Corporate Social Responsibility (CSR)

1. Introductie

De relevantie van Corporate Social Responsibility (CSR) reflecteert de groeiende erkenning dat bedrijven meer dan alleen economische belangen of financiële verantwoordelijkheden hebben. Naast economische uitdagingen hebben organisaties in toenemende mate te maken met uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, veiligheid, gezondheid en ketenverantwoordelijkheid. Ook het tekort aan materialen en de dilemma’s rond energie en water raken organisaties. Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de sociale en ecologische voetafdruk van organisaties, overheden en consumenten.

Het Executive Program CSR biedt:

 • Een compact programma gericht op de professional, aangeboden in drie vrij te kiezen modules.
 • Actualiteit, wetenschappelijke inzichten en een vertaalslag naar MVO strategie en praktijk.
 • Een hechte groep betrokken mensen: docenten, deelnemers en alumni.
 • Veel interactie en ruimte voor eigen casuïstiek.
 • Uitstekende beoordeling van alumni.
 • Erkenning in de markt.

Het Executive Program CSR: de MVO opleiding met impact voor:

 • Directeuren die verantwoord ondernemen in hun strategie willen verankeren.
 • Toezichthouders (Raad van Toezicht / Raad van Commissarissen) die MVO ook in de ‘purpose’ van de organisatie willen terugzien en/of bestuur en directie daarover wil kunnen bevragen. 
 • Beleidsmakers in het sociale domein, milieu en duurzaamheid. 
 • Organisatie adviseurs. 
 • Sociaal ondernemers.
 • Marketing managers en communicatie / public affairs managers.

 

Module 1
€2.049,-*
3 dagen

Module 2
€4.098,-*
6 dagen

Module 3
€2.732,-*
4 dagen

Aantal
collegedagen

Integrale Opleiding CSR

X

X

X

13

CSR Strategie en Management

X

X

 

9

CSR Rapportage & Audit

X

 

X

7

* Leergang 2020/ 2021

2. Visie op CSR

Bewuste aandacht voor CSR/Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) levert  vaak een win-win situatie op.

 • CSR levert een positieve bijdrage aan de maatschappij en een meetbaar hogere waardering van de onderneming.
 • CSR leidt tot effectiever risicomanagement, biedt mogelijkheden om in te spelen op nieuwe marktontwikkelingen en verbetert de toegang tot de kapitaalmarkt.
 • De voordelen van een verbeterd imago hebben een positieve impact op het vertrouwen van de consument en medewerkers in uw organisatie.

Het Executive Program CSR van ESAA is gebaseerd op een aantal uitgangspunten. CSR is alleen effectief als een maatschappelijke doelstelling is geïntegreerd in de strategie en het onderdeel uitmaakt van het beleid. Uiteraard heeft het daarmee de beoogde aandacht van het management en zien we het terug in de monitoring en het controlesysteem van een organisatie. Verder moeten in de verslaggeving naast de resultaten ook de uitdagingen en ambities een plek krijgen.

 • CSR is/wordt opgenomen in de visie, missie en strategie van de organisatie.
 • CSR strategie leidt initieel tot een veranderingsproces in de organisatie.
 • CSR geeft relevante en betrouwbare informatie door het koppelen van financiële en niet-financiële indicatoren. De brede duurzaamheidscontext is onontbeerlijk voor besluitvorming.
 • CSR draagt bij aan waarde voor de stakeholders en daarmee aan aandeelhouderswaarde op lange termijn.

Naar boven

3. Het Executive Program CSR: modulair onderwijs

Om zo goed mogelijk te kunnen voorzien in de behoefte van onze deelnemers wordt het Executive Program CSR in verschillende modules aangeboden.  De deelnemers kunnen zelf een keuze maken op basis van hun interesse, behoefte en kennisniveau. U kunt ervoor kiezen één module te volgen of een combinatie van modules. De integrale CSR opleiding is een combinatie van alle drie de modules: CSR in theorie en praktijk, CSR Strategie en Management en CSR Rapportage & Audit. De totale opleidingsduur van het integrale CSR programma is 13 collegedagen.

Module 1: Ethiek, integriteit en dilemma's

 • Wereldwijde megatrends
 • Theoretische en praktische ontwikkelingen
 • De verschillende milieu, sociale en economische aspecten
 • Business cases

Module 2: Strategie en Management

 • CSR strategie en beleid: visie, missie en ethiek
 • CSR Management
 • Intern draagvlak
 • Ketenbeheer
 • Partnerschappen
 • Governance en stakeholder management
 • Performance meting en data verzameling
 • Maatschappelijke impact
 • Public affairs, reputatiemanagement en communicatie

Module 3: Rapportage en Audit

 • Rapportage principes
 • Materialiteit
 • Het audit proces
 • De beoordeling van rapportages zoals bijv. de transparantiebenchmark

Naar boven

4. Opleidingsinformatie

Startdata & Opleidingsdagen

De totale leergang start om de 9 maanden. Er is een maximum van 25 deelnemers per leergang, dit om een waardevolle interactie tussen deelnemers en docenten te kunnen waarborgen.

De colleges vinden doorgaans plaats op vrijdag op de campus van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Colleges bestaan uit twee sessies: een ochtendsessie en een middagsessie, (in totaal) 13 vrijdagbijeenkomsten.

De volgende leergang start weer in september 2020. U kunt het rooster van het Executive Program CSR downloaden.

Deelnemers

Het Executive Program CSR richt zich in het bijzonder op directeuren, managers en consultants die in hun dagelijkse werkzaamheden direct worden geconfronteerd met de strategische en operationele aspecten van CSR beleid.

De opleiding is ook geschikt en relevant voor marketing en communicatie managers en beleidsmakers binnen de overheid of non-profit sector die te maken hebben met CSR.

Toelatingseisen

Van de deelnemers aan de CSR opleiding wordt verwacht dat zij een academische achtergrond hebben, of een HBO diploma met enige jaren werkervaring.

Certificaat

Ter afronding van de modules vindt aan het eind van elke module een examen plaats.

De deelnemers die twee of drie modules volgen, sluiten de opleiding af met een paper. In de paper werken de deelnemers een praktijkonderwerp uit onder begeleiding van één van de docenten. Na afronding van de paper wordt een certificaat uitgereikt van de Erasmus School of Economics (ESE). Indien u één module volgt of ervoor kiest geen paper te schrijven, ontvangt u een certificaat van deelname aan het Executive Program CSR van ESAA.

Naar boven

5. Deelnemers aan het woord

Wie kan u beter een indruk geven van het Executive Program CSR dan de deelnemers zelf? Hieronder enkele alumni van het Executive Program CSR aan het woord:

“Er wordt heel veel moeite gestoken door de opleiding en de organisatie om de mensen bij elkaar te houden. Ik heb me niet gerealiseerd dat je ook gelijk in een nieuw netwerk terecht komt. Dat je ook na de opleiding voor allerlei inhoudelijke bijeenkomsten wordt uitgenodigd. Ik was daardoor positief verrast.”

Marjolein Breed
programmamanager MVO
AEGON Nederland

“Mijn  paper  ‘ We are In Control over our Values.’ schrijven was een leerzaam proces. Ik heb de gelegenheid gehad om een onderzoek binnen  onze eigen organisatie  te doen: Is de informatie die we rondom  CSR opnemen  in ons jaarverslag  betrouwbaar? Voor het onderzoek heb ik het nieuwe COSO  model (in control framework), als meetlat gebruikt. De paper wordt nu gebruikt om de aanbevelingen in concrete acties om te zetten.

Thon de Blok
Director Internal Audit (AUD)
Akzo Nobel N.V.

“We hebben bij ons bedrijf nu een nieuwe strategie ontwikkeld voor de komende vier jaar en we hebben nu sustainability in het hart van onze strategie gezet, met de doelstelling: de impact verdubbelen en de footprint halveren. In de discussie rond de strategievernieuwing heb ik door het volgen van het Executive Program CSR een belangrijke bijdrage kunnen leveren.”

Maarten van Renssen
Senior Environmental and Social Advisor
Investment  and Mission Review
Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.

“Het Executive Program CSR heb ik met een paper over het onderwerp ‘ Responsible Sourcing’ afgerond. Hierin kwamen diverse vraagstukken aan de orde:  Hoe krijgen we een gecertificeerde duurzame palmolie in de keten tot stand? Hoe krijgen we de supply chain actors zo ver dat zij een traceerbare supplychain als onderdeel van de CSR strategie gaan zien? Ik heb dit onderzoek gekoppeld aan een ‘ small holder project’ (kleine boeren). Duurzame palmolie zal altijd een prijsopslag kennen maar het onevenredige deel veroorzaakt door inefficiënte factoren in supply chain moeten geëlimineerd worden. De overige prijsopslag dient voornamelijk geïnvesteerd te worden in het begin van de keten bij de duurzame productie zodat het nu niche product gecertificeerde duurzame palmolie een commodity kan worden.”

Juliane Eykelhoff
Sustainability & CSR Manager
Sime Darby Unimills B.V.

“Het Executive Program CSR gaf mij meer handvaten om een breed scala aan vraagstelling op CSR gebied aan te pakken. Zeker omdat je een algemeen (theoretisch) kader krijgt aangereikt waardoor je elk probleem tot een oplossing kan brengen. Je hebt na de opleiding meer structuur om ook aan anderen met veel enthousiasme CSR op een zekere wijze over te brengen. Je biedt daadwerkelijk oplossingen die een bijdrage leveren, i.p.v. één wat minder veel zeggend ding te doen.”

Jaap Erkelens
Corporate Social Responsibility Consultant
Royal Haskoning DHV

“Mijn paper ging over textielrecycling  optimalisatie. Doorgaans gaat de retail over elke drie maanden wat nieuws in de rekken. Als je vooraf nadenkt over hoe kledingstukken in elkaar zitten dan kan het later gerecycled worden: innemen, laten versnipperen en opnieuw spinnen voor een nieuw kledingstuk. Gewoon allemaal in Europa, naast de deur dus. Als keten heb je dan traffic in je winkel, je hebt goedkope grondstoffen maar je laat ook zien dat je verantwoord bezig bent.”

Marieke Koemans
directeur/eigenaar Munja (
www.munja.nl)

“Het Executive Program CSR is ook belangrijk voor Group Controlling, dit om te begrijpen hoe zij met niet financiële data moeten omgaan. Aan de controllingkant kan er meer naar risicomanagement gekeken worden, ook de risico paragraaf in het jaarverslag moet meer MVO ingestoken worden.”

Jos de Bondt
Bondt Communicatie bv

“Met de opleiding CSR zocht ik de breedte van het onderwerp dus van human resources, politiek, tot energie en  ecologie. De opleiding biedt naast volledige breedte ook diepte.”

Naar boven

6. Activiteiten vanuit de opleiding

Terugkomdagen

Een aantal keren per jaar worden terugkomdagen/avonden en Masterclasses georganiseerd die in het teken staan van een CSR gerelateerd onderwerp. Tijdens deze midddag geeft een expert over dit onderwerp een seminar.

Verder staat deze dag in het teken van het sociale netwerk. Op deze dag kunnen de voormalige en huidige deelnemers elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen en ideeën en onderwerpen bespreken.

De eerstvolgende terugkomdag staat gepland voor vrijdag 27 september 2019 op Campus Woudestein. Alumni ontvangen in aanloop naar de terugkomdag meer informatie hierover.

CSR Bijeenkomst 8 februari 2019:

Op vrijdag 8 februari 2019 waren de alumni van het executive program CSR te gast bij het UWV in Amsterdam. Gedurende de ‘terugkommiddag’ werden er inspirerende presentaties gegeven over het MVO-beleid (praktische casussen, resultaten, ambities en dilemma’s) van het UWV. Het geheel werd afgesloten met een zeer goed verzorgde borrel inclusief smakelijke versnaperingen afkomstig van ‘de Vegetarische Slager’.

Programma alumni bijeenkomst 8 februari 2019

Presentatie UWV alumni bijeenkomst

Cursussen, symposia en conferenties

Regelmatig worden korte (verdiepings)cursussen aangeboden. Ook verzorgt de ESAA symposia en conferenties op het gebied van Corporate Social Responsibility. De onderwerpen, data en inschrijfmogelijkheden worden op deze website bekend gemaakt.

Naar boven

7. Inschrijven

Inschrijven

Via dit formulier kunt u zich direct inschrijven voor één van de CSR opleidingen of modules.

Vragen/Contact

Indien u nog vragen heeft, u zich wilt inschrijven voor een van de opleiding of met ons de mogelijkheden wilt bespreken kunt u uiteraard ook direct contact met ons opnemen:
 

Contact

E-mailadres
Telefoon
010 - 40 81 521
Kamer
Van der Goot Building, Kamer M5-32
Adres

Burg. Oudlaan 50
3062 PARotterdam
Nederland

Postadres                       ESAA Erasmus Universiteit Rotterdam
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
 • Erasmus School of Accounting & Assurance is als onderwijsinstelling erkend door de NBA en is daardoor gerechtigd PE-uren toe te kennen aan haar onderwijsactiviteiten. Het aantal PE-uren voor het Executive Program CSR bedraagt  6 PE-uren per college, voor de totale leergang is dit 78 PE-uren.

   

  • Module 1 CSR Theorie en Praktijk: 18 PE uren
  • Module 2 CSR Management: 36 PE uren
  • Module 3 CSR Rapportage & Audit: 24 PE Uren