Waardemanagement
Drs. M. de Pooter RA CMA CFM CIA CRMA CCS GRCP GRCA 

Waardemanagement

Begindatum

vrijdag, 14 jun 2019, 13:30

Einddatum

vrijdag, 14 jun 2019, 16:30

Waardemanagement helpt leidinggevenden om waarde te blijven creëren én beschermen voor hun kernstakeholders. De belangen van die stakeholders bepalen wat zij waardevol vinden. Bij hun beslissingen moeten leidinggevenden de mogelijk positieve én negatieve effecten op deze belangen afwegen. Deugdelijke besluitvorming vraagt om een duidelijke visie en betrouwbare vooruitblikkende informatie. Dit college gaat over de vraag hoe (IT)-auditors kunnen bijdragen aan de kwaliteit van de besluitvorming.  


Drs. M. de Pooter RA CMA CFM CIA CRMA CCS GRCP GRCA is eigenaar van MdP | Management, Consulting & Training. Hij ondersteunt managementteams bij het toekomstbestendig houden van hun organisaties.
 

PE-uren

  • PE-uren: 3 uur.
    ESAA is als onderwijsinstelling erkend door het NBA en is daardoor gerechtigd PE-uren toe te kennen aan onderwijsactiviteiten.

Meer informatie

E: esaa-auditing@ese.eur.nl
T: 010 - 408 22 17