Docenten 'Business Economics - The Next Level'

 • Dr. Arie Barendregt RM MBA heeft 20 jaar internationale managementervaring in strategie, verkoop en marketing bij Nederlandse b-to-b bedrijven. Daarnaast helpt hij MKB-bedrijven met hun groei vanuit zijn eigen bedrijf, Stracom Intelligence. Zijn specialisme is het bestuderen en winnen van concurrenten; het onderwerp waarop hij in 2011 aan de Universiteit van Kingston-upon-Thames in Engeland is gepromoveerd. Hij geeft les aan Webster University en NTI in Leiden, The Hague University of Applied Sciences en de School of Economics van Erasmus Universiteit. Sinds 2008 is hij een van de 130 Nederlandse Register Marketeers.

 • Prof.dr. Auke de Bos RA is verantwoordelijk voor het vak Financial Auditing in de post-master accountantsopleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hier is hij ook als hoogleraar Bedrijfseconomie verbonden aan de juridische faculteit. Tevens is Auke de Bos hoofd vaktechniek bij EY Accountants.

 • Dr. Martijn Burger is opgeleid als zowel socioloog als econoom en weet deze kennis te combineren met andere onderzoeksgebieden zoals geografie, bestuurswetenschappen en bedrijfskunde. Hij is gespecialiseerd in kwantitatieve methoden van sociaalwetenschappelijk onderzoek. Martijn Burger is wetenschappelijk directeur van de Erasmus Happiness Economics Research Organisation en universitair docent industriële en regionale economie bij de capaciteitsgroep Toegepaste Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2011 behaalde hij zijn Ph.D. (cum laude) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

 • Prof.dr. Fred van Eenennaam, professor of Strategy & Dynamics of Strategy, is verbonden aan universiteiten Erasmus, St. Gallen en The George Washington. Hij was jarenlang verantwoordelijk voor de NCD-commissarissencyclus en the 'new board'program op Nyenrode Bussiness Universiteit. Fred van Eenennaam is Strategie en Corporate Governance expert, actief op het gebied van Life Science & Healthcare en hij vervult diverse bestuursfuncties.

 • Prof.dr. Philip Hans Franses is hoogleraar Toegepaste Econometrie en hoogleraar Marketing Research aan Erasmus School of Economics. Sinds 2006 is hij tevens decaan van de economische faculteit. Het wetenschappelijk werk van Franses is zeer veelzijdig. Zo houdt hij zich niet alleen bezig met het ontwikkelen van nieuwe modellen om accurate voorspellingen te maken en met het verbeteren van methoden om tijdreeksen met seizoenfluctuaties te voorspellen, ook is hij actief met onderwerpen rond bijvoorbeeld economische groei en de conjunctuurcyclus. De van zijn hand verschenen artikelen en door hem uitgegeven boeken hebben een enorme impuls gegeven aan het internationale aanzien van de econometrie in Nederland en van het Econometrisch Instituut in Rotterdam in het bijzonder.

 • Dr.ir. Marco de Haas is managing director van S-ray Diagnostics, een kennisbedrijf van de Erasmus Universiteit Rotterdam dat zich specialiseert in strategische alignment vraagstukken. Marco opereert zelf als projectleider en organisatieadviseur tijdens opdrachten die S-ray hoofdzakelijk voor grotere organisaties en ondernemingen uitvoert. Met zijn in 2000 verschenen proefschrift is hij één van de grondleggers van de unieke alignment aanpak van S-ray. Marco combineert zijn ervaring in managementconsultancy met de wetenschappelijke benadering, zodat klanten en opdrachtgevers waardenvrij en fact-based van advies worden voorzien.

 • Prof.dr. Martin Hoogendoorn RA is hoogleraar Externe Verslaggeving aan de Erasmus Universiteit Rotterdam voor de Post-Master opleidingen voor accountants en controllers. Hij heeft een aanzienlijk aantal publicaties op zijn naam staan. Hij is raad-plaatsvervanger bij de Ondernemingskamer en bijzonder adviseur jaarrekeningenrecht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Bij de NBA is hij voorzitter van de Signaleringsraad. Hij was eerder voorzitter van de Raad voor de Jaarverslaggeving en van de redactie van het MAB. Bij EY was hij partner vaktechniek en als zodanig direct betrokken bij de toepassing van nationale en internationale regelgeving.

 • Dr. Ronald Huisman is een ervaren ondernemer op het gebied van energy finance en universitair hoofddocent bij de capaciteitsgroep bedrijfseconomie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ook is hij medeoprichter van Energy Global en medeoprichter van het Energy Finance Institute. Ronald is gespecialiseerd in onderzoek op het gebied van commodity hedging, energy finance and behavioral finance. Hij heeft meerdere prijzen gewonnen op het gebied van onderwijs, waaronder de Erasmus Universiteit onderwijsprijs voor innovaties in het onderwijs met behulp van ICT-oplossingen. Verder is hij auteur van talrijke publicaties in internationale wetenschappelijke tijdschriften.

 • Drs. Bert Iedema RA is Executive Coach. Zijn aanpak is uniek door zijn accent op verdieping van emotionele intelligentie, waardoor beslissers zowel authentiek blijven als hun sociale relaties verbeteren en kunnen handelen vanuit respect voor stakeholders en omgeving. Bert helpt (internationale) ondernemingen in distressed situaties bij het vinden of uitonderhandelen van een breed gedragen oplossing. Daarnaast heeft enkele commissariaten in de near-banking sector.

 • Drs. Guy van Liemt RM is bedrijfseconoom en executive director EHERO (Erasmus Happiness Economics Research Organisation), kerndocent binnen SRM en Instituut HR Bedrijfskunde, heeft zitting in verschillende adviesraden, adviseert diverse grote ondernemingen en verzorgt lezingen onder meer over de rol van purpose binnen organisaties. Guy is in verschillende marketingfuncties werkzaam geweest voor onder meer Procter & Gamble.

 • Prof.dr. Frans van der Meché is initiatiefnemer van 'Het Brein in de Boardroom'. Hij combineert 30 jaar neuro-onderzoek met 10 jaar bestuurlijke ervaring in het Erasmus MC, waarvan 5 jaar als CFO. Momenteel is Frans toezichthouder bij diverse organisaties.

 • Dr. Arno Nuijten is programmadirecteur van het expertisecentrum eBRIDGES dat zich richt op 'behavioural entrapments' in complexe ICT-projecten. Tevens is hij sinds 2012 wetenschappelijk directeur van de IT-Auditing & Advisory opleiding aan de Erasmus Universiteit. Daarvoor was hij 25 jaar werkzaam in de praktijk en is hij gepromoveerd bij Erasmus Research Institute of Management op het thema complexe ICT-projecten die op hol slaan en de rol daarin van 'risicowaarschuwingen', 'bijrijders' en 'schijnzekerheden'.

 • Dr. Walther Ploos van Amstel is lector City Logistics aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij is meer dan 30 jaar werkzaam als expert op het gebied van logistiek, supply chain management en internationale distributie. Hij richt zich op logistieke procesinnovaties, het invoeren van supply chain concepten in de praktijk, samenwerking in logistieke ketens, stadslogistiek en duurzame logistiek. Bij de Hogeschool van Amsterdam is hij verantwoordelijk voor een onderzoeksprogramma over smart mobility.

 • Prof.dr. Kirsten Rohde is bijzonder hoogleraar gedragseconomie aan de Erasmus School of Economics. Zij is expert op het gebied van intertemporele keuzes, het vakgebied dat onderzoekt hoe mensen afwegingen maken tussen de toekomst en het heden. Zij doet onderzoek naar uitstelgedrag en haar interesse gaat o.a. uit naar het ontwikkelen van 'nudges' om de negatieve gevolgen van uitstelgedrag te beperken. Daarnaast doet zij ook onderzoek naar keuzes die mensen maken onder onzekerheid en naar hun afkeer van ongelijkheid. Haar onderzoek is zowel theoretisch als experimenteel van aard. Kirsten Rohde is academic director van de master specialisatie Behavioural Economics aan de Erasmus School of Economics en lid van de Wetenschappelijke Raad van EURAC.

 • Drs. Christian van Someren  is CEO van SphereMall. Het bedrijf is een personalized commerce internetbedrijf en maakt met haar zelfontwikkelde intelligentie en software, personalisatie voor sites en webwinkels daadwerkelijk mogelijk en zet daarmee de consument centraal. Van Someren deed na zijn studie kwantitatieve marketing aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, ruime advies- en praktijkervaring op in de wereld van e-commerce. Hij werkte onder andere als zelfstandig adviseur voor Procter & Gamble en Spark Optimus en was hij oprichter van webwinkel Truus.nl. Christian is een rasechte ondernemer en weet als geen ander op verschillende terreinen strategie om te zetten naar praktische uitvoering. Bij multinationals, startups of lopende bedrijfsprocessen. Van Someren heeft een vaste column in Twinkle en is gastdocent op de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 • Drs. Helen Toxopeus is werkzaam bij het Impact Centre Erasmus. Zij doet onderzoek naar de rol van geld en de financiële sector in de ontwikkeling van duurzaamheid. Helen is een expert of het gebied van financiering van de circulaire economie en initiatieven die zich richten op CE. Helen is tevens betrokken bij het Sustainable Finance Lab.

 • Prof.dr. Henk Volberda is hoogleraar Strategisch Management en Ondernemingsbeleid aan de RSM Erasmus University, Erasmus Universiteit Rotterdam. In Management Team werd hij genoemd als één van de belangrijkste Nederlandse internationale managementgoeroes. Hij heeft gewerkt als adviseur voor vele grote Europese ondernemingen, publiceerde in diverse internationale tijdschriften en schreef diverse boeken. Hij promoveerde cum laude aan de Faculteit Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen en was visiting scholar aan de Wharton School van de University of Pennsylvania en aan de City University Business School, London. Voor zijn onderzoek op het gebied van organisatorische flexibiliteit en strategische verandering ontving hij diverse prestigieuze (internationale) awards.