is vrijgesteld van BTW

Liefde, een complex en gelaagd begrip

Liefde en geluk zijn niet los verkrijgbaar. Samen met hoop is liefde de motor achter geluk in de zin van kwaliteit van leven, levensvoldoening en welbevinden. Op de eerste dag van deze executive masterclass verkennen we het begrip liefde en haar verschillende verschijningsvormen. Liefde is een complex en gelaagd begrip. Het Latijn kent wel 60 verschillende woorden om de bijzondere diversiteit aan vormen van liefde en liefdesconcepten te duiden. Agapè wordt als de hoogste vorm van liefde beschouwd; een door beginselen en principes geleide liefde vanuit de behoeften van de ander; een onbegrensde, onvoorwaardelijke en belangeloze of onbaatzuchtige liefde, ook wel aangeduid als de goddelijke of de spirituele liefde. In caritas of charis herkennen we charitatief dat staat voor liefdadigheid, barmhartigheid en naastenliefde. Ook eros kennen we als de erotische, de geslachtelijke of de zinnelijke liefde waarmee ook de scheppende of creërende liefde bedoeld wordt en waarin aantrekkingskracht een belangrijke rol speelt. Amor is een begrip dat we kennen in relatie tot verliefdheid en amor sui als zelfliefde. Met storge wordt genegenheid en de familiaire liefde aangeduid en philia of philea staat voor de broederlijke of vriendschappelijke liefde. Het is van belang deze verschillende vormen van liefde van elkaar te onderscheiden.

Liefde is goed voor de mens, voor organisaties en voor de economie

Al wat langer is duidelijk dat bedrijfseconomie niet alleen gaat over de zogenaamde harde thema’s als controlling, accounting en cash flow management. En dat (bedrijfs)economisch succes niet alleen langs deze weg tot stand komt. We weten dat binnen iedere organisatie mensen het verschil maken, maar steeds vaker wordt dit nu ook gevolgd door acties voortkomend uit een ander mensbeeld. Bedrijven (zowel wereldwijd als in Nederland) worden geconfronteerd met lage betrokkenheid (engagement) en afnemend vertrouwen (trust). Multinationals hebben moeite om millennials aan te trekken én te behouden, en merken dat het pure transactiedenken steeds minder werkt. Dat vereist een andere visie. Die breder is dan de medewerker louter te beschouwen als ‘human resource’. Of de klant vooral te zien als een exploitatiemiddel om de kortetermijndoelstellingen ten behoeve van aandeelhouders te realiseren. Of de bedrijven waarmee wordt samengewerkt meer te zien als leverancier dan als partner. In Nederland zitten thans meer dan 100.000 mensen jonger dan 35 jaar langdurig thuis vanwege een burn-out en psychische klachten. 

Liefde op de corporate agenda?

Wordt na het zingevingvraagstuk (purpose, de WHY) en (werk)geluk liefde het volgende onderwerp op de corporate agenda? Ongemerkt is liefde al veel meer een begrip binnen organisaties dan sommigen denken. Bedrijven willen medewerkers die passie hebben voor hun werk en die zich verbonden voelen met de organisatie en hun werk. Bedrijven willen een band, een connectie, een relatie met hun klanten zodat deze loyaal of trouw zijn aan hen en ambassadeurs worden. En sommige merken (of stiekem misschien wel alle) willen diep in hun hart een love brand of een love mark worden, waarmee ze bedoelen een merk dat geliefd wordt door hun klanten en andere stakeholders. En wij allen willen charismatische leiders, ofwel een leider die aantrekkingskracht op andere mensen heeft. Welbeschouwd woorden die alle een verband met het begrip liefde hebben.

Vragen die aan de orde komen

In deze eerste Executive Masterclass over Liefde brengt de Erasmus Universiteit:  

 1. duiding van het begrip liefde en zijn verschillende vormen
 2. verdieping in de verschillende liefdesvormen zoals agapè, caritas, philia, amor, storge en eros
 3. verkenning naar de toepassing van liefde in organisaties en de economie

Doelgroep

Directeuren, bestuurders, ondernemers, managers, beleidsmakers en hun adviseurs die geïnteresseerd zijn om gefundeerd meer van liefde te weten en willen verkennen wat ze hier professioneel mee kunnen binnen de context van de organisaties waarbinnen zij werkzaam zijn.

Programmaleiding

Drs. Guy van Liemt RM, Program Director ESAA Executive Programs en Executive Director EHERO.

Sprekers 2019:

 • Prof. Paul van Geest, hoogleraar Kerkgeschiedenis Universiteit Tilburg, theoloog van het jaar 2014, Augustinus kenner, distinguished lecturer Humanities & Economics aan de EUR
 • Prof. René ten Bos, hoogleraar managementfilosofie Radboud Universiteit Nijmegen en de denker des vaderlands 2017-2019
 • Prof.dr. Aukje Nauta, bijzonder hoogleraar op de Sioo-leerstoel ‘Enhancing individuals in a dynamic work context’, Universiteit Leiden
 • Mgr. dr. Everard de Jong, hulpbisschop van Roermond, gepromoveerd in de filosofie
 • Leo Bormans, samensteller van The World Book of Love, distinguished lecturer Happiness Economics aan de EUR
 • Prof.dr. Lans Bovenberg, hoogleraar economie met als leerstoel 'Vernieuwing van economieonderwijs', Universiteit Tilburg
 • Dr. Stefano Tasselli, Assistant Professor Rotterdam School of Management
 • Wim Nienhuis, directeur Boerman Transport
 • Prof. Paul de Blot (1924), hoogleraar Business Spiritualiteit Nyenrode

Programma

Dag 1 heeft als titel Liefde als Drijfveer van de Mens: de Wetenschap van Liefde.

Dag 2 staat in het teken van een verkenning naar de toepassing van Liefde in Organisaties en de Economie.

Over EHERO

De Executive Masterclass ‘Liefde en geluk zijn niet los verkrijgbaar’ wordt ontwikkeld door de Erasmus Happiness Economics Research Organization (EHERO), het multidisciplinaire kennis- en onderzoeksinstituut op het gebied van geluk van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Doel is bij te dragen aan een groter geluk voor een groter aantal mensen. Naast fundamenteel onderzoek over de determinanten en resultaten van geluk richt EHERO zich op de verspreiding van kennis over geluk door toegepast onderzoek, congressen, workshops, advies en executive opleidingsprogramma’s. EHERO is bovendien de thuisbasis van de World Database of Happiness. EHERO onderneemt deze activiteiten om mensen en organisaties, zowel overheden, bedrijven als (semi)publieke instellingen in staat te stellen beter geïnformeerde keuzes te maken. Zie voor meer informatie www.ehero.nl

 • Erasmus School of Accounting & Assurance is als onderwijsinstelling erkend door de NBA en is daardoor gerechtigd PE-uren toe te kennen aan onderwijsactiviteiten. Het aantal PE-uren voor deze Masterclass bedraagt 12 uren.

Contact

Aartie Bhawaniebhiek

E-mailadres
Telefoon
010 - 408 14 15
Kamer
M5-34
Ruimte
Van der Goot Building | Building
Adres

Burgemeester Oudlaan 50
3062 PARotterdam
Nederland

Postadres                       

ESAA Erasmus Universiteit Rotterdam
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam

Datum(s)

13 & 14 februari 2020

Kosten

Deelnamekosten €1.950,-

Dit bedrag is vrijgesteld van BTW

Startdatum
Tijdsduur
2 dagen
Aangeboden door
Erasmus School of Accounting & Assurance
Discipline
Economie
Voertaal
Nederlands