Impressie van het ESAA-symposium d.d. 4 september 2015

Op vrijdag 4 september 2015 organiseerde ESAA het symposium 'Transparantie in organisaties'.

Het ESAA Symposium stond in 2015 in het teken van 100 jaar accountantsopleiding. Het centrale thema was Transparantie. Dit werdt belicht vanuit vier verschillende gezichtspunten. Jolanda Poots-Bijl (CFO Ordina) belichtte het belang van transparantie binnen de onderneming. Paul Koster (voorzitter VEB) gaf zijn zienswijze weer vanuit de optiek van de belegger. Carin Gorter (commissaris bij o.a. ING) ging in op het thema vanuit de rol van de commissaris. En de rol van de accountant bij transparantie werdt belicht in een paneldiscussie met de huidige hoogleraren van de accountantsopleiding aan de EUR (Auke de Bos, Hans Gortemaker en Martin Hoogendoorn) en met de voorzitter van de NBA, Pieter Jongstra.

Het Symposium stond onder leiding van dagvoorzitter prof.dr. Jan Peter Balkenende.