Masterclasses

Psychologie in de Projectpraktijk

In deze 2-daagse masterclass gaan wij actief met u aan de slag om 'behavioural entrapments' in de projectpraktijk hanteerbaar te maken. Door toepassing van 'serious gaming' zult u een aantal psychologische valkuilen bij uzelf en bij anderen 'in actie' zien. Wij gebruiken daarvoor praktijksituaties en bespreken met u concrete interventiemogelijkheden waaronder 'nudging' en 'gamification'. De doelgroep voor deze masterclass bestaat uit projectprofessionals (projectleiders, controllers, bestuurders), de focus ligt daarbij op ICT-projecten.

Gedragseconomie in Praktijk

In deze 3-daagse masterclass gaan wij actief met u aan de slag om recente inzichten vanuit de Gedragseconomie hanteerbaar te maken voor uw praktijk. Deze masterclass bestaat uit twee delen. In het eerste deel (2 dagen) verschaffen wij u verdiepend inzicht in de werking van heuristieken en biases die onze dagelijkse beslissingen sturen, zowel in privé als in de complexe professionele praktijk. Met deze kennis bespreken wij met u de mogelijkheden van 'nudges' om uw bedrijfsprocessen 'slimmer' in te richten. Wij helpen u bij het concretiseren van nudges voor uw praktijk. Wij bespreken met u de methodische kant van het invoeren van nudges alsmede de ethische overwegingen die een rol spelen als u deze kennis in de praktijk brengt. Het tweede deel van deze workshop vindt ongeveer 1 maand later plaats en omvat de bespreking van nudges die u in het eerste deel hebt gespecificeerd en die u op een gecontroleerde manier in uw praktijk hebt beproefd. Deze masterclass heeft een brede professionele doelgroep van mensen die bedrijfsprocessen 'slimmer' willen inrichten gebruik makend van kennis uit gedragseconomie.