Masterclasses

Current facets (Pre-Master)

Psychologie in de Projectpraktijk

In deze 2-daagse masterclass gaan wij actief met u aan de slag om 'behavioural entrapments' in de projectpraktijk hanteerbaar te maken. Door toepassing van 'serious gaming' zult u een aantal psychologische valkuilen bij uzelf en bij anderen 'in actie' zien. Wij gebruiken daarvoor praktijksituaties en bespreken met u concrete interventiemogelijkheden waaronder 'nudging' en 'gamification'. De doelgroep voor deze masterclass bestaat uit projectprofessionals (projectleiders, controllers, bestuurders), de focus ligt daarbij op ICT-projecten.

Gedragseconomie in Praktijk

In deze 3-daagse masterclass gaan wij actief met u aan de slag om recente inzichten vanuit de Gedragseconomie hanteerbaar te maken voor uw praktijk. Deze masterclass bestaat uit twee delen. In het eerste deel (2 dagen) verschaffen wij u verdiepend inzicht in de werking van heuristieken en biases die onze dagelijkse beslissingen sturen, zowel in privé als in de complexe professionele praktijk. Met deze kennis bespreken wij met u de mogelijkheden van 'nudges' om uw bedrijfsprocessen 'slimmer' in te richten. Wij helpen u bij het concretiseren van nudges voor uw praktijk. Wij bespreken met u de methodische kant van het invoeren van nudges alsmede de ethische overwegingen die een rol spelen als u deze kennis in de praktijk brengt. Het tweede deel van deze workshop vindt ongeveer 1 maand later plaats en omvat de bespreking van nudges die u in het eerste deel hebt gespecificeerd en die u op een gecontroleerde manier in uw praktijk hebt beproefd. Deze masterclass heeft een brede professionele doelgroep van mensen die bedrijfsprocessen 'slimmer' willen inrichten gebruik makend van kennis uit gedragseconomie.

 • Compacte masterclass Gedragseconomie & Praktijk

  Bent u geinteresseerd in gedragseconomie en hoe u dit toe kunt passen in uw bedrijfsprocessen? In deze ‘hoog rendement’-masterclass gaan wij in 3 uren met u aan de slag om recente inzichten uit de gedragseconomie hanteerbaar te maken voor uw praktijk. Omdat deelnemers een drukke agenda hebben, richten wij ons met de speciale compacte masterclass op de avonduren. 

  Inhoud

  In het eerste deel van deze masterclass verschaffen wij u essentiële kennis over de werking van heuristieken en biases die onze dagelijkse beslissingen sturen, zowel in privé als in de complexe professionele praktijk.

  In het tweede deel bespreken wij met u de mogelijkheden van 'nudges' om uw bedrijfsprocessen 'slimmer' in te richten. Daarbij doen we een eerste vingeroefening met het toepassen van ‘nudges’ voor uw praktijk.

  Informatie

  Data:  woensdag 25 april of dinsdag 19 juni 2018. Wij hanteren per avond een minimum en maximum aantal inschrijvingen.
  Tijd: 18.30 – 21.30 uur
  Kosten: €420,- (vrijgesteld van BTW)

Contact

Als u vragen hebt over bovenstaande masterclasses kunt u contact opnemen met Arno Nuijten via nuijten@ese.eur.nl