Impressie van het ESAA-symposium d.d. 5 september 2014

Op vrijdag 5 september j.l. organiseerde ESAA het symposium ‘Management van Innovaties: hoe sturing te geven aan strategische innovaties en hoe deze succesvol te implementeren'.

Innovatie is 99% transpiratie

“Innovatie is niet een uitvinding”, aldus Herman Wories, vice president Global Incubator van Royal DSM. “Het is die 99 procent transpiratie die in de implementatie gaat zitten.” Voor de bijna 800 toehoorders van het jaarlijkse symposium van de Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA), werd het begrip ‘innovatie’ aardig opgeschud op 5 september.

Organisator en zakelijk directeur ESAA, professor Cees van Halem, opende de middag al door te stellen dat innovatie veel breder is dan de reageerbuis. “Bij innovatie denken we vaak aan technologie, maar dat is slechts één aspect. Wat bijvoorbeeld te denken van sociale innovatie. Tegenwoordig leven we in een wereld van continue verandering. Het managen van innovatie wordt dan veel meer een kwestie van je schip op koers houden tijdens al die veranderingen.”

Overheid behoorlijk innovatief

Anneke van Zanen-Nieberg, algemeen directeur van de Audit Dienst Rijk sprong daar aardig op in. “Het is maar net hoe je naar innovatie kijkt natuurlijk. De ambtenarij heeft nou niet het imago de meest innovatieve club te zijn, maar als je het managen van innovatie ziet als het omgaan met veranderingen en nieuwe dingen doen, dan is de overheid toch behoorlijk innovatief bezig.” De les die zij uit het managen van dat soort innovatie had getrokken was dat je je niet alleen moet concentreren op die vijf procent die mis gaat, maar juist ook oog moet hebben voor die 95 procent die wel lukt. “Daarom voeg ik tegenwoordig aan m’n verslag aan de SG’s over de financiële rapportages van alle rijksoverheidsdiensten, twee pagina’s met dat jaar geconstateerde best practices en andere juweeltjes ter inspiratie toe.”

Finance en Innovatie

Bij De Staatsmijnen is het business-model gaande de jaren voortdurend aangepast en is men van bulkchemie naar ‘life sciences & material sciences’ gegaan. Ook de ‘plant’ die DSM onlangs in Iowa door Koning Willem-Alexander liet openen, sprak wat dat betreft tot de verbeelding. Wories: “We maken daar bio-ethanol uit het restafval van maïsplanten. Het is de eerste fabriek die uit niet-olie chemicaliën weet te maken. Daar zijn we erg trots op.” Wories benadrukte het belang van de afdeling Finance bij het managen van innovatie, wat tot positieve resonantie uit de zaal, die goeddeels met financieel economisch georiënteerde kenniswerkers als accountants en controllers gevuld was, leidde. “We hebben een doelstelling om twintig procent van onze sales uit innovaties te laten voortkomen, waarbij de bruto marge ook nog eens meer dan vijf procent hoger ligt. Dit systeem is weer gekoppeld aan persoonlijke incentives, dus je begrijpt hoe belangrijk het is dat Finance dit extreem goed bijhoudt.”

Innovatie en Engineering

Bij IHC was er in 2011 nog sprake van een bonte verzameling werfjes en dito koninkrijkjes. Via het One IHC-programma is daar nu één geheel van gemaakt. Dave Vander Heyde (CFO van Royal IHC) “Vlaming en echte baggeraar” benadrukte het belang van change management en communicatie. “Als je medewerkers niet mee willen gaan in de veranderingen, dan mislukt het onherroepelijk.”
Dave Vander Heyde deed uit de doeken dat er met het bouwen van schepen niets te verdienen valt. “Soms halen we wel eens een marge van 1 procent. Waar het om gaat is de technologie die op het schip staat. Daar zit de innovatie en moet je door middel van optimale engineering binnen de prijs die de klant bereid is te betalen, je boterham verdienen.

Royal innovatie

In beide gevallen werden de voorbeelden van technologische innovatie echter overschaduwd door de manier waarop de twee ‘royals’ hun business model geïnnoveerd hebben. Van De Staatsmijnen is het bij DSM daarbij via de bulkchemie naar ‘life sciences & material sciences’ gegaan. “Nu zetten we bijvoorbeeld innovatie in om bij te dragen aan het mogelijk maken dat er in 2050 daadwerkelijk negen miljard mensen op deze aarde leven.” Bij IHC was er in 2011 nog sprake van een bonte verzameling werfjes en dito koninkrijkjes. Via het One IHC-programma is daar nu één geheel van gemaakt en benadrukte Vander Heyde, “Vlaming en echte baggeraar”, het belang van change management en communicatie. “Als je medewerkers niet mee willen gaan in de veranderingen, dan mislukt het onherroepelijk.”

Sterkte als oorzaak van falen

Hun verhalen sloten goed aan bij het betoog van professor Henk Volberda, die putte uit zijn recent verschenen onderzoek en boek ‘Re-inventing Business’ over hoe bedrijven hun business-model moeten innoveren. Zijn boodschap was helder: “wacht niet tot je sterkte de oorzaak van je falen wordt.” Het voorbeeld van Kodak sprak daarbij boekdelen. “Wacht dus ook niet totdat de S-curve in je financiën zichtbaar wordt, maar let goed op signalen uit de ‘onzichtbare’ S-Curve, die je vertellen dat je business model aan herziening toe is. Nieuwkomers knabbelen bijvoorbeeld iets van je marktaandeel af en jong talent vindt jouw bedrijf niet meer het meest sexy om voor te werken in de branche. Dan moet je opletten... en ingrijpen.”