Compliance & Risk Management

1 Introductie

De eisen die maatschappelijk aan organisaties worden gesteld nemen toe. Het is al lang niet meer voldoende om uitsluitend aan de wet te voldoen. De ‘licence-to-operate’ is gebaseerd op veel bredere criteria die soms wel, maar soms ook niet in de wet- en regelgeving zijn vastgelegd. De recente discussie over belastingontwijking versus belastingontduiking, waarbij de focus was gericht op enkele grote internationale ondernemingen, laat zien hoe complex deze materie is. De maatschappelijke verontwaardiging is ook een teken dat er sprake is van schuivende panelen en veranderende normen. Compliance, ofwel ‘voldoen aan de norm’ is daarmee een breed terrein waarbij de norm niet altijd even duidelijk is en is daarmee onlosmakelijk verbonden aan het terrein van risico management. Het niet voldoen aan de maatschappelijke eisen leidt tot grote en gevoelige consequenties voor organisaties. Deze risico’s moeten zo goed mogelijk worden beheerst.

Non-compliance (het niet voldoen aan de norm) kan leiden tot onderzoek van de autoriteiten (FIOD of OM) en leidt niet zelden tot torenhoge boetes. Er zijn tal van voorbeelden in de Europese Unie en in de Verenigde Staten van bedrijven die schikkingen van honderden miljoenen tot meer dan een miljard dollar/euro hebben betaald om van strafvervolging af te komen. Dit kan niet meer worden afgedaan als een op zichzelf staand incident; het is veel meer zo dat de maatschappelijke eisen zijn verhoogd en dat er consequenties worden verbonden aan het negeren van die eisen.

Compliance is ‘hot’. De schikking die ING Bank in 2018 heeft betaald aan het Nederlandse OM heeft geleid tot een grote instroom van jonge mensen in de compliancefuncties van Nederlandse banken. Meer dan 1.000 nieuwe compliance officers worden gevraagd, moeten worden opgeleid en moeten ervoor zorgdragen dat de financiële instellingen niet opnieuw in de fout gaan. Dat vergt echter veel meer dan nieuwe mensen in dienst nemen. Het vergt een mentaliteitsverandering binnen organisaties, een groter besef dat naast de doelstelling van winst en continuïteit er ook andere normen zijn die moeten worden gehaald, kortom: een besef dat een organisatie altijd in zekere mate een poortwachtersfunctie heeft te vervullen. De president van De Nederlandsche Bank NV heeft begin 2019 duidelijk gemaakt dat deze poortwachtersfunctie in de financiële sector verder reikt dan voorheen en dat daarmee ook wordt gedoeld op de fiscaliteit van cliënten. Elke betrokkenheid bij financieel laakbaar gedrag van organisaties, inclusief belastingontwijking, moet zoveel mogelijk worden voorkomen. De verantwoordelijkheid voor organisaties in dit verband neemt dus eerder toe dan af.

Maar, compliance richt zich niet alleen op de financiële sector. Ook bedrijven als Microsoft, Apple, Facebook, Uber, Starbucks, Shell, Philips en andere grote concerns moeten aan steeds toenemende eisen voldoen. Wel kan worden gesteld dat de compliancefunctie zich het meest heeft ontwikkeld binnen de financiële sector, maar dat betekent niet dat deze minder relevant zou zijn voor organisaties in andere sectoren.   

naar boven

2 Doelgroep

Het executive program Compliance & Risk Management (CRM) is ontwikkeld voor mensen die werkzaam zijn in het hoger kader van organisaties en externe deskundigen. De cursisten hebben in het verleden reeds een opleiding op academisch niveau afgerond of een HBO-opleiding, aangevuld met relevante praktische ervaring. De opleiding heeft tot doel een theoretische en praktische impuls te geven en de cursisten bij te praten over nieuwe ontwikkelingen op het terrein van Compliance & Risk Management waarbij ook wordt ingegaan op de actualiteit. Kortom: wanneer u werkzaam bent in één van de volgende functies zou het executive program CRM voor u een goede aanvulling en verdieping van uw kennis kunnen zijn:

 • Bestuurders en commissarissen
 • Controllers, financieel managers
 • Compliance officers
 • Interne legal counsels
 • Internal auditors
 • Fiscalisten
 • Communicatiespecialisten
 • Externe toezichthouders
 • Advocaten en juridisch adviseurs
 • Externe accountants
 • Consultants  

3 Programma inhoud

Het programma CRM is opgezet op basis van vijf fundamenten van wetenschap, te weten:

 • Corporate Governance
 • Risk Management
 • Rechten
 • Communicatie
 • Artificial Intelligence  

Meer informatie over de onderwerpen vindt u hier 

naar boven

4 Docenten

Corporate Governance

prof.dr. Mijntje Lückerath
prof.dr. Peter Kavelaars
Mr. dr. Jan van Koningsveld
drs. Rob Sweitser RA
Mr. Arjen Tillema
drs. Wies Wagenaar
Mr. Joris Zwinkels
prof.dr. Peter Diekman RA

Risk Management

ir. Marcel Prinsenberg
prof.dr. Fred van Eenennaam
drs. Ruud Snoeker RA
Dr. Bart Dietz
dr. Antoinette Rijsenbilt
prof.dr. Arno Nuijten

Rechten

prof.mr. Hélène Vletter–van Dort
Dr. Mr. Frank ’t Hart
mr. Rutger de Doelder
mr. Annemarije Schoonbeek
mr.drs. Maud Bökkerink

Communicatie

Dr. Yijing Wang

Artificial Intelligence

dr. Kristiaan Glorie   
Patrick Özer Msc
Drs. Lucas Vousten 

naar boven

5 Informatie en inschrijving

De colleges worden gegeven op vrijdagen op de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Doorgaans wordt om de week een collegedag gehouden, waarbij rekening wordt gehouden met de vakantieperioden en feestdagen die in Nederland van toepassing zijn.

Startdatum:

4 februari 2022

Collegetijden:

15 collegedagen van 09:30– 16:30 uur incl. lunch

Vooropleiding:

Een afgeronde academische of een afgeronde HBO- opleiding, aangevuld met relevante praktische ervaring.

Locatie:

Omgeving Rotterdam

Werkvorm:

Interactieve colleges en afronding door het schrijven van een academische paper te verdedigen tijdens een examen. Enkele colleges kunnen in het Engels worden gegeven.

 

Inschrijven

U kunt zich inschrijven voor de opleiding door invulling van het inschrijfformulier.

Het collegegeld voor deze opleiding bedraagt € 9.950,- (Dit is inclusief alle cursusmateriaal, lunches en uitrijkaarten voor de parkeergarage).  

Het collegegeld is vrij van BTW.

naar boven

6 Contact

Voor nadere informatie en vragen over het Executive Program kunt u contact opnemen met de program coordinator:

Program Coordinator CRM

E-mailadres
esaa-crm@ese.eur.nl
Telefoonnummer
010 - 408 97 33
Kamer
Van der Goot Building, Kamer M5-40
Adres
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA
Rotterdam Nederland
Postadres                       ESAA Erasmus Universiteit Rotterdam
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen