Nieuwe start: Executive Program Beleidseconomie 10 januari 2020

Over de opleiding

Het Executive Programma Beleidseconomie is samengesteld voor professionals die behoefte hebben aan een solide update van hun algemeen-economische kennis. Uit wetenschappelijk onderzoek komen in een hoog tempo nieuwe, beleidsrelevante inzichten. Maar academische kennis vindt niet altijd haar weg naar de beleidspraktijk. Centraal in dit executive programma staat daarom de vraag hoe wetenschappelijke economische inzichten geïnterpreteerd en vertaald moeten worden naar de praktijk van het economisch beleid. Om wetenschappelijke inzichten op actuele beleidsproblemen te kunnen toepassen is gedegen kennis van economische theorie en empirie nodig.

Doelgroep en toelating

De opleiding is ontwikkeld voor senior beleidseconomen.
U wordt toegelaten wanneer u beschikt over:

 • een academisch werk- en denkniveau, en
 • Ongeveer vijf jaar relevante werkervaring heeft op een beleidseconomisch werkterrein of een achtergrond in een publieke, semi-publieke of private instelling.

Waarom kiezen voor deze leergang?

Na afronding van de opleiding:

 • Heeft u een sterk analytisch raamwerk ontwikkeld om op systematische wijze economische beleidsvragen op te lossen.
 • Beschikt u over sterke empirische vaardigheden om de effecten van beleid vast te stellen.
 • Kunt u academisch onderzoek vertalen naar het economische beleid.
 • Heeft u uw analytische en empirische vaardigheden toegepast op beleidsproblemen door middel van presentaties en opdrachten.
 • Per college verkrijgt u 6 cruciale inzichten.  

Ervaringen van deelnemers

“Sterke opfriscursus met veel aandacht voor de praktische betekenis van de stof in je huidige werk, gegeven door topeconomen”  

Deelnemer Pieter van Dalen, Econoom Ministerie van Financiën, leergang november 2018

"Naast de actuele aangesneden economische thema's en de goed aangeschreven docenten lag mijn overwegingen om deze studie te volgen in de wens om mijn kennis op te frissen; 

ik wilde mij op de hoogte stellen van de meest recente academische economische inzichten en methoden; en ik hoopte inspiratie op te doen. Nu, na afloop van de modules, kan ik zeggen dat deze doelen zijn bereikt."  

Deelnemer Philip Bokeloh, Economist ABN AMRO, leergang november 2018 

"Zeer actuele kennis: geen oude koek. Goede docenten; brede scope; diepe inzichten; de variatie en de groepsgrootte; veel interactie!"

Anoniem, leergang november 2018

Klik hier voor een pdf. versie van onderstaande Informatiekaart opleiding beleidseconomie

Modules

De opleiding bestaat uit een verplichte basismodule welke aangevuld moet worden met ten minste twee keuzemodules.*

Download hier het rooster van de opleiding

Basismodule

Welvaartsanalyse, beleidsevaluatie en gedragseconomie voor beleidsmakers

10, 17, 24 en 31 januari 2020

Docenten:

Onderwerpen:

 • Prof. dr. B. Jacobs (Erasmus Universiteit Rotterdam)
 • Prof. dr. C. Teulings (Universiteit Utrecht, Cambridge University)
 • Prof. dr. R. Dur (Erasmus Universiteit Rotterdam)
 • Prof. dr. D. Webbink (Erasmus Universiteit Rotterdam)
 • Welvaartsanalyse: Wat zijn de bouwstenen van toegepaste welvaartsanalyse?
  Hoe moet de overheid komen tot goed economisch beleid?
 • Overheid en beleid: Waarom zijn prikkels bij de overheid zwak?
  Wanneer mag de overheid ingrijpen in eigendomsrechten?
 • Gedragseconomie: Hoe wijkt economisch gedrag af van de homo economicus?
  Hoe moet economisch beleid rekening houden met gedragseconomie?
 • Empirische beleidsevaluatie: Wat is een causale effectmeting?
  Hoe kunnen causale beleidseffecten worden gemeten?
 • Module 1. (Internationale) Macro-economie

  7, 14, 21 februari en 6 maart 2020

  Docenten:

  Onderwerpen:

  • Prof. dr. K. Knot (President DNB, Universiteit van Amsterdam)
  • Prof. dr. H. Garretsen (Rijksuniversiteit Groningen)
  • Prof. dr. B. Jacobs (Erasmus Universiteit Rotterdam)
  • Prof. dr. I. Arnold (Erasmus Universiteit Rotterdam)
  • Macro-economie, financiële markten en monetair beleid. Welke lessen zijn geleerd van de Grote Recessie?
  • Internationale handel en handelsbeleid: Wat zijn de economische gevolgen van vrijhandel? Wat is de rol van handelsbeleid en zijn landen nog wel autonoom?
  • Macro-economie en begrotingsbeleid: Hoe moet de overheid met de begrotingspolitiek de conjunctuur stabiliseren? En wat is de betekenis van langdurige stagnatie voor beleid?
  • Monetair beleid en bankwezen. Hoe moet de Europese Monetaire Unie het bankwezen optimaal inrichten?

  Module 2. Arbeidsmarkt

  13, 20, 27 maart en 3 april 2020

  Docenten:

  Onderwerpen:

  • Dr. E. Jongen (Centraal Planbureau, Universiteit Leiden)
  • Prof. dr. P. Gautier (Vrije Universiteit Amsterdam)
  • Prof. dr. B. ter Weel (SEO, Universiteit van Amsterdam)
  • Prof. dr. B. van der Klaauw (Vrije Universiteit Amsterdam)
  • Arbeidsmarktbeleid en fiscaliteit: Welke effecten hebben fiscale prikkels op de arbeidsmarkt en inkomensongelijkheid?
  • Arbeidsmarkt en macro-economie: Hoe belangrijk zijn stromen op de arbeidsmarkt? Welk arbeidsmarktbeleid zorgt voor fricties?
  • Arbeidsmarktflexibiliteit: Wat is de optimale afruil tussen bescherming en flexibiliteit? Heeft Nederland te veel arbeidsmarktflexibiliteit?
  • Evaluatie arbeidsmarktbeleid: Hoe lang en hoog moeten werkloosheids- en bijstandsuitkeringen zijn?

  Module 3. Klimaat en energie

  17 en 24 april, 8 en 15 mei 2020

   

  Docenten:

  Onderwerpen:

  • Prof. dr. R. Gerlagh (Universiteit van Tilburg)
  • Prof. dr. F. van der Ploeg (University of Oxford, Vrije Universiteit Amsterdam)
  • Prof. dr. H. Vollebergh (PBL, Universiteit van Tilburg)
  • Prof. dr. D. van Soest (Universiteit van Tilburg)
  • Milieubeleid en klimaatverandering: Wat is een optimale belasting op CO en bestaat er een dubbel dividend van hogere belastingen op milieu en lagere belastingen op arbeid?
  • Gedragseconomie en milieu: Kunnen gedrags-economische interventies leiden tot groener beleid?
  • Milieuschade en instrumentkeuze: Kan de overheid beter milieuschade belasten of handel in emissierechten organiseren?
  • Klimaat en klimaatbeleid: Hoe ernstig is de opwarming van de aarde? Wat is het beste klimaatbeleid om opwarming te stoppen?

  Module 4. Openbare financiën

  5, 12, 19 en 26 juni 2020

   

  Docenten:

  Onderwerpen:

  • Prof. dr. K. Caminada (Universiteit Leiden)
  • Dr. A. Gerritsen (Erasmus Universiteit Rotterdam)
  • Prof. dr. C. van Ewijk (Universiteit van Amsterdam en Tilburg)
  • Prof. dr. S. Cnossen (Centraal Planbureau, Erasmus Universiteit Rotterdam)
  • Vergrijzing en houdbaarheid: Wat zijn houdbare overheidsfinanciën en wat zegt houdbaarheid over de verdeling tussen generaties?
  • Opties voor fundamentele belastinghervorming: Wat zijn de grootste tekortkomingen van het Nederlandse belastingstelsel? Hoe zou het belastingstelsel moeten worden hervormd?
  • Gedragseconomie en belastingen: Welke gedrag economische inzichten zijn belangrijk voor het belastingbeleid?
  • Verdeling van belastingdruk, vereenvoudiging: Op welke manier kan het belastingstelsel worden vereenvoudigd?

Aanmelden

U kunt het inschrijfformulier hier downloaden. De inschrijfdeadline is vrijdag 20 december 2019. 

Start: 10 januari 2020
Aantal modules: 5 (1 basismodule, 4 keuzemodules) 
Aantal colleges: 4 per module
Tijdstip colleges: vrijdag tussen 13:00 – 17:30
Locatie: Den Haag

Prijs: De prijs wordt berekend op basis van het aantal modules dat u volgt. 

De opleiding bestaat uit de verplichte basismodule welke aangevuld moet worden met ten minste twee keuzemodules.*

Voor alumni van het programma is het mogelijk aanvullende keuzemodules af te nemen a € 2.000,- per module (4 colleges).

•    Basismodule + 2 keuzemodule:  € 8.250,-
•    Basismodule + 3 keuzemodules: € 9.250,-
•    Basismodule + 4 keuzemodules: € 10.250,-

Prijzen zijn vrijgesteld van BTW en zijn inclusief cursusmateriaal, koffie en thee

Certificaat: Na afronding van de opleiding ontvangt u een certificaat van deelname van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

* Een keuzemodule gaat van start bij minimaal 8 aanmeldingen.

Contact

Voor praktische zaken en informatie over de opleiding kunt u contact opnemen met de Program Coordinator van deze opleiding.

Mirella Stander

E-mailadres
Telefoon
010 - 408 97 35
Kamer
Van der Goot Building, Kamer M5-40
Ruimte
Van der Goot | Building
Adres

Burgemeester Oudlaan 50
3062 PARotterdam
Nederland

Postadres                       ESAA Erasmus Universiteit Rotterdam
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam