Het Brein in de Boardroom

 • “De menselijke vrijheid waarop allen zo pochen, maar die slechts daarin bestaat dat men zich bewust is van zijn eigen wens, maar onwetend van de oorzaken waardoor die wens bepaald is.” Spinoza, 1632-1677

1. Doelgroep

 • Deze leergang is bedoeld voor nieuwsgierige bestuurders, toezichthouders, senior management en beïnvloeders die geïnspireerd willen worden om hun eigen weg te zoeken en die inzicht willen krijgen in hoe onbewuste drijfveren een rol spelen in het denken en handelen van henzelf en de mensen om hen heen. Ervaren professionals die de dynamiek van de boardroom door en door (her)kennen en die met deze kennis een betere balans en effectiviteit willen realiseren.

  Het aantal deelnemers bestaat uit maximaal 15 personen zodat het mogelijk is om op intensieve, interactieve en openhartige wijze ervaringen met elkaar te delen.

 Naar boven

2. Introductie

'Het Brein in de Boardroom' geeft inzicht in de invloed van het brein en de onbewuste processen op ons gedrag. We denken namelijk wel dat rationaliteit en bewuste strategische keuzes de basis zijn van het denken en handelen binnen de boardroom, maar wetenschappelijk onderzoek toont steeds vaker aan dat onbewuste drijfveren de eigen besluiten bepalen.

Dit programma opent nieuwe wijzen van kijken naar uw eigen keuzes en die van anderen.

Tijdens dit inspirerende en verdiepende programma gaat een select gezelschap van maximaal 15 deelnemers, onder leiding van professor dr. Frans van der Meché, voormalig hoofd afdeling neurologie en bestuurder/ CFO van het Erasmus MC op zoek naar hun eigen waarheid.

Gedurende 6 modules delen niet alleen neurowetenschappers, maar ook theologen, (sociaal) psychologen, filosofen, economen en ervaren bestuurders hun visie op de macht van het brein met u.

Thema’s die aan de orde komen, hebben betrekking op vragen als:

 • Wat zijn de bouwstenen in de hersenen voor ons gedrag?
 • Kunnen we besluiten, genomen onder druk in de hersenen ‘zien’?
 • Waarom zijn onze beslissingen niet rationeel?
 • Hoe komen onze beslissingen dan wel tot stand?
 • Wat maakt een leider succesvol, wat is de rol van volgen?
 • Hoe wordt mijn bedrijf een ‘gezonde’ organisatie?
 • Is mijn eigen wil ook een vrije wil?
 • Waarom ontstaan ontsporingen bij mensen aan de top?
 • Hoe werkt onderling gedrag in diverse situaties?
 • Verbetert kennis over het brein mijn aanpak ook?
 • Wat zijn de ervaringen van (andere) bestuurders?

Het programma biedt ruimschoots de mogelijkheid om met experts en collega-deelnemers van gedachten te wisselen. Ook uw eigen casuïstiek kan worden ingebracht.

Naar boven

3. Thema's

In het programma staan de volgende 4 thema’s central:

 • Het brein, de werking 

  • Introductie van het brein in relatie tot gedrag, van drijfveren tot gewogen oordeel; een ‘vrije’ wil?
  • Kan gedrag worden afgebeeld? De mogelijkheden van de functionele MRI worden besproken én gedemonstreerd.
  • Neuronen, genen en epigenetica als leerproces. Hoe werken cellen samen naar een doel?
  • Primitieve drijfveren op de werkvloer! Hoe vanuit evolutionaire blik naar menselijk gedrag kan worden gekeken. Wat zijn de verschillen tussen man en vrouw?
  • We zijn niet erg rationeel; heeft het bewustzijn wel echte invloed of zijn het de onbewuste drijfveren? Experimenten bedacht vanuit de werking van het brein.
  • Economie en brein; voorbeelden van hersenonderzoek met functionele MRI.
 •  Het denken van filosofen, theologen en rechtsgeleerden over driften, ratio en de wil?

  • De deugdethiek, beginnend bij Aristoteles en verder. Hoe filosofen over de eeuwen heen over deze concepten dachten.
  • ‘Goed en kwaad’ vanuit de filosofie van Augustinus. Wat doe je met dilemma’s? Wat was de ontwikkeling in het denken van Augustinus zelf?
  • Het rechtsysteem bestaat uit gestolde afspraken. Hoe met elkaar om te gaan? Hoe spelen de drijfveren daarin, hoe zit het met het begrip integriteit?
  • Neurowetenschap en neurocognitie roepen vragen op over het begrip moraliteit. Morele dilemma’s worden geschetst en filosofisch uitgediept in relatie tot onze kennis over het brein.
 • Hoe doen bestuurders het in de praktijk, bekeken vanuit onderzoek?

  • Hoe beslissen en verbinden bestuurders? Relaas van onderzoek in de praktijk naar het gedrag van bestuurders. Ratio versus buikgevoel.
  • Narcisme of macht, een onderzoek naar de instelling van bestuurders en de performance van het bedrijf.
  • Gedrag en economie ofwel ‘behavioural economy’; wat leert het ‘gewone’ onderzoek in de economie ons over intuïtie versus ratio?
  • Ondernemingsstrategie en hoe overschatting kan leiden tot teloorgang.
  • Hoe besluit je eigenlijk in onzekerheid?
 • Hoe doen bestuurders het in de praktijk: gesprekken met bestuurders.

  • Hoe ga je om met (on)macht en invloed in de zorg?
  • Grote maatschappelijke veranderingen in de publieke sector, wat kom je tegen?.
  • (On)macht in het bedrijfsleven.

Naar boven

4. Sprekers

Hieronder treft u een selectie van sprekers die verbonden zijn aan "Het brein in de boardroom":

 • Drs. Marjan Slob is essayist en columnist van de Volkskrant. Ze studeerde wijsbegeerte aan de Universiteit van Utrecht en volgde de Postdoctorale Opleiding Journalistiek aan de Erasmusuniversiteit. Haar interesse ligt op het snijvlak van filosofie, technologie en maatschappij, waarbij het haar doel is om onderliggende waarden te verkennen. Marjan schreef diverse boeken, waaronder Hersenbeest: filosoferen over het brein en de menselijke geest (Lemniscaat, 2016). Met dit boek won zij de Socrates Wisselbeker voor het meest urgente en prikkelende filosofieboek voor een algemeen publiek.

 • Prof. dr. Fred van Eenennaam, professor of Strategy & Dynamics of Strategy is verbonden aan universiteiten Erasmus, St. Gallen en The George Washington. Hij was jarenlang verantwoordelijk voor de NCD-commissarissencyclus en the ‘new board’program op Nyenrode Bussiness Universiteit. Fred van Eenennaam is Strategie en Corporate Governance expert, actief op het gebied van Life Science & Healthcare en hij vervult diverse bestuursfuncties.

 • Prof. dr. Paul van Geest is directeur van het Centrum voor Patristisch onderzoek van de VU en de UVT. Hij is een autoriteit op het gebied van de denkwereld van Augustinus. Deze kerkvader stond aan de basis van het westerse denken over mens, god en maatschappij. Professor Van Geest is auteur van diverse boeken over Augustinus en verzorgt lezingen op het gebied van integriteit in het bedrijfsleven.

 • Prof. dr. Bert de Groot is bijzonder hoogleraar Governance en Strategisch Investeringsbeleid aan de Erasmus School of Economics. Hij is voormalig CFO en lid raad van bestuur Randstad Holding N.V. en vervult diverse commissariaten.

 • Prof. dr. Ype Elgersma promoveerde in 1995 aan de UvA, deed 6 jaar lang neuro-onderzoek bij diverse top universiteiten in America en startte in 2002 zijn eigen onderzoeksgroep in het Erasmus Universitair Medisch Centrum. In 2009 werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar in de Moleculaire Neurobiologie. Tevens is hij oprichter en hoofd van het expertise centrum ENCORE (Erfelijke Neuro-Cognitive Ontwikkelingsstoornissen Rotterdam, ErasmusMC), een uniek multi-disciplinair expertise centrum voor zeldzame cognitive aandoeningen. Hierin speelt het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden een centrale rol.

 • Dr. Nick Benschop is als docent en onderzoeker aan de Erasmus Universiteit verantwoordelijk voor colleges op het gebied van informatiebeveiliging, project management en projectescalatie, waarin de gedragsrisico’s specifiek belicht worden. Tevens is hij betrokken bij het expertisecentrum eBRIDGES wat zich richt op risico’s en gedrag in complexe situaties. In zijn onderzoeken richt hij zich op factoren die, hoewel ze op het eerste gezicht irrelevant lijken en vanuit rationeel perspectief niet van belang zouden moeten zijn, toch kunnen leiden tot projectescalatie.

 • Prof. dr. Victor Lamme is bij een groot publiek bekend van zijn boek ‘De vrije wil bestaat niet.’. Als hoogleraar Cognitieve Neurowetenschap aan de Universiteit van Amsterdam is hij expert op het gebied van visuele waarneming en bewustzijn. Victor Lamme is internationaal de meest geciteerde cognitieve wetenschapper van zijn generatie in Nederland.

 • Prof. dr. Frans van der Meché is initiatiefnemer van ‘Het Brein in de Boardroom. Hij combineert 30 jaar neuro-onderzoek met 10 jaar bestuurlijke ervaring in het Erasmus MC, waarvan 5 jaar als CFO. Momenteel is Frans toezichthouder bij diverse organisaties. 

 • Maarten Nijpels MSc MBA is gefascineerd door de praktijk van duurzaamheid en sinds 2010 innovatiemanager bij het ingenieursbureau van de gemeente Rotterdam. De eerste tien jaar van zijn loopbaan heeft hij zich gericht op het analyseren en voorkomen van grootschalige vernietiging van tropische oerwouden en de laatste twintig jaar was de focus op westerse bedrijven en organisaties en de moeite die deze hebben met het vertalen van maatschappelijk noodzakelijk geachte duurzaamheidsveranderingen (zoals een energietransitie) naar de praktijk van alledaagse bedrijfsvoering.

 • Prof.dr. Willem van Rhenen is hoogleraar engagement and productivity aan Business Universiteit Nyenrode en als bedrijfsarts en Chief Health Officer verbonden aan Arbo Unie. Uit zijn onderzoek komt naar voren dat integrale benadering van het welzijn van werknemers ook voor de werkgever positieve resultaten heeft. Willem van Rhenen is sinds 1998 actief betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar preventie van uitval door psychische klachten. Hij promoveerde op het onderwerp ‘From stress to engagement’. In zijn proefschrift bespreekt hij een effectieve manier om via een gezondheidsonderzoek werknemers te traceren met een groot risico op ziekteverzuim. Hij is groot voorstander van de individugerichte aanpak. Verder stelt hij dat het managen van stress door preventie, advisering en zorg alleen, niet voldoende is. Het is juist van belang de mentale gezondheid van werknemers te versterken, want alleen bevlogen werknemers kunnen excellent presteren.

 • Prof.dr. Pim Haselager is psycholoog en filosoof, werkzaam bij de afdeling Kunstmatige Intelligentie en het Donders Instituut voor Brein, Cognitie en Gedrag, aan de Radboud Universiteit, Nijmegen. Hij onderzoekt maatschappelijke implicaties van kunstmatige intelligentie en cognitieve neurowetenschap, met name op het gebied van mens-robot interactie, algoritmische besluitvorming en neurotechnologie (hersenstimulatie, brain-computer interfacing). Hij publiceert in internationale tijdschriften (Science and Engineering Ethics, Nature: Biotechnology, International Journal of Human-Robot Interaction, Ethics and Information Technology, Frontiers in Human Neuroscience). Hij geeft regelmatig TEDx lezingen, en spreekt voor o.a. het Minsterie van Justitie en Veiligheid, en bedrijven als ASML, PriceWaterHouseCoopers en Boston Consulting Group.

 • Dr. Maureen Sie (1966) is hoogleraar filosofie van moreel handelen aan de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Tilburg. Zij neemt regelmatig deel aan het publieke debat over hoe wetenschappelijk onderzoek filosofisch te plaatsen en van haar hand verschenen vele wetenschappelijke publicaties over morele verantwoordelijkheid, vrije wil, autonomie en morele redenen.

 • Prof. dr. Ale Smidts is hoogleraar Marktonderzoek aan de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit. Hij is expert op het gebied van beslissingsgedrag van consumenten en de invloed van communicatie daarbij. De laatste jaren ligt zijn interesse met name bij neuroeconomics en neuromarketing.

 • Drs. Max Wildschut is psycholoog en expert op het gebied van menselijk gedrag in organisaties. Hij heeft hier meerdere boeken over geschreven. Zijn belangrijkste aandachtsgebieden zijn leiderschapsontwikkeling, prestatie en motivatie, communicatie en onderhandelen. Samen met professor Mark van Vugt richtte hij het Nederlands instituut voor management en evolutionaire psychologie op (NIMEP). Max is verbonden aan de VU als docent organisatiepsychologie.

 • Prof. dr. Paul van Tongeren startte zijn wetenschappelijke carrière met een proefschrift over de moraal van Nietzsches moraalkritiek. Hij is hoogleraar wijsgerige ethiek aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Radboud Universiteit en de Katholieke Universiteit Leuven. Professor van Tongeren heeft diverse boeken geschreven met de deugdethiek als centaal thema.

 • René ten Bos (1959) is hoogleraar filosofie van de managementwetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen en Denker des Vaderlands. Hij is ook voetbal- en schaakliefhebber, columnist voor Het Financiële Dagblad, poëzieminnaar, schrijver van veel te veel boeken en stamcaféganger. Al die zaken kent hij minstens zoveel gewicht toe als de filosofie en het hoogleraarschap.

  Zijn werk kenmerkt zich niet zelden door zware thema’s die hij vaak met humor en blijmoedigheid benadert. Hij schreef over de verhouding tussen mens en dier, over de ecologische catastrofe die de mensheid heet, over de ondoorzichtige transparantie van water, maar ook over bureaucratie, gestes en tal van andere onderwerpen.

 • Prof.dr. Cornelis (Kees) van der Kooi is emeritus hoogleraar systematische theologie aan de VU en als Distinguished Lecturer verbonden aan ESAA. Hij is een internationale autoriteit op het gebied van de denkwereld van Calvijn en diens nazaten. Deze traditie heeft tot op heden grote invloed door haar visie op God, mens en maatschappij. Hij participeert actief in diverse projecten op het grensvlak van theologie, economie en samenleving.

Naar boven

5. Informatie & Data

De spelregels

Nieuwe informatie krijgt u door vragen te stellen aan sprekers en collega-deelnemers. Van u wordt daarom een actief vragende opstelling verwacht. Onderlinge openhartigheid vraagt tegelijk ook onderlinge vertrouwelijkheid. Tijdens de gesprekken met de bestuurders kunt u uw eigen casuïstiek inbrengen.

Data 2020 

Module 1

Zitten we echt zo in elkaar?

3 & 4 september incl. overnachting

Module 2

Het onbewuste bewust-zijn?

25 september

Module 3

Overkomt het ons?

9 oktober

Module 4

De economie aan het werk?

30 oktober

Module 5

Mensen aan het werk?

20 november

Module 6

Evolutie in leiderschap?

11 december

Door wijzigingen in verband met onvoorziene omstandigheden kan de samenstelling van het programma enigszins gewijzigd worden. Deze veranderingen worden tijdig gecommuniceerd.

 

Studiekosten

De kosten voor dit exclusieve programma inclusief één overnachting en alle lunches en diners, drankjes en documentatie tijdens de 6 modules bedragen € 9.800,-. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW. 

Diegene die zich aanmelden voor 1 maart 2020 kunnen deelnemen voor 9450,-,

PE-uren

Erasmus School of Accounting & Assurance is als onderwijsinstelling erkend door de NBA- Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants en is daardoor gerechtigd PE-uren toe te kennen aan onderwijsactiviteiten. Het aantal PE-uren voor ‘Het brein in de boardroom’
bedraagt in totaal 40.

Locaties

Alle modules vinden plaats op bijzondere en inspirerende locaties in/of nabij Rotterdam

Certificaat

Deelnemers die hebben deelgenomen aan alle modules, krijgen tot slot een Erasmus certificaat overhandigd.

Naar boven

6. Ervaringen deelnemers

 • Het kennismaken met inzichten die op het eerste gezicht totaal niet gelieerd zijn aan je vakgebied, maar bij nader inzien toch weer wel was enorm verrijkend en intrigerend!
 • Een waardevolle opleiding die je vanuit zoveel verschillende disciplines waardevolle leerelementen geeft over je onbewuste, ondanks dat je geen enkele kennis van microbiologie of neurowetenschap hebt. Het onbewuste is bij mij bewust geworden.
 • Jammer dat de leergang voorbij is. Ik heb bijzonder genoten van de leerstof, de sprekers en de sfeer waarin ik mij mocht komen laven aan zeldzaam boeiende onderwerpen.
 • Ik beschouw de leergang als het ultieme cadeau dat een onderneming een hardwerkende bestuurder kan geven.
 • Bijzonder intrigerend hoe de wetenschap aan de praktijk wordt gekoppeld.
 • Het enthousiasme van de sprekers werkt aanstekelijk.
 • De diversiteit aan sprekers en onderwerpen in één leergang hebben mij enorm aangesproken. Het programma was zeer verdiepend, maar ook heel herkenbaar en praktisch.

Naar boven

7. Contact

Klik hier voor een routebeschrijving naar de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voor alle praktische zaken en nadere informatie omtrent de opleiding kan men zich richten tot de program coordinator:

Marisca Stolp

 • E-mailadresstolp@ese.eur.nl
  Mobiel

  06 - 11 11 94 73

  Kamer

  Van der Goot Building, Kamer M5-32
  Bezoekadres ESAA Erasmus Universiteit Rotterdam
  Burgemeester Oudlaan 50
  3062 PA Rotterdam
  Postadres Postbus 1738
  3000 DR Rotterdam

   

Naar boven

8. Inschrijven

Het aantal deelnemers aan dit Executive Program bestaat uit maximaal 13 personen. Op deze wijze achten wij het mogelijk om op intensieve en openhartige wijze ervaringen met elkaar te delen. Een intakegesprek zal onderdeel uitmaken van de inschrijfprocedure.

Inschrijfformulier: Executive Program 'Het Brein in de Boardroom'.

Na ontvangst van uw inschrijfformulier nodigen wij u uit voor het intakegesprek. Uw inschrijfformulier kunt u mailen naar de programmabegeleider van de opleiding, mw. M. Stolp, stolp@ese.eur.nl. U kunt uw inschrijfformulier ook per post sturen.

Naar boven