Masterclass Circulaire Economie

kansen, uitdagingen en oplossingen

Op 4 oktober 2018 organiseert het ESAA Executive Program CSR een masterclass over Circulaire Economie. In deze tijd waarin grondstoffen schaarser worden en moeilijker te winnen zijn én onze afvalberg blijft groeien, is de omschakeling naar een circulaire economie essentieel. In een circulaire economie worden producten en grondstoffen maximaal hergebruikt en wordt vernietiging van waarde geminimaliseerd. Dit in tegenstelling tot een zogenaamde lineaire economie, waarbij eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en, na gebruik, als onbruikbaar afval in het milieu terechtkomen.

Bedrijven staan hedendaags voor een grote uitdaging; hoe maken we de transitie naar een circulaire economie. Voor een succesvolle transitie moeten bedrijven op zoek naar nieuwe bedrijfsmodellen met bijbehorende waarde proposities en verdienmodellen.

De circulaire economie biedt veel kansen voor bedrijven: innovatie, slimmer (her)gebruik van grondstoffen, afval reductie en ketensamenwerking. Tegelijkertijd staan bedrijven ook voor veel uitdagingen om de transformatie van lineaire naar circulair vorm te geven: het drastisch aanpassen van productontwerp en/of materiaalkeuze, herinrichten van de interne organisatie, het maken van nieuwe afspraken met leveranciers en het vinden van investeerders. Welke kansen biedt de circulaire economie aan uw organisatie? Waar zit de kansen voor circulariteit, bijvoorbeeld in de input, het product zelf of het gebruik van het product? Welke transitie, zowel op bedrijfsniveau, sector of systeem, is nodig om dit te realiseren? Welke dilemma’s komen hierbij kijken en welke oplossingen heeft u voorhanden? Wat zijn Best Practices en wat kunt u daarvan leren?


Programma

15.30 uur -  Ontvangst

16.00 uur – Opening door Karen Maas

16.15 uur – Guido Braam
Macro uitdagingen en oplossingen, trends, waar staat Nederland en rol van het bedrijfsleven
Klik hier voor de presentatie

17.15 uur – Dionne Ewen
Hoe kunnen bedrijven invulling geven aan circulaire economie. Welke businessmodellen zijn er en wat zijn de pro’s en con’s?
Klik hier voor de presentatie

18.15 uur – Eenvoudige maaltijd

19.00 uur – Tanja Roeleveld 
Over d
uurzaamheid bij Landal Green Parks
Klik hier voor de presentatie

20.00 uur – Vragen – Karen Maas

20.30 uur – Einde Masterclass met aansluitend een borrel


Locatie

C-Beta
Rijnlanderweg 916
2132 MN Hoofddorp

De circulaire economie moet grotendeels nog worden uitgevonden. Eén van de plekken waar dat gebeurt, is C-Bèta. Een oude hoeve aan de Rijnlanderweg in Hoofddorp, een toplocatie in de Valley op Schiphol Trade Park. De hoeve zelf is al een verrassend voorbeeld van circulair denken: ze is getransformeerd tot een inspiratieplek voor iedereen die iets wil met de circulaire economie. Ondernemers, overheden, investeerders, onderzoekers en adviseurs.


Kosten en aanmelden

Prijs: € 495,- ( € 345,- voor CSR Alumni) incl. maaltijd en het boek Route Circulair

U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier

 

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met de Program Coordinator:

Henny van den Bergh

E-mailadres
Telefoon
010 - 40 81 521
Kamer
Van der Goot Building, Kamer M5-32
Adres

Burgemeester Oudlaan 50
3062 PARotterdam
Nederland

Postadres                       ESAA Erasmus Universiteit Rotterdam
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam