Het Rendement van Geluk

 1. Introductie
 2. Programma
 3. Doelgroep
 4. Programmaleiding
 5. Programma Inhoud
 6. Gastsprekers
 7. Informatie
 8. Contact en inschrijven

Er is toenemende vraag naar ‘geluk’. Wat is dat precies en kunnen organisaties er iets mee? Die vraag wordt in diverse modules vanuit verschillende disciplines en verschillende aggregatieniveaus beantwoord. Iedere module staat op zich en samen vormen ze een inspirerende reis, als in het gezegde: “Geluk is niet het doel, maar de weg”.

1. Introductie

Het Executive Program ‘Het Rendement van Geluk’ is de eerste universitaire leergang die zich richt op geluk in organisaties vanuit een bedrijfseconomisch perspectief. Centraal staat geluk als holistisch en bedrijfskundig concept voor organisaties (‘organisational happiness’). Geluk wordt hierbij vanuit het perspectief van alle stakeholders van een organisatie behandeld. Daarnaast presenteert ‘Het Rendement van Geluk’ de meest recente internationale academische inzichten, gevoed door de eigen World Database of Happiness. Vooraanstaande sprekers uit de wetenschap en ‘thought leaders’ uit de bedrijfspraktijk treden op en delen hun meest actuele kennis, inzichten en ervaringen met de deelnemers.

 

Veel ondernemers en leiders voelen intuïtief aan dat er in de huidige tijd nieuwe mechanismen nodig zijn om organisaties een stap verder te brengen. Uit recent onderzoek komt naar voren dat slechts 13% van de medewerkers bevlogen aan het werk is; een schrikbarend laag aantal. Gelukkige medewerkers presteren beter en vormen de basis voor een gezonde organisatie. In gelukkige organisaties is minder ziekteverzuim, minder personeelsverloop, minder ongelukken en een hogere productiviteit. Gelukkige organisaties leiden tot gelukkiger klanten. En gelukkige organisaties dragen bij aan een gelukkige en duurzame maatschappij.

Het sleutelvraagstuk is echter: hoe zorg je dat organisaties gelukkige organisaties worden, en wat kenmerkt een gelukkige organisatie eigenlijk? Geluk wordt in deze leergang niet alleen opgevat vanuit het perspectief van de werknemer (werkgeluk), maar vanuit het perspectief van alle stakeholders (belanghebbenden) binnen een organisatie. Binnen deze benadering van stakeholders wordt steeds de mens centraal gesteld.

Naar boven

2. Programma

Het Executive Program bestaat uit zes modules van elk twee dagdelen (ochtend en middag) waarin alle stakeholders van een organisatie aan bod komen. Medewerkers en HR-beleid; klanten, marketing en consumptievraagstukken; partnerships in de waardeketen; eigenaren, aandeelhouders en financiële aspecten; en natuurlijk leiderschapsvraagstukken in de wereld van vandaag en morgen.

Voor een optimaal resultaat van het Executive Program ‘Het Rendement van Geluk’ dient eerst de Masterclass ‘Grondslagen van Geluk’ (vijf dagdelen in twee dagen) te worden gevolgd. De Masterclass vormt een onmisbare voorbereiding op ‘Het Rendement van Geluk’. 

Naar boven

3. Doelgroep

Het Executive Program ‘Het Rendement van Geluk’ is ontwikkeld voor directeuren, bestuurders, ondernemers, managers, (zelfstandig) adviseurs en beleidsmakers die gefundeerd meer van geluk willen weten, meer grip op geluk willen hebben en zich er professioneel mee bezig willen houden. Bijvoorbeeld omdat zij leiding willen geven aan en succes willen boeken met hun organisatie in een snel veranderende wereld, waarin nieuwe ordes en structuren ontstaan. Of omdat zij de leiding van organisaties willen adviseren in het zetten van deze stappen. Voor mensen die vanuit het Triple-P People, Planet, Profit model (willen) opereren en (willen) begrijpen dat meer geluk leidt tot meer waarde en rendement. Na het volgen van het Executive Program bent u bij wijze van spreken klaar om de stap naar Chief Happiness Officer te zetten.

Naar boven

4. Programmaleiding

 • Academic Director

  Prof.dr. Ruut Veenhoven

  Socioloog en emeritus-professor aan de Erasmus Universiteit met als leeropdracht ‘sociale condities voor menselijk geluk’. Vanwege zijn expertise en onderzoek naar factoren die van invloed zijn op subjectieve geluksbeleving staat hij bekend als de ‘geluksprofessor’. Momenteel richt zijn onderzoek zich vooral op kwaliteit van leven. Professor Veenhoven is beheerder van de ‘World Database of Happiness’ en hoofdredacteur van de ‘Journal of Happiness Studies’.

 • Executive Director

  Drs. Guy van Liemt RM

  Is bedrijfseconoom en executive director EHERO (Erasmus Happiness Economics Research Organisation), kerndocent binnen SRM en Instituut HR Bedrijfskunde, heeft zitting in verschillende adviesraden, adviseert diverse grote ondernemingen en verzorgt lezingen onder meer over de rol van purpose binnen organisaties. Guy is in verschillende marketingfuncties werkzaam geweest voor onder meer Procter & Gamble.

Naar boven

5. Programma Inhoud

Het programma bestaat uit zes modules van twee dagdelen (ochtend en middag) die in een periode van drie maanden om de ca. twee weken worden gegeven. Voorafgaand aan iedere module krijgen deelnemers voorbereidingsmateriaal toegestuurd, zoals literatuur, artikelen of cases. Desgewenst kunt u aan uw eigen project werken en daarmee uw eigen plannen verwezenlijken. Aan het einde van de leergang ontvangt u het certificaat van deelname van de Erasmus Universiteit en bij deelname aan zowel de Masterclass als het Executive Program het certificaat met 53 PE-punten. De voertaal is Nederlands. Door onvoorziene omstandigheden kan het programma enigszins wijzigen. Deze veranderingen zullen dan tijdig worden aangegeven via de website.

Module 1

Introductie van het conceptueel kader: de samenhang tussen geluk en rendement

Tijdens de leergang wordt geluk binnen organisaties vanuit meerdere perspectieven benaderd. In deze eerste module kijken we in vogelvlucht naar deze perspectieven die samen zorgen voor geluk en rendement.

 • Kennismaking
 • Een bedrijfseconomische kijk op geluk?
 • Wat is een happy organization en wat is happy profit?
 • Stakeholder satisfaction en productiviteit
 • Welke type organisaties kunnen zowel waarde als geluk creëren?
 • Opzet volgende modules

Module 2

Happy workers

Medewerkers zijn misschien wel de belangrijkste succesfactor voor bedrijven, maar hoe haal je het beste uit ze? Hoe zorg je voor bevlogen medewerkers die initiatief en verantwoordelijkheid nemen? En in welke mate zijn werknemergeluk en werknemertevredenheid synoniemen of elkaar aanvullende begrippen?

 • De relatie tussen geluk en bedrijfseconomische indicatoren als productiviteit, ziekteverzuim en personeelsverloop
 • Van tevredenheid naar betrokkenheid, engagement en flow
 • Het belang van plezier, vrijheid, purpose en mastery
 • Hoe kunnen nieuwe organisatievormen waaronder zelfsturing echt een bijdrage leveren?
 • Praktijkcasus

Module 3

Happy workers, happy partnerships

In deze module gaan we verder met de mens achter de human resources. Vanuit het medewerkerperspectief, maar ook vanuit organisatieperspectief. Hoe organiseer en structureer je organisaties en teams, en hoe vernieuw je? De slag om de werving en het behoud van, als het even kan gelukkige, medewerkers als een concurrentieel voordeel.

 • Sociale innovatie: 75% van het innovatiesucces is het gevolg van sociale innovatie (management, organisatie & arbeid) en slechts 25% van technologische innovatie (R&D, ICT, technologie)
 • Welke beloningsmodellen leveren het meeste geluk en productiviteit?
 • Arbeidsverhoudingen in de toekomst
 • Praktijkcasus

Module 4

Gelukkige klanten, gelukkig consumeren?

Hoewel er klanten zijn die zeggen alleen op zoek te zijn naar de laagste prijs,  zijn alle klanten op zoek naar hun eigen geluk. En steeds meer mensen (klanten) nemen verantwoordelijkheid voor de wereld om zich heen en willen zich herkennen in het hogere doel van de organisatie. Dit is het raakvlak van organisatie-identiteit, merkidentiteit en marketing. Daarnaast gaan consumptievraagstukken een steeds belangrijkere rol spelen in het maatschappelijk debat. Hoe gaat uw organisatie hiermee om en hoe doet uw organisatie hier zijn voordeel mee?

 • Het geluk van de consument zit niet in consumeren, of toch?
 • Delivering service of delivering happiness?
 • Wat als je niet begint bij geld maar bij geluk van je doelgroep?
 • Geluk en Corporate Social Responsibility
 • Praktijkcasus

Module 5 

Gelukkige eigenaren en financiers

Eigenaren en klanten hebben één ding gemeen: je krijgt degenen die je verdient. Eigenaren en financiers zijn niet meer de traditionele bonentellers, zij stellen hogere eisen aan u en uw organisatie. Tegelijkertijd zijn eigenaren en financiers mensen die rekenschap aan zichzelf en in toenemende mate de wereld om hen heen moeten afleggen. Hoe gaan zij daar mee om, maar vooral hoe gaat u daar mee om?

 • De aandeelhouder in het Rijnlandse model: geluk boven rendement?
 • De opkomst van social venturing: put your money where your mouth is
 • Happiness en de financiële sector
 • Familiebedrijven en responsible ownership
 • Praktijkcasus

Module 6

Happy leaderschip & openstaande vragen en eigen beleid

Hoe past u alle leerpunten toe? Wat vraagt het combineren van rendement en geluk van u als leider, van uzelf en van uw omgeving? Hoe behoudt u de balans in uw eigen leven, immers ook uw eigen geluk is belangrijk? Welke leiderschapsvormen en -stijlen zijn er die het streven naar een gelukkige organisatie dienen?

 • Servant leadership, personal leadership of tribal leadership?
 • Waar leiders gelukkig van zouden moeten worden.
 • Hoe kunt u in uw eigen omgeving leiden voor geluk?
 • De leider als mens, op zoek naar geluk: groei, zingeving, plezier
 • Invloed van geluk en ongeluk van de topman en het topteam op de organisatie
 • Beantwoorden van openstaande vragen
 • Bespreken van eigen casuïstiek
 • Reflectie en afsluiting

Naar boven

6. Gastsprekers

Sprekers die hebben opgetreden, of gaan optreden in de Masterclass 'Grondslagen van Geluk' of het Executive Program 'Het Rendement van Geluk'.

 • Prof.dr. Arnold Bakker is hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en directeur van het Center of Excellence for Positive Organizational Psychology. Hij is daarnaast Adjunct Professor aan de Lingnan University te Hong Kong en Distinguished Visiting Professor aan de Universiteit van Johannesburg, Zuid Afrika. Bakker is Past President van de European Association of Work & Organizational Psychology. Hij is vooral geïnteresseerd in positief organisatiegedrag, zoals bevlogenheid, job crafting, transformationeel leiderschap, emotionele intelligentie en werkprestaties.

 • Prof.dr. Meike Bartels is per januari 2014 hoogleraar ‘Genetics and Wellbeing’ aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze onderzoekt hoe genetische en omgevingsfactoren invloed hebben op geluk en op de stabiliteit daarvan, zodat we die kennis kunnen gebruiken voor preventie van psychische problemen. Voor haar onderzoek maakt Bartels gebruik van het Nederlands Tweelingen Register. Naast het NTR maakt zij ook gebruik van databestanden die wereldwijd zijn verzameld en waarin DNA-gegevens aan vragen over geluk kunnen worden gekoppeld.

 • Dr. Martijn Burger is opgeleid als zowel socioloog als econoom en weet deze kennis te combineren met andere onderzoeksgebieden zoals geografie, bestuurswetenschappen en bedrijfskunde. Hij is gespecialiseerd in kwantitatieve methoden van sociaalwetenschappelijk onderzoek. Martijn Burger is wetenschappelijk directeur van de Erasmus Happiness Economics Research Organisation en universitair docent industriële en regionale economie bij de capaciteitsgroep Toegepaste Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2011 behaalde hij zijn Ph.D. (cum laude) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Martijn’s onderzoek richt zich voornamelijk op stedelijke en regionale verschillen in geluk en welvaart.

 • Drs. Justien Marseille is oprichter van The Future Institute. Sinds haar afstuderen (UvA, 1993) onderzoekt ze, kritisch en zonder vrees, mogelijke toekomsten. Marseille ontwikkelde thema’s rond onder andere: de feminisering van de Westerse maatschappij, de bottum-up economie (De opkomst van het Markt Marxisme, 2010), de trek naar buiten de stad (De nieuwe landverhuizers, 2007) en de ontwikkeling van media (Van Massa naar Micromedia, 2004, Mens wordt medium, 2013). Bij Creating 010, kenniscentrum van Hogeschool Rotterdam, onderzoekt ze de voorspelbaarheid van trends op grond van Big (en Small) data. Justien werd meermaals gehonoreerd voor haar werk als Trendwatcher / futuroloog.

 • Prof.dr. Willem van Rhenen is hoogleraar engagement and productivity aan Business University Nyenrode en verbonden aan arbodienstverlener 365. Uit zijn onderzoek komt naar voren dat integrale benadering van het welzijn van werknemers ook voor de werkgever positieve resultaten heeft. Willem van Rhenen is sinds 1998 actief betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar preventie van uitval door psychische klachten. Hij promoveerde in 2008 op het onderwerp ‘From stress to engagement’. In zijn proefschrift bespreekt hij een effectieve manier om via een gezondheidsonderzoek werknemers te traceren met een groot risico op ziekteverzuim. Hij is groot voorstander van de individugerichte aanpak. Verder stelt hij dat het managen van stress door preventie, advisering en zorg alleen, niet voldoende is. Het is juist van belang de mentale gezondheid van werknemers te versterken, want alleen bevlogen werknemers kunnen excellent presteren.

 • Herman Toch is co-founder van Dreams & Fears en auteur van het boek ‘Happy Profit’. Happy Profit gaat over het creëren van succesvolle duurzame bedrijven en merken. Herman begon zijn carrière als assistent aan de Vlerick Leuven Gent Management School. Hij deed o.a. internationale ervaring op als VP Global Marketing bij Douwe Egberts en was Global CEO van Censydiam. Momenteel adviseert hij grote merken als Heinz, Heineken, Douwe Egberts Master Blenders 1753, VMMa en de Colruyt groep.

Naar boven

7. Informatie

Studiekosten

Voorafgaand aan het Executive Program ‘Het Rendement van Geluk’ dient eerst de Masterclass ‘Grondslagen van Geluk’ (vijf dagdelen in twee dagen) gevolgd te worden. De Masterclass ‘Grondslagen van Geluk’ is de vereiste voorbereiding op ‘Het Rendement van Geluk’. De Masterclass ‘Grondslagen van Geluk’ kan eveneens afzonderlijk gevolgd worden.

De kosten van de Masterclass bedragen €1.950,-. De kosten voor het Executive Program ‘Het Rendement van Geluk’ in combinatie met de Masterclass 'Grondslagen van Geluk' bedragen €5.950,-.

Genoemde bedragen zijn vrijgesteld van BTW.

Najaar 2022

Masterclass ‘Grondslagen van Geluk’

dinsdag 13 en woensdag 14 september 2022

Leergang module 1

woensdag 28 september 2022

Leergang module 2

woensdag 12 oktober 2022

Leergang module 3

woensdag 9 november 2022

Leergang module 4

woensdag 23 november 2022

Leergang module 5

woensdag 7 december 2022

Leergang module 6

woensdag 14 december 2022

Voorjaar 2023

Masterclass ‘Grondslagen van Geluk’

dinsdag 14 en woensdag 15 maart 2023

Leergang module 1

woensdag 29 maart 2023

Leergang module 2

woensdag 12 april 2023

Leergang module 3

woensdag 10 mei 2023

Leergang module 4

woensdag 24 mei 2023

Leergang module 5

woensdag 14 juni 2023

Leergang module 6

woensdag 28 juni 2023

Najaar 2023

Masterclass ‘Grondslagen van Geluk’

dinsdag 12 en woensdag 13 september 2023

Leergang module 1

woensdag 27 september 2023

Leergang module 2

woensdag 11 oktober 2023

Leergang module 3

woensdag 1 november 2023

Leergang module 4

woensdag 15 november 2023

Leergang module 5

woensdag 6 december 2023

Leergang module 6

woensdag 20 december 2023

*Data onder voorbehoud

Het programma zal uitsluitend in fysieke vorm doorgaan.

Locatie

Alle modules vinden plaats op bijzondere en inspirerende locaties in/of nabij Rotterdam.

Terugkomdag

Voor de alumni van de Executive Happiness Economics Programs, waar ‘Het Rendement van Geluk' deel van uitmaakt, wordt separaat eenmaal per jaar een terugkomdag georganiseerd. Hier is ruimte voor het delen van ervaringen over en naar aanleiding van de leergang. Tevens zal een update over het nieuwste geluksonderzoek worden gegeven en wordt besproken wat voor verder onderzoek wenselijk en mogelijk is.

Naar boven

8. Contact en inschrijven

Inschrijven

Het Executive Program 'Het Rendement van Geluk' is ontworpen voor maximaal 18 deelnemers, met uitzondering van de Masterclass 'Grondslagen van Geluk'.

Voor het programma kunt u zich aanmelden via het inschrijfformulier.

Voor alle praktische zaken en nadere informatie omtrent ‘Het Rendement van Geluk’ u zich richten tot:

Aartie Bhawaniebhiek

E-mailadres
geluk@ese.eur.nl
Telefoonnummer
010 - 408 14 15
Kamer
M5-34
Ruimte
Van der Goot
Adres
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA
Rotterdam

Postadres                       

ESAA Erasmus Universiteit Rotterdam
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam

 • Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA) is als onderwijsinstelling erkend door de NBA en daardoor gerechtigd om PE-uren toe te kennen aan onderwijsactiviteiten. Na afloop van de leergang ontvangen deelnemers een deelnemerscertificaat. Het aantal PE-uren voor ‘Het Rendement van Geluk’ is 53 in combinatie met de Masterclass ‘Grondslagen van Geluk’.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen