Publicaties

Als u vragen hebt over onderstaande publicaties kunt u contact opnemen met Arno Nuijten via nuijten@ese.eur.nl

 • Arno Nuijten en Harry Commandeur, Oktober 2016

  Artikel 'Psychologische valkuilen bij grote IT-projecten - een chauffeur/bijrijder perspectief',
  Management & Organisatie, 20(5), pag. 4-23

  Het gezin zit al uren in de auto, onderweg naar de camping in het zuiden. Na negenhonderd kilometer in de hitte geeft de bijrijder de chauffeur op stevige toon een risicowaarschuwing en stelt voor om bij de volgende parkeerplaats te stoppen. Maar de chauffeur ziet deze boodschap vooral als een verwijt, verhoogt de snelheid en rijdt de parkeerplaats voorbij. De stemming in de auto is te snijden. Het doel van de reis, een prettige vakantie, is allang achter de horizon verdwenen.

  Deze anekdote zou van toepassing kunnen zijn op de situatie waarin u bent terechtgekomen met een groot IT-project binnen uw organisatie. Met veel ambitie, saamhorigheid en met een 'zonnig' perspectief ging het project van start, maar het is inmiddels verworden tot een race tegen de klok. In dit artikel wordt op een verhalende manier inzicht gegeven in psychologische valkuilen in grote IT-projecten.

 • Nick Benschop, Januari 2016

  Proefschrift 'Biases in Project Escalation',
  Erasmus Research Insitute of Management

  In dit proefschrift wordt verslag gedaan van 4 onderzoeken naar escalation of commitment in IT-projecten. Meer specifiek gaat het in op de factoren: naamgeving van het project, framing en woordgebruik door projectleiders (informatielekkage) en construal levels. Co-promotor: Arno Nuijten, Promotoren: Kirsten Rohde, Harry Commandeur en Mark Keil.

 • Nick Benschop, Arno Nuijten en Gert van der Pijl - oktober 2015

  Artikel 'Het beeld achter de woorden - Framing en informatielekkage in projectrapportages'
  Management & Organisatie, 19(4), pag. 57-75

  Bestuurders dragen verantwoordelijkheid voor het succes van complexe IT-projecten, maar zijn afhankelijk van informatie afkomstig van direct betrokkenen (zoals projectleiders). Dit artikel is gericht op de ‘verborgen’ informatie in de woorden die projectleiders kiezen, wanneer zij hun project toelichten. In deze verkennende studie wordt het concept informatielekkage gehanteerd, waarmee wordt bedoeld dat mensen systematisch kiezen voor andere woorden om een situatie te beschrijven (framing), afhankelijk van het beeld dat zij van die situatie hebben. Omdat dit een onbewust proces betreft, kan het herkennen van framing waardevolle aanknopingspunten geven om projectinformatie te ontkleuren. In deze studie is het woordgebruik geanalyseerd van enkele projectleiders. De resultaten geven een duidelijke indicatie dat er een verband is tussen een positief (negatief) projectbeeld en het gebruik van positieve (negatieve) framing. Eerdere studies tonen aan dat het projectbeeld van invloed kan zijn op hoe projectleiders informatie interpreteren, wat kan leiden tot projectescalatie (de psychologische ‘valkuil’ waarbij men te lang volhardt in een gekozen pad). Door deze gelekte informatie te benutten, kunnen bestuurders zich een vollediger beeld van de projectrisico’s vormen en eerder anticiperen op problemen in projecten.

   

 • Arno Nuijten en Mark van Twist, Oktober 2014

  Hoofdstuk 'Informatieveiligheid: De dagelijkse dingen die er echt toe doen',
  in: Inspiratiebundel Informatieveiligheid, pag. 173-198

  Informatietechnologie maakt het mogelijk om vliegensvlug informatie te verspreiden, te delen en te combineren. Het gebruik ervan is nauwelijks meer gebonden aan plaats en tijd.

  Hetzelfde geldt voor de risico's die ermee gepaard gaan. Een kleine vergissing zoals het per ongeluk laten liggen van een memorystick of mobiel kan grote gevolgen hebben: privacygevoelige gegevens kunnen letterlijk op straat liggen en de landelijke pers halen. Ondanks alle technische maatregelen blijft het gedrag van de mens de belangrijkste schakel. Onveilige gewoontes sluipen langzaam binnen, want 'het gaat altijd goed totdat het een keer fout gaat'. In dit hoofdstuk stellen wij de gedragsinvalshoek centraal en pleiten wij voor slimmere maatregelen ('nudges') om veiliger gewoontegedrag te stimuleren.

 • Arno Nuijten en Mark van Twist (red), Juni 2014

  Boek 'IT-Complexiteit en beheersing - Op zoek naar woorden voorbij bestaande kaders',
  Erasmus School of Accounting & Assurance

  Dit boek bevat 10 essays met ieder een eigen perspectief op complexiteit van ICT en hoe zich dat vertaalt naar het gedrag van risico's en de risico's van gedrag alsmede ons denken over 'beheersing' daarvan. Naast bijdragen vanuit ESAA bevat deze bundel inspirerende bijdragen van onder andere prof. dr. Arco van de Ven (TIAS-Tilburg), dr. Huibert de Man (OU-Heerlen), dr.ir. Nicoline Mulder (TUE-Eindhoven), dr. Jan Truijens (UvA-Amsterdam), prof. mr.dr. Ernst ten Heuvelhof (TUD-Delft), prof.dr. Gerrit Sarens (LSM-Leuven) en prof.dr. Martijn van der Steen (NSOB-Den Haag).

 • Arno Nuijten, Augustus 2012

  Proefschrift 'Deaf Effect for Risk Warnings'
  Erasmus Research Insitute of Management

  In dit proefschrift wordt verslag gedaan van 4 onderzoeken naar escalation of commitment in IT-projecten, meer in het bijzonder de vraag waarom we daarbij onbewust doof worden voor risico-waarschuwingen. Factoren die daarbij zijn onderzocht betreffen: framing van de boodschap, illusion of control en de relatie met de boodschapper die de risicowaarschuwing afgeeft. Promotoren: Gert van der Pijl, Harry Commandeur en Mark Keil.