Certified Pensioenexecutive Vermogensbeheer

1. Introductie en doelgroep

De Erasmus School of Accounting & Assurance biedt een leergang aan voor ervaren professionals in de pensioensector. Deze leergang richt zich specifiek op kennis van vermogensbeheer.

De financiële wereld is complex en volop in beweging. In deze dynamische wereld moeten pensioenprofessionals over de juiste kennis beschikken om besluiten te kunnen nemen en om adequate countervailing te kunnen bieden aan de beleggingsprofessionals.

Het is een uitdaging voor pensioenfondsbestuurders maar ook de medewerkers van bestuursbureaus en andere ‘dagelijkse beleidsbepalers’, alsmede interne en externe toezichthouders in de pensioensector om hun deskundigheid op het gebied van vermogensbeheer te vergroten in de veranderende omgeving. De leergang Certified Pensioenexecutive Vermogensbeheer biedt deze deskundigheid. Een academische leergang gericht op het versterken van kennis die toepasbaar is in de praktijk. Docenten met zowel een wetenschappelijke achtergrond als met praktijkervaring helpen de brug te slaan van wetenschappelijke literatuur naar toepassing in de praktijk.

De Rotterdamse Erasmus Universiteit heeft daarbij de reputatie verworven concrete, praktijkgerichte kennis aan te bieden, zowel in initieel als in postinitieel onderwijs. Daarom start EURAC/ESAA met het verdiepende programma ‘Certified Pensioenexecutive Vermogensbeheer’. Deze opleiding sluit goed aan op het programma Certified Pensioenexecutive maar kan nadrukkelijk ook afzonderlijk gevolgd worden.

De opleiding is geschikt voor personen werkzaam als pensioenfondsbestuurder, lid van de beleggingscommissie, directeur/senior-medewerker van het bestuursbureau en consultant of degenen die werkzaam zijn bij pensioenuitvoerders, pensioenverzekeraars, vermogensbeheerders, toezichthouders en adviesbureaus.

2. Programma

Het programma van de Pensioenexecutive Vermogensbeheer is om meerdere redenen uniek. Er is sprake van serieuze academische verdieping op het gebied van vermogensbeheer waarbij wel steeds een vertaling naar de praktijk van pensioenfondsen wordt gemaakt. Daarnaast worden risico, rendement, ESG en kosten volledig integraal behandeld in de opleiding. Vaak worden risico en rendement afzonderlijk van ESG onderwezen; bij deze opleiding kiezen we voor integratie, hetgeen ook steeds meer van de pensioensector wordt gevraagd!

In het kort biedt de opleiding u de volgende zaken:

 • het programma bestaat uit 10 colleges verspreid over een half jaar;
 • de 10 colleges zijn gebaseerd op zorgvuldig geselecteerde wetenschappelijke literatuur;
 • het boek “Asset Management, a systematic approach to factor investing” van Professor Andrew Ang, werkzaam aan de Columbia Business School, vormt het wetenschappelijk fundament van de leergang;
 • originele integrale benadering van risico, rendement, kosten en verantwoord beleggen;
 • docenten met academische kwalificaties die deze literatuur voor u ontsluiten;
 • serieuze toetsing via een 2-tal tentamens.

De te bespreken literatuur is ruim voor elk college beschikbaar via de elektronische leeromgeving Canvas. De colleges worden grotendeels in het Nederlands gegeven. De literatuur is veelal in het Engels.

Er worden 2 tentamens afgenomen; bij voldoende resultaten op de tentamens heeft de deelnemer recht op het diploma, dat tijdens een feestelijk slotseminar wordt uitgereikt.

Het programma bestaat uit de volgende onderwerpen:

 • Governance & wetgeving
 • ALM & strategische asset allocatie
 • Aandelen
 • Vastrentend en valuta
 • Onroerend goed
 • Grondstoffen
 • Private equity
 • Infrastructuur
 • Hedgefunds
 • Derivaten

3. Docenten en rooster

Het docentencorps bestaat grotendeels uit hoogleraren en docenten van toonaangevende universiteiten en uit gepromoveerde professionals uit de pensioen- en vermogensbeheersector. Daarnaast verlenen erkende praktijkexperts hun medewerking.

Binnenkort volgt nadere informatie over de docenten.

Startdatum

Het programma Certified Pensioenexecutive Vermogensbeheer gaat van start op woensdag 16 januari 2019.

Voor het rooster klikt u hier.

4. Opleidingsinformatie

Instroomeis

De instroomeis is gesteld op minimaal HBO werk- en denkniveau en financieel-economische affiniteit. Daarnaast dient u over minstens 2 jaar relevante werkervaring in de pensioensector te beschikken.

Op het gebied van vermogensbeheer heeft u het niveau vergelijkbaar met kennis opgedaan in het deel vermogensbeheer in het programma Certified Pensioenexecutive.

Over uitzonderingen beslist de wetenschappelijk directeur, drs. Geraldine Leegwater CFA.

Onderwijsvorm
De interactieve colleges worden in het Nederlands gegeven. Het studiemateriaal is deels in het Engels.

Studiebelasting
De colleges vinden om de week plaats op woensdag van 15h00 – 21h00. In de weken tussen de colleges, wordt gerekend op 3 uur zelfstudie.

Locaties
De colleges vinden plaats op Erasmus campus Woudestein, Burgemeester Oudlaan 50 te Rotterdam.

Diploma
Bij voldoende resultaat op de twee tentamens, ontvangt de deelnemer een diploma.

Studiekosten
Het collegegeld bedraagt EUR 7.500,- inclusief lesmateriaal (het boek van Ang en overige artikelen te downloaden via Canvas), koffie/thee en broodmaaltijden rondom de colleges.

Inschrijven
Het programma is thans ontworpen voor deelname door maximaal 20 personen. Op deze wijze wordt de mogelijkheid geboden om met deskundigen te reflecteren en met collega’s uit uw vakgebied ervaringen uit te wisselen.

Uw aanmelding is mogelijk door middel van het indienen van het inschrijfformulier. Klikt u hier voor het inschrijfformulier.

5. Contact

Voor alle praktische zaken en nadere informatie over de opleiding Certified Pensioenexecutive Vermogensbeheer kunt u zich richten tot de programmabegeleider van de opleiding:

 

Jolanda van der Velden

E-mailadres
Telefoon
010 - 408.15.06
Kamer
Van der Goot Building, M5-32
Adres

Burg. Oudlaan 50
3062 PARotterdam
Nederland

Postadres                       ESAA Erasmus Universiteit Rotterdam
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
Jolanda van de Velden