Financieel Forensisch Deskundige Opleiding

 1. Introductie
 2. Doelgroep
 3. Programma inhoud
 4. Docenten
 5. Informatie
 6. Contact en inschrijven

1. Introductie

Fraude is een veel voorkomend probleem bij bedrijven en de overheid. Fraude heeft ook veel verschijningsvormen, zoals fraude in de financiële verantwoording of fraude door het wederrechtelijk onttrekken van waarde aan de onderneming. Fraude is nauw verwant aan andere vormen van financiële criminaliteit zoals witwassen, corruptie en financiering van terrorisme. De financiële schade als gevolg van fraude en andere vormen van financiële criminaliteit is hoog en wordt door verschillende wetenschappers geraamd op een omvang tussen de 2,5% en 5% van het wereldwijde Gross Domestic Product (GDP). Het gaat dus om vele miljarden Euro’s per jaar en het is daarmee een relevant probleem.

 

Er zijn in Nederland zeker meer dan 1.000 professionals werkzaam die met enige of met grote regelmaat onderzoek doen naar fraude en aanverwante financiële delicten. De professionals zijn zowel werkzaam bij de overheid als in het bedrijfsleven. Velen hebben een juridische vooropleiding gehad, anderen hebben een financieel-economische opleiding achter de rug. Een groot deel is vooral opgeleid in de praktijk. Kenmerkend daarbij is dat juristen en financieel-economisch geschoolde professionals werken en denken vanuit verschillende referentiekaders. De verschillende kaders kunnen gemakkelijk een hindernis vormen in de communicatie en samenwerking. Het wegnemen van deze hindernissen leidt tot een verhoging van de effectiviteit en de efficiëntie van het fraudeonderzoek, de financieel-economische onderbouwing van de schade, de bewijsvoering en uiteindelijk de juridische afwikkeling daarvan. Samenwerking tussen juridisch en financieel-economisch geschoolde professionals is daarbij van groot belang. Het doel van het Executive Program Financieel Forensisch Deskundige is :

Het leggen van een verbinding tussen de juridische en financieel-economische wereld in het onderzoek naar fraude en andere vormen van financiële criminaliteit.

De opleiding beoogt nadrukkelijk niet om van juristen ook accountants te maken of omgekeerd. Het gaat erom het wederzijdse begrip van ieders referentiekader beter te begrijpen, de communicatie tussen de beroepsgroepen daarmee te bevorderen en uiteindelijk het onderzoek meer effectief en efficiënt te maken. De opleiding staat ook open voor professionals die een opleiding hebben op HBO of vergelijkbaar niveau en die ruime ervaring hebben op het terrein van fraudeonderzoek.

2. Doelgroep

Het programma is bedoeld voor professionals die zijn betrokken bij onderzoeken op het brede terrein van financiële criminaliteit zoals:   

 • Forensisch assistent-accountants bij accountantsorganisaties;
 • Medewerkers bij advocatenkantoren die zijn belast met onderzoek naar financiële criminaliteit;
 • Internal auditors in dienst bij ondernemingen en de overheid;
 • Compliance officers in dienst bij ondernemingen en de overheid;
 • Medewerkers van security afdelingen in de financiële sector;
 • Fraudeonderzoekers bij verzekeringmaatschappijen;
 • Medewerkers van de Belastingdienst en de FIOD / ECD;
 • Toezichthouders in verschillende sectoren van het bedrijfsleven;
 • Recent afgestudeerde advocaten en accountants die een specialisatie nastreven;
 • Overige financieel specialisten;
 • Medewerkers van de rechtelijke macht die betrokken zijn bij het onderzoek naar financiële criminaliteit.

3. Programma inhoud

Het programma wordt in 3 modules aangeboden:

 • Accountancy en bedrijfseconomie
 • Rechten
 • Overige onderwerpen  

Deelnemers kunnen desgewenst per module inschrijven en bij elke module instromen. Het programma start een keer per jaar. De opleiding wordt gegeven met een interval van 2 weken (tevens wordt er rekening gehouden met de schoolvakanties). 

Meer informatie over de onderwerpen per module vindt u hier.

Raadpleeg hier het rooster van programma 2021

Afronding van de opleiding

Indien u de gehele leergang volgt, wordt de opleiding afgerond door het schrijven van een paper.

De paper dient te voldoen aan:

 • een uitwerking van een concreet onderzoek op het terrein van financiële criminaliteit;
 • de financieel-economische en juridische aspecten dienen te worden belicht;
 • deze aspecten mogen zowel privaatrechtelijk als strafrechtelijk zijn.

De papers worden tijdens een examen aan een kleine examencommissie gepresenteerd en verdedigd. Na afronding van dit examen wordt een certificaat uitgereikt als bewijs dat de opleiding met goed gevolg is afgerond.

4. Docenten

Module 'Accountancy en bedrijfseconomie'

Prof.dr. Peter Diekman RA
Drs. Inge-Lisa Toxopeus-de Vries RA
Prof.dr. Jan Vis MBA RV
Dr. Inez Verwey RA
Drs. Peter Schimmel RA
Lucas Vousten
Patrick Ozer

Module 'Rechten'

Mr.dr. Pieter van der Korst
Mr. Rutger de Doelder
Mr. Jacqueline van den Bosch
Mr. Arlette Putker
Prof.mr. Guido de Bont
Mr.dr. Aletta Blomberg
Mr. Gonda van der Wulp

Module 'Overige onderwerpen' 

Dr. Karin van Wingerde
Prof.dr. René Diekstra
Prof.dr. Peter Diekman RA
Dr. Aloy Soppe
Dr. Geralda Odinot
Drs. Roel Boon

Curatorium

De leden van het curatorium zijn:

 • Dhr. Arthur de Groot RA RI CFE
 • Mr. Robert Hein Broekhuijsen

5. Informatie

De colleges worden gegeven op vrijdagen.

Eerstvolgende startdatum:

april 2022

Collegetijden:09:30 uur – 16:30 uur
Vooropleiding:Afgeronde juridische of financieel-economische academische opleiding of opleiding op HBO niveau met aantoonbare praktijk ervaring
Locatie:Erasmus Universiteit Rotterdam
Werkvorm:Colleges, interactief en gebruikmakend van actuele cases

Inschrijving en collegegeld
Inschrijving vindt plaats door het inschrijfformulier aan ons te retourneren.

Het collegegeld is per module:

Module 1 €3600,-
Module 2 €2850,-
Module 3 €2150,-

Het collegegeld voor de gehele leergang bedraagt: €7950,- (incl. cursusmateriaal).

Alle genoemde bedragen zijn vrij van BTW

Voor inhoudelijke vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de opleidingsdirectie via: 
esaa-ffd@ese.eur.nl  

6. Contact en inschrijven

Voor alle praktische vragen over het Executive Program kunt u zich richten tot de Program Coordinator:

 

Program Coordinator FFD

E-mailadres
esaa-ffd@ese.eur.nl
Telefoonnummer
010 - 408 97 33
Kamer
Van der Goot Building, Kamer M5-40
Adres
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA
Rotterdam
Postadres                       ESAA Erasmus Universiteit Rotterdam
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam

  Vergelijk @count opleiding

  • @title

   • Tijdsduur: @duration
  Vergelijk opleidingen