Het Rendement van Geluk

Inhoud van deze pagina:

 1. Introductie
 2. Programma
 3. Doelgroep
 4. Programmaleiding
 5. Programma Inhoud
 6. Gastsprekers
 7. Informatie
 8. Contact en inschrijven

Er is toenemende vraag naar ‘geluk’. Wat is dat precies en kunnen organisaties er iets mee? Die vraag wordt in diverse modules vanuit verschillende disciplines en verschillende aggregatieniveaus beantwoord. Iedere module staat op zich en samen vormen ze een inspirerende reis, als in het gezegde: “Geluk is niet het doel, maar de weg”.

1. INTRODUCTIE

Het Executive Program ‘Het Rendement van Geluk’ is de eerste universitaire leergang die zich richt op geluk in organisaties vanuit een bedrijfseconomisch perspectief. Centraal staat geluk als holistisch en bedrijfskundig concept voor organisaties (‘organisational happiness’). Geluk wordt hierbij vanuit het perspectief van alle stakeholders van een organisatie behandeld. Daarnaast presenteert ‘Het Rendement van Geluk’ de meest recente internationale academische inzichten, gevoed door de eigen World Database of Happiness. Vooraanstaande sprekers uit de wetenschap en ‘thought leaders’ uit de bedrijfspraktijk treden op en delen hun meest actuele kennis, inzichten en ervaringen met de deelnemers.

 

Veel ondernemers en leiders voelen intuïtief aan dat er in de huidige tijd nieuwe mechanismen nodig zijn om organisaties een stap verder te brengen. Uit recent onderzoek komt naar voren dat slechts 13% van de medewerkers bevlogen aan het werk is; een schrikbarend laag aantal. Gelukkige medewerkers presteren beter en vormen de basis voor een gezonde organisatie. In gelukkige organisaties is minder ziekteverzuim, minder personeelsverloop, minder ongelukken en een hogere productiviteit. Gelukkige organisaties leiden tot gelukkiger klanten. En gelukkige organisaties dragen bij aan een gelukkige en duurzame maatschappij.

Het sleutelvraagstuk is echter: hoe zorg je dat organisaties gelukkige organisaties worden, en wat kenmerkt een gelukkige organisatie eigenlijk? Geluk wordt in deze leergang niet alleen opgevat vanuit het perspectief van de werknemer (werkgeluk), maar vanuit het perspectief van alle stakeholders (belanghebbenden) binnen een organisatie. Binnen deze benadering van stakeholders wordt steeds de mens centraal gesteld.

Naar boven

2. Programma

Het Executive Program bestaat uit 6 modules van twee dagdelen waarin alle stakeholders van een organisatie aan bod komen. Medewerkers en HR-beleid; klanten, marketing en consumptievraagstukken; partnerships in de waardeketen (the value chain happily delivered); eigenaren, aandeelhouders en financiële aspecten; en natuurlijk leiderschapsvraagstukken in de wereld van vandaag en morgen.

Voor een optimaal resultaat van het Executive Program ‘Het Rendement van Geluk’ dient eerst de Masterclass ‘Grondslagen van Geluk’ (5 dagdelen in 2 dagen) te worden gevolgd. De Masterclass vormt een onmisbare voorbereiding op ‘Het Rendement van Geluk’. 

Naar boven

3. Doelgroep

Het Executive Program ‘Het Rendement van Geluk’ is ontwikkeld voor directeuren, bestuurders, ondernemers, managers, (zelfstandig) adviseurs en beleidsmakers die gefundeerd meer van geluk willen weten, meer grip op geluk willen hebben en zich er professioneel mee bezig willen houden. Bijvoorbeeld omdat zij leiding willen geven aan en succes willen boeken met hun organisatie in een snel veranderende wereld, waarin nieuwe ordes en structuren ontstaan. Of omdat zij de leiding van organisaties willen adviseren in het zetten van deze stappen. Voor mensen die vanuit het Triple-P People, Planet, Profit model (willen) opereren en (willen) begrijpen dat meer geluk leidt tot meer waarde en rendement. Na het volgen van het Executive Program bent u bij wijze van spreken klaar om de stap naar Chief Happiness Officer te zetten.

Naar boven

4. PROGRAMMALEIDING

 • Academic Director

  Prof.dr. Ruut Veenhoven

  Socioloog en emeritus-professor aan de Erasmus Universiteit met als leeropdracht ‘sociale condities voor menselijk geluk’. Vanwege zijn expertise en onderzoek naar factoren die van invloed zijn op subjectieve geluksbeleving staat hij bekend als de ‘geluksprofessor’. Momenteel richt zijn onderzoek zich vooral op kwaliteit van leven. Prof. Veenhoven is beheerder van de ‘World Database of Happiness’ en hoofdredacteur van de ‘Journal of Happiness Studies’.

 • Executive Director

  Drs. Guy van Liemt RM

  Is bedrijfseconoom en executive director EHERO (Erasmus Happiness Economics Research Organisation), kerndocent binnen SRM en Instituut HR Bedrijfskunde, heeft zitting in verschillende adviesraden, adviseert diverse grote ondernemingen en verzorgt lezingen onder meer over de rol van purpose binnen organisaties. Guy is in verschillende marketingfuncties werkzaam geweest voor onder meer Procter & Gamble.

Naar boven

5. Programma Inhoud

Het programma bestaat uit 6 modules van twee dagdelen (ochtend en middag) die in een periode van drie maanden om de ca. twee weken worden gegeven. Voorafgaand aan iedere module krijgen deelnemers voorbereidingsmateriaal toegestuurd, zoals literatuur, artikelen of cases. Desgewenst kunt u aan uw eigen project werken en daarmee uw eigen plannen verwezenlijken. Aan het einde van de leergang ontvangt u het certificaat van deelname van de Erasmus Universiteit en bij deelname deelname aan zowel de Masterclass als het Executive Program het certificaat met 53 PE-punten. De voertaal is Nederlands. Door onvoorziene omstandigheden kan het programma enigszins wijzigen. Deze veranderingen zullen dan tijdig worden aangegeven via de website.

Module 1

Introductie van het conceptueel kader: de samenhang tussen geluk en rendement

Tijdens de leergang wordt geluk binnen organisaties vanuit meerdere perspectieven benaderd. In deze eerste module kijken we in vogelvlucht naar deze perspectieven die samen zorgen voor geluk en rendement.

 • Kennismaking
 • Een bedrijfseconomische kijk op geluk?
 • Wat is een happy organization en wat is happy profit?
 • Stakeholder satisfaction en productiviteit
 • Welke type organisaties kunnen zowel waarde als geluk creëren?
 • Opzet volgende modules

Module 2

Happy workers

Medewerkers zijn misschien wel de belangrijkste succesfactor voor bedrijven, maar hoe haal je het beste uit ze? Hoe zorg je voor bevlogen medewerkers die initiatief en verantwoordelijkheid nemen? En in welke mate zijn werknemergeluk en werknemertevredenheid synoniemen of elkaar aanvullende begrippen?

 • De relatie tussen geluk en bedrijfseconomische indicatoren als productiviteit, ziekteverzuim en personeelsverloop
 • Van tevredenheid naar betrokkenheid, engagement en flow
 • Het belang van plezier, vrijheid, purpose en mastery
 • Hoe kunnen nieuwe organisatievormen waaronder zelfsturing echt een bijdrage leveren?
 • Praktijkcasus

Module 3

Happy workers, happy partnerships

In deze module gaan we verder met de mens achter de human resources. Vanuit het medewerkerperspectief, maar ook vanuit organisatieperspectief. Hoe organiseer en structureer je organisaties en teams, en hoe vernieuw je? De slag om de werving en het behoud van, als het even kan gelukkige, medewerkers als een concurrentieel voordeel.

 • Sociale innovatie: 75% van het innovatiesucces is het gevolg van sociale innovatie (management, organisatie & arbeid) en slechts 25% van technologische innovatie (R&D, ICT, technologie)
 • Welke beloningsmodellen leveren het meeste geluk en productiviteit?
 • Arbeidsverhoudingen in de toekomst
 • Praktijkcasus

Module 4

Gelukkige klanten, gelukkig consumeren?

Hoewel er klanten zijn die zeggen alleen op zoek te zijn naar de laagste prijs,  zijn alle klanten op zoek naar hun eigen geluk. En steeds meer mensen (klanten) nemen verantwoordelijkheid voor de wereld om zich heen en willen zich herkennen in het hogere doel van de organisatie. Dit is het raakvlak van organisatie-identiteit, merkidentiteit en marketing. Daarnaast gaan consumptievraagstukken een steeds belangrijkere rol spelen in het maatschappelijk debat. Hoe gaat uw organisatie hiermee om en hoe doet uw organisatie hier zijn voordeel mee?

 • Het geluk van de consument zit niet in consumeren, of toch?
 • Delivering service of delivering happiness?
 • Wat als je niet begint bij geld maar bij geluk van je doelgroep?
 • Geluk en Corporate Social Responsibility
 • Praktijkcasus

Module 5 

Gelukkige eigenaren en financiers

Eigenaren en klanten hebben één ding gemeen: je krijgt degenen die je verdient. Eigenaren en financiers zijn niet meer de traditionele bonentellers, zij stellen hogere eisen aan u en uw organisatie. Tegelijkertijd zijn eigenaren en financiers mensen die rekenschap aan zichzelf en in toenemende mate de wereld om hen heen moeten afleggen. Hoe gaan zij daar mee om, maar vooral hoe gaat u daar mee om?

 • De aandeelhouder in het Rijnlandse model: geluk boven rendement?
 • De opkomst van social venturing: put your money where your mouth is
 • Happiness en de financiële sector
 • Familiebedrijven en responsible ownership
 • Praktijkcasus

Module 6

Happy leaderschip & openstaande vragen en eigen beleid

Hoe past u alle leerpunten toe? Wat vraagt het combineren van rendement en geluk van u als leider, van uzelf en van uw omgeving? Hoe behoudt u de balans in uw eigen leven, immers ook uw eigen geluk is belangrijk? Welke leiderschapsvormen en -stijlen zijn er die het streven naar een gelukkige organisatie dienen?

 • Servant leadership, personal leadership of tribal leadership?
 • Waar leiders gelukkig van zouden moeten worden.
 • Hoe kunt u in uw eigen omgeving leiden voor geluk?
 • De leider als mens, op zoek naar geluk: groei, zingeving, plezier
 • Invloed van geluk en ongeluk van de topman en het topteam op de organisatie
 • Beantwoorden van openstaande vragen
 • Bespreken van eigen casuïstiek
 • Reflectie en afsluiting

Naar boven

6. Gastsprekers

Sprekers die hebben opgetreden, of gaan optreden in de Masterclass 'Grondslagen van Geluk' of het Executive Program 'Het Rendement van Geluk'.

 • Prof.dr. Arnold Bakker is hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en directeur van het Center of Excellence for Positive Organizational Psychology. Hij is daarnaast Adjunct Professor aan de Lingnan University te Hong Kong, en Distinguished Visiting Professor aan de Universiteit van Johannesburg, Zuid Afrika. Bakker is Past President van de European Association of Work & Organizational Psychology. Hij is vooral geïnteresseerd in positief organisatiegedrag, zoals bevlogenheid, job crafting, transformationeel leiderschap, emotionele intelligentie, en werkprestaties.

 • Prof.dr. Meike Bartels is per januari 2014 hoogleraar ‘Genetics and Wellbeing’ aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze onderzoekt hoe genetische en omgevingsfactoren invloed hebben op geluk en op de stabiliteit daarvan, zodat we die kennis kunnen gebruiken voor preventie van psychische problemen. Voor haar onderzoek maakt Bartels gebruik van het Nederlands Tweelingen Register. Naast het NTR maakt zij ook gebruik van databestanden die wereldwijd zijn verzameld en waarin DNA-gegevens aan vragen over geluk kunnen worden gekoppeld.

 • Dr. Martijn Burger is opgeleid als zowel socioloog als econoom en weet deze kennis te combineren met andere onderzoeksgebieden zoals geografie, bestuurswetenschappen en bedrijfskunde. Hij is gespecialiseerd in kwantitatieve methoden van sociaalwetenschappelijk onderzoek. Martijn Burger is wetenschappelijk directeur van de Erasmus Happiness Economics Research Organisation en universitair docent industriële en regionale economie bij de capaciteitsgroep Toegepaste Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2011 behaalde hij zijn Ph.D. (cum laude) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Martijn’s onderzoek richt zich voornamelijk op stedelijke en regionale verschillen in geluk en welvaart.

 • Prof.dr. Paul van Geest is directeur van het Centrum voor Patristisch onderzoek van de VU en de UVT. Hij is een autoriteit op het gebied van de denkwereld van Augustinus. Deze kerkvader stond aan de basis van het westerse denken over mens, god en maatschappij. Professor Van Geest is auteur van diverse boeken over Augustinus en verzorgt lezingen op het gebied van integriteit in het bedrijfsleven.

 • Bob Hutten is directeur-eigenaar van cateringbedrijf Hutten. Bij Hutten staan ambachtelijk, eerlijk, duurzaam en gezond centraal als het om voeding gaat. Hutten is een bedrijf dat als visie heeft de beste, de leukste en de gelukkigste te zijn. Een visie die gaat over ambitie en aangeeft wat en wie ze bij Hutten willen zijn. “Wij streven naar de gelukkigste samenwerkers. Een samenwerker krijgt bij ons de ruimte om zich verder te ontwikkelen. Hij of zij neemt zelf verantwoordelijkheid voor balans tussen werk en privé. Deze bedrijfsfilosofie ziet u dagelijks in al het werk dat wij doen.” De kernwaarden van Hutten zijn Verantwoordelijk, Transparant, Vernieuwend, Respectvol en Trots.

 • Drs. Justien Marseille is oprichter van The Future Institute. Sinds haar afstuderen (UvA, 1993) onderzoekt ze, kritisch en zonder vrees, mogelijke toekomsten. Marseille ontwikkelde thema’s rond onder andere: de femisering van de Westerse maatschappij, de bottum-up economie (De opkomst van het Markt Marxisme, 2010), de trek naar buiten de stad (De nieuwe landverhuizers, 2007) en de ontwikkeling van media (Van Massa naar Micromedia, 2004, Mens wordt medium, 2013). Bij Creating 010, kenniscentrum van Hogeschool Rotterdam, onderzoekt ze de voorspelbaarheid van trends op grond van Big (en Small) data. Justien werd meermaals gehonoreerd voor haar werk als trendwatcher/futuroloog. 

 • Prof.dr. Willem van Rhenen is hoogleraar engagement and productivity aan Business University Nyenrode en verbonden aan arbodienstverlener 365. Uit zijn onderzoek komt naar voren dat integrale benadering van het welzijn van werknemers ook voor de werkgever positieve resultaten heeft. Willem van Rhenen is sinds 1998 actief betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar preventie van uitval door psychische klachten. Hij promoveerde in 2008 op het onderwerp ‘From stress to engagement’. In zijn proefschrift bespreekt hij een effectieve manier om via een gezondheidsonderzoek werknemers te traceren met een groot risico op ziekteverzuim. Hij is groot voorstander van de individugerichte aanpak. Verder stelt hij dat het managen van stress door preventie, advisering en zorg alleen, niet voldoende is. Het is juist van belang de mentale gezondheid van werknemers te versterken, want alleen bevlogen werknemers kunnen excellent presteren.

 • Prof.dr. Irene van Staveren is hoogleraar pluralistische economie aan het Institute of Social Studies van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze houdt zich o.a. bezig met de relatie tussen economie en ethiek. Ze is raadslid van de RMO (Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling) en lid van de denktank Sustainable Finance Lab, en lid van de begeleidingscommissie van het SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau). Ze doet onderzoek op de kruispunten van economie, cultuur, samenleving en ethiek. Recentelijk bijvoorbeeld over nudging en de rol van de overheid daarin, en een enquête onder bankmedewerkers naar de huidige bankcultuur.

 • Herman Toch is co-founder van Dreams & Fears en auteur van het boek ‘Happy Profit’. Happy Profit gaat over het creëren van succesvolle duurzame bedrijven en merken. Herman begon zijn carrière als assistent aan de Vlerick Leuven Gent Management School. Hij deed o.a. internationale ervaring op als VP Global Marketing bij Douwe Egberts en was Global CEO van Censydiam. Momenteel adviseert hij grote merken als Heinz, Heineken, Douwe Egberts Master Blenders 1753, VMMa en de Colruyt groep.

 • Prof.dr. Henk Volberda is hoogleraar Strategisch Management en Ondernemingsbeleid aan de RSM Erasmus University, Erasmus Universiteit Rotterdam. In Management Team werd hij genoemd als één van de belangrijkste Nederlandse internationale managementgoeroes. Hij heeft gewerkt als adviseur voor vele grote Europese ondernemingen, publiceerde in diverse internationale tijdschriften en schreef diverse boeken. Hij promoveerde cum laude aan de Faculteit Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen en was visiting scholar aan de Wharton School van de University of Pennsylvania en aan de City University Business School, London. Voor zijn onderzoek op het gebied van organisatorische flexibiliteit en strategische verandering ontving hij diverse prestigieuze (internationale) awards.

Naar boven

7. INFORMATIE

Studiekosten

Om te starten met het Executive Program 'Het Rendement van Geluk' dient eerst de Masterclass 'Grondslagen van Geluk' (5 dagdelen in 2 dagen) gevolgd worden. De Masterclass 'Grondslagen van Geluk' vormt een onmisbare voorbereiding op 'Het Rendement van Geluk'. De Masterclass kan ook afzonderlijk gevolgd worden. De kosten van de Masterclass bedragen €1.950,-.

De kosten voor het Executive Program ‘Het Rendement van Geluk’ in combinatie met de Masterclass 'Grondslagen van Geluk' bedragen €5.950,-.

Genoemde bedragen zijn vrijgesteld van BTW.

Data voorjaar 2019

Masterclass Grondslagen van Geluk

12 en 13 maart 2019

Leergang module 1

27 maart 2019

Leergang module 2

10 april 2019

Leergang module 3

24 april 2019

Leergang module 4

15 mei 2019

Leergang module 5

29 mei 2019

Leergang module 6

12 juni 2019

 Data onder voorbehoud

*Voor deelname aan de leergang in het voorjaar 2019 werken wij inmiddels met een wachtlijst. U kunt zich wel direct inschrijven voor het programma dat start in september 2019.

Data najaar 2019

Masterclass Grondslagen van Geluk

10 en 11 september 2019

Leergang module 1

25 september 2019

Leergang module 2

9 oktober 2019

Leergang module 3

30 oktober 2019

Leergang module 4

13 november 2019

Leergang module 5

4 december 2019

Leergang module 6

18 december 2019

 Data onder voorbehoud

Locatie

Alle modules vinden plaats op bijzondere en inspirerende locaties in/of nabij Rotterdam.

Terugkomdag

Voor de alumni van de Executive Happiness Economics Programs, waar ‘Het Rendement van Geluk' deel van uitmaakt, wordt separaat eenmaal per jaar een terugkomdag georganiseerd. Hier is ruimte voor het delen van ervaringen over en naar aanleiding van de leergang. Tevens zal een update over het nieuwste geluksonderzoek worden gegeven en wordt besproken wat voor verder onderzoek wenselijk en mogelijk is.

Naar boven

8. CONTACT EN INSCHRIJVEN

Inschrijven

Het Executive Program 'Het Rendement van Geluk' is ontworpen voor maximaal 15 deelnemers, met uitzondering van de Masterclass 'Grondslagen van Geluk'.

Voor deelname aan de leergang in het voorjaar 2019 werken wij inmiddels met een wachtlijst. 
Voor het programma dat start in september 2019 kunt u zich aanmelden via het inschrijfformulier.

Voor alle praktische zaken en nadere informatie omtrent ‘Het Rendement van Geluk’ u zich richten tot:

Aagje Boelhouwer

E-mailadres
Telefoon
010 - 408 15 12
Kamer
Van der Goot Building, Kamer M5-19
Adres

Burgemeester Oudlaan 50
3062 PARotterdam
Nederland

Postadres                       ESAA Erasmus Universiteit Rotterdam
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
Aagje Boelhouwer
 • Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA) is als onderwijsinstelling erkend door de NBA en daardoor gerechtigd om PE-uren toe te kennen aan onderwijsactiviteiten. Na afloop van de leergang ontvangen deelnemers een deelnemerscertificaat. Het aantal PE-uren voor ‘Het Rendement van Geluk’ is 53 in combinatie met de Masterclass ‘Grondslagen van Geluk’.