Docenten Financieel Forensisch Deskundige

 • Mr. Wim Bollen heeft Nederlands Recht gestudeerd in Nijmegen en post doctoraal fiscaal recht in Leiden. Na 4 jaar te hebben gewerkt als belastinginspecteur ruime ervaring als belastingadviseur (partner) bij Deloitte en rechtsvoorgangers. Sinds april 2007 werkzaam als officier van justitie belast met fraudezaken bij het Functioneel Parket (FP), gestationeerd in Zwolle. Bij het FP lid van de kenniskring Fiscale Fraude en het Themateam Faillissementsfraude.

 • Mr. Jacqueline van den Bosch adviseert ondernemingen en financiële instellingen bij vermoedens van fraude of onregelmatigheden over vitale zaken als de processtrategie, inrichting en aansturing van forensische onderzoeken en de omgang met opsporingsdiensten en het Openbaar Ministerie. Jacqueline trad op als advocaat in geruchtmakende corruptie- en fraudezaken zoals de boekhoudfraude bij Ahold, de Klimop-vastgoedfraude, het Rotterdams Havenschandaal en Vestia. Inmiddels begeleidt zij met name ondernemingen die geruisloos tot een akkoord met het Openbaar Ministerie wensen te komen over niet-vervolging. Zij adviseert in dit kader ook over de opzet en uitvoering van een (al dan niet) verplicht compliance programma. Zij adviseert omtrent de Amerikaanse en Engelse anti-corruptie rechtspraktijk, waaronder debarment procedures voor de Wereldbank. Zij doceert Internationaal Strafrecht aan de Rijksuniversiteit Leiden en geeft les aan diverse postacademische opleidingen.’

 • René van den Bosch werkt als senior jurist op de afdeling Corporate Legal Affairs van ING Groep N.V.. Binnen ING houdt René zich bezig met interne onderzoeken naar fraude en compliance tekortkomingen. Verder adviseert hij op het gebied van onderzoeken door en op verzoek van toezichthouders, financieel strafrecht en compliance policies, zoals bijvoorbeeld de anti-corruptie en klokkenluiders policies. Daarvoor is René zeven jaar werkzaam geweest als rechercheur bij de FIOD. Bij de FIOD heeft René verschillende onderzoeken gedaan naar onder meer voorwetenschap, boekhoudfraude, beleggingsfraude en fiscale fraude. Hij heeft als onderzoeker met name een centrale rol vervuld in de onderzoeken naar de boekhoudfraude door bestuurders van Ahold en de fraude met bankgaranties binnen het Havenbedrijf Rotterdam. Verder heeft hij een jaar als senior parketsecretaris gewerkt bij het fraudeteam van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie waar hij onder meer heeft gewerkt aan de Vastgoedfraudezaak.

 • Prof. mr. Guido de Bont heeft in 1993 zijn studie rechten aan de Universiteit Brabant (thans de Universiteit van Tilburg) afgerond. Hij is vanaf 1998 werkzaam in de fiscale advocatuur en heeft eind 2008 het kantoor De Bont Advocaten opgericht. Guido publiceert met enige regelmaat en geeft daarnaast vele cursussen en lezingen voor onder meer het Postacademisch Onderwijs Belastingwetenschap (PAOB) en de Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten (SRA). Ook is hij docent bij de Stichting Opleiding Belastingadviseurs van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Begin 2009 is Guido benoemd tot hoogleraar formeel belastingrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 • Drs. Roel Boon is na het cum laude afronden van de studie Cognitieve Psychologie aan de Universiteit Leiden sinds 2009 werkzaam binnen de rechtshandhaving. Een logische stap voor een psycholoog? Roel vindt van wel. "De tactische opsporing is onlosmakelijk verbonden met psychologie, meer specifiek met het geheugen van slachtoffers, verdachten, en getuigen. Het is aan ons om zo zorgvuldig mogelijk met deze geheugensporen om te gaan." Binnen de overheid werkt Roel aan diverse projecten waaronder een project op het gebied van het verbeteren van getuigenverklaringen. "Het doel van het project is het slaan van een brug tussen wetenschappelijke kennis over de werking van het geheugen en het vak dat verhoren heet." Hierbinnen leidt hij trainers en professioneel verhoorders op in het vakgebied getuigenverhoor. Daarnaast is hij lid van de International Investigative Interviewing Research Group (IIIRG) en verricht hij internationaal wetenschappelijk onderzoek binnen de forensische psychologie, in samenwerking met het Centre of Forensic Interviewing.

 • Prof.dr. Peter Diekman RA is oud-hoogleraar ‘Compliance en Risk Management’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en was tot eind 2012 adviseur op het terrein van corporate governance en audit van de board audit committee en van de CEO van Saudi Basic Industry Corporation (SABIC) in Riyadh, Saoedi Arabië. Peter Diekman heeft verschillende functies bekleed binnen het Koninklijk NIVRA. Hij is onder meer 11 jaar lid geweest van de redactiecommissie controlevraagstukken en was ongeveer 15 jaar examinator voor controleleer bij het Koninklijk NIVRA. Sinds april 2014 is hij lid van de Commissie Vertrouwenspersonen van de NBA. Peter Diekman doceert ruim 27 jaar Controleleer, Forensic Auditing en Compliance. Hij treedt daarnaast regelmatig op als (gast)docent aan de universiteit van Curaçao, NBA Opleidingen en het Nederlands Compliance Instituut.

 • René F.W. Diekstra is als full professor of psychologie van de aanvang af verbonden geweest aan en medeoprichter van de University College Roosevelt (voorheen Roosevelt Academy) in Middelburg, waar hij thans Emeritus Professor of Psychologie is. Hij is tevens lector jeugd en opvoeding verbonden aan de Haagse Hogeschool en hoogleraar aan de Universiteit van Leiden. Hij is auteur van ruim 200 internationale wetenschappelijke tijdschrift publicaties, richtte het blad Psychologie Magazine op en introduceerde de Cognitieve Gedragstherapie in ons land. Hij adviseert overheidsinstanties en maatschappelijke organisaties. Hij is ook de eerste Nederlandse psycholoog geweest die officieel in dienst trad van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in Genève en hij gaf daar onder meer leiding aan het programma Psychosociale Factoren van Gezondheid en Ontwikkeling. In dat kader is hij de initiatiefnemer geweest van een aantal internationale en nog altijd functionerende onderzoeksprogramma's op het terrein van de oorzaken en preventie van suïcidaal gedrag. Voor zijn werk in deze ontving hij de internationale onderzoeksonderscheiding, de Stengel Award, van de International Association for Suicide Prevention.

 • Mr. Rutger de Doelder studeerde Nederlands Recht, afstudeerrichting strafrecht, aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Hij is thans verbonden aan de EUR, Erasmus School of Law als wetenschappelijk docent en onderzoeker op het gebied van fraude- en witwasbestrijding, compliance en integriteitstoezicht. Eerder werkte Rutger als compliance officer bij het Nederlands Compliance Instituut en als beleidsmedewerker /(wetgevings)jurist bij het Ministerie van Financiën. In beide functies hield hij zich intensief bezig met (toezicht op de) financiële wet -en regelgeving. Daarnaast treedt hij geregeld op als docent bij uiteenlopende cursussen op compliancegebied.

 • Mr.drs. Peter Greve RA studeerde bedrijfseconomie, rechten & accountancy aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie is hij aan de slag gegaan bij het Ministerie van Financiën. In 2002 werd hij benoemd tot advocaat-generaal Beursfraude bij het Ressortsparket Amsterdam. Hij fungeerde als vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie bij de behandeling van veel grote fraudezaken (o.a. boekhoudfraude Ahold). Vanaf 2010 is hij raadsheer bij het gerechtshof Amsterdam en werkzaam in de fraudekamer van de sector strafrecht.   

 • Mark Hoekstra begon zijn carrière bij de Nederlandse politie waar hij, na de bestrijding van met name zware georganiseerde criminaliteit en onderzoek naar levensdelicten, onder andere de bestrijding van kinderporno op internet heeft opgezet en daarna betrokken was bij het opzetten van toen zogenoemde "Cybercops". In 2010 is Mark toegetreden als partner bij Grant Thornton waar hij verantwoordelijk is voor de Forensic Services & Investigations afdeling. Tevens is hij binnen Grant Thornton de Global Leader Forensic Technology.

 • Mr. dr. Pieter van der Korst adviseert bij corporate transacties en ondernemingsrechtelijke geschillen. Hij staat cliënten bij in procedures als enquêtes, arbitrages en overnamegeschillen. Pieter is gepromoveerd op het onderwerp "Bedrijfsgeheimen en transparantieplichten" en is als hoofddocent verbonden aan het Van der Heijden Instituut van de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast is hij gastdocent bij de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Vrije Universiteit. Hij publiceert regelmatig op ondernemingsrechtelijk gebied en is redacteur van het maandblad Civiel en Fiscaal Tijdschrift Vermogen.

 • Dr. Geralda Odinot heeft cognitieve psychologie gestudeerd aan de Universiteit Leiden en is in 2008 gepromoveerd op de betrouwbaarheid van getuigenverklaringen. Na haar promotie heeft ze aan de universiteit van Aberdeen wetenschappelijk onderzoek verricht naar interviewtechnieken voor het horen van getuigen. Momenteel is Geralda werkzaam bij de overheid waar ze optreedt als projectleider van onderzoeken waarbij de focus ligt op het gebruik van technologie in de opsporing en handhaving. Daarnaast is ze actief als wetenschapper op rechtspychologische onderwerpen. Haar onderzoek richt zich op variabelen die van invloed zijn op de kwaliteit van verklaringen van getuigen en verdachten in een forensisch verhoor. Geralda is lid van de International Investigative Interviewing Research Group (IIIRG) en de European Association Psychology and Law (EAPL).

 • Patrick Özer MSc is senior manager in het Forensic Technology team van KPMG Advisory N.V. Hij heeft een achtergrond in de kunstmatige intelligentie en heeft meer dan 7 jaar ervaring met het aansturen en uitvoeren van fraudeonderzoeken vanuit een IT perspectief. Patrick zijn focus ligt bij onderwerpen zoals data mining, computer forensics en corporate intelligence.

 • Arlette Putker-Blees studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam, waarna zij de voltijdse post-doctorale opleiding van de Grotius Academie heeft gevolgd. Zij is haar carrière gestart bij Moret Ondernemingsrecht, waarna zij bij Buruma Maris (3,5 jaar) en Stibbe (15 jaar) in de commerciële arbeidsrechtpraktijk werkzaam is geweest. Zij adviseert en procedeert regelmatig over een breed scala van arbeidsrechtelijke kwesties en is gespecialiseerd in werkvloer gerelateerd privacy recht (o.a. fraudezaken en pre-employmentscreening).

 • Drs. Peter Schimmel is partner forensic accounting en leidinggevende bij Grant Thornton Forensic & Investigation Services. Eerder heeft Peter dergelijke functies vervuld bij Ernst & Young en Arthur Andersen, nadat hij in 1995 zijn forensic accounting carrière startte bij KPMG. Bij KPMG heeft hij bovendien aan de basis gestaan van Ethics & Integrity Consulting. Peter is bedrijfseconoom en registeraccountant, afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, Certified Fraud Examiner, en lid van Insol Europe. Hij is een frequente spreker over fraude en integriteit gerelateerde onderwerpen en auteur van opinies, artikelen en boeken, waaronder ‘Fraudebeheersing’ (2011) en ‘Feiten Maken het Recht’ (2013) over goed forensisch accountantsonderzoek. Peter doceert onder meer aan de Radboud Universiteit Nijmegen bij de CPO/Insolad opleiding, de Governance University en geeft examentraining Certified Fraud Examiner.

 • Mr. Linda Slot studeerde Economisch Publiek- en Bedrijfsrecht in Utrecht. Daarnaast heeft Linda zich verdiept in Enterprise Risk Management via een fast-track cursus aan de Universiteit van Amsterdam. Linda is ook gecertificeerd fraude onderzoeker (CFE). Ze is gespecialiseerd in bedrijfsethiek en preventie van fraude en corruptie. Linda is in verscheidene functies en rollen werkzaam geweest op het gebied van onderzoek, fraude risico management en compliance. Momenteel is Linda werkzaam bij LeasePlan Corporation als compliance officer. Daarnaast is zij bestuurslid van Transparency International Nederland en van de ACFE Netherlands Chapter.

 • Dr. Aloy Soppe is unversitair hoofddocent (UHD) aan de juridische faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is opgeleid als algemeen- en bedrijfseconoom in Groningen en doceert sinds 2001 het vak Financiele Ethiek in de master financieel recht van de juridische faculteit van de Erasmus Universiteit. Zijn onderzoek richt zich specifiek op duurzaamheid en ethiek op financiële markten en ethiek bij financiële instituties. Hij is gepromoveerd op het onderwerp: Financiering als een instrument voor een duurzame onderneming, en gepubliceert over financiele duurzaamheid in het algemeen in nationale en internationale tijdschriften.

 • Drs. Inge-Lisa Toxopeus- de Vries RA is als registeraccountant gespecialiseerd in fraudeonderzoek en vermogensschade calculatie. Zij heeft haar expertise op dit terrein in 15 jaar opgebouwd bij de grotere kantoren (zowel in accountancy als advocatuur) en slaat een brug tussen het juridische en het cijfermatige/accounting technische (interne beheersing/financiële administratie). Naast het uitvoeren van onderzoeken is Inge-Lisa actief in het onderwijs. Inge-Lisa is als deskundige op het gebied van financieel forensisch onderzoek en het begroten van vermogensschade ingeschreven in het Landelijk Register Gerechtelijk Deskundigen (LRGD).

 • Dr. Jan Vis MBA CMC RV FRICS is mede-oprichter van Talanton Valuation Services te Amsterdam/Houten. Tevens is hij als adjunct-professor Business Valuation en Value Based Management verbonden aan de RSM Erasmus University. Kerndocent binnen de post-doctorale opleiding Business Valuation en director van het Competence Center Business Valuation van de RSM. Gastdocent aan de Amsterdam School of Real Estate. Hij werkt als waarderingsdeskundige ten behoeve van fusies en overnames en treedt regelmatig op als deskundige bij geschillen over economische waarde. Verder is hij lid van de Raad voor de Jaarverslaggeving en voorzitter van het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen. Daarnaast is hij voorzitter van het Platform Taxateurs-Accountants (PTA).

 • Dr. Karin van Wingerde is universitair docent criminologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij doet onderzoek naar verschillende vormen van organisatiecriminaliteit en financieel economische criminaliteit en de maatschappelijke reacties daarop. In het bijzonder is zij geïnteresseerd in de gedragseffecten van intern en extern toezicht bij ondernemingen en organisaties. In 2012 promoveerde Karin aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op een onderzoek naar het effect van sancties op het nalevingsgedrag van ondernemingen in de afvalbranche. Ook deed zij onderzoek naar de vastgoedfraudezaak ‘Klimop’. Karin is tevens lid van de redactie van Tijdschrift voor Toezicht.  

 • Mr.dr. Melis van der Wulp studeerde Nederlands recht. Hij is per 1 oktober 2016 werkzaam bij Sennef de Koning van Eenennaam Advocaten. Daarvoor was hij werkzaam bij Wladimiroff Advocaten te Den Haag (2012-2015). In 2012 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) op het proefschrift Regulering van de Nederlandse trustsector. Hij is redactielid van het tijdschrift Sanctierecht & Onderneming. Daarnaast verzorgt hij jaarlijks enkele gastcolleges in de master Financieel Recht aan de EUR.