Liefde in Bedrijf

1 Introductie

Liefde zal de komende jaren een steeds belangrijker thema worden binnen organisaties en een plek krijgen op de corporate agenda. Liefde als een belangrijke drijvende kracht waardoor mens, organisatie en maatschappij wel zullen varen.

Het Executive Program ‘Liefde in Bedrijf’ biedt u de nieuwste inzichten over het organiseren en besturen van een organisatie vanuit liefde. Met liefde wordt een samenspel tussen gevoel, handelen en ratio (verstand) bedoeld. Hierbij bepalen waarden – hetzij op persoonlijk dan wel op organisatieniveau – de lens waarmee naar de organisatie en belanghebbenden (stakeholders) gekeken wordt. Vooraanstaande sprekers uit de wetenschap en ‘thought leaders’ uit de bedrijfspraktijk delen hun meest actuele kennis, inzichten en ervaringen.

Wetenschappelijke inzichten en praktijkcasussen hebben aangetoond dat de werkende mens meer verlangt dan inkomen en goede arbeidsvoorwaarden. Steeds vaker komt het belang van liefde, geluk en emoties in organisaties naar voren. Zacht lijkt zacht maar is hard. Hierbij hoort een nieuw mechanisme van besturen, managen en leiddinggeven. Grootschalige inzet op externe prikkels blijkt slechts beperkt te werken in de motivatie en controle van medewerkers. Vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid blijken daarentegen factoren van belang. Dit leidt tot gelukkige werknemers en gelukkige organisaties die zorgen voor gelukkige klanten. Op hun beurt dragen gelukkige organisaties bij aan een gelukkige en duurzame maatschappij. Uiteraard spelen geld en economische afwegingen een rol bij gelukkige mensen, organisatie en maatschappij.

De belangrijke vraag is hoe een bedrijf liefdevol te organiseren en te leiden; én wat een liefdevolle organisatie eigenlijk is. De opvatting van liefde als concept beperkt zich daarin niet tot louter medewerkers onderling of tot de verhoudingen tussen de lagen en zogenaamde silo’s in de organisatie. Dit programma beziet de organisatie vanuit een holistisch perspectief, waarbij liefde in alle richtingen aan bod komt en waarin de mens altijd centraal staat.

Het vijfdaagse Executive Program bestaat uit vijf modules. Hierin komen onder meer aan de orde:

 • liefde als complex en gelaagd begrip, als drijfveer van de mens. Hoe liefde toe te passen in organisaties en in de economie?
 • hoe hanteer je liefde en de verschillende liefdesbegrippen in relatie tot het organiseren, leidinggeven en handelen van organisaties
 • wat zijn het rendement en de waarde van liefde voor de mens, de organisatie en de maatschappij 

Vanuit de holistische benadering van een organisatie komen in dit programma alle aspecten en daarbij betrokken stakeholders van een organisatie aan bod: van medewerkers en HR-beleid tot aan managers, bestuurders en klanten. En van partnerships in de waardeketen tot aan de eigenaren, aandeelhouders en financiële aspecten. Vanzelfsprekend is er ook aandacht voor de leiderschapsvraagstukken in de wereld van nu en in die van de volgende generatie.

2 Programma

Het programma bestaat uit vijf modules die worden gegeven in drie blokken. De eerste twee blokken bestaan uit twee aansluitende dagen, het derde blok is een losse dag. Voorafgaand aan ieder blok ontvangen deelnemers literatuur, artikelen of cases (leestijd per blok: twee tot maximaal vier uur). Er zijn geen opdrachten tussen de blokken. Module 1 en 2 vinden op een aansluitende maandag en dinsdag plaats met mogelijkheid tot overnachting. Dit geldt ook voor module 3 en 4. Bij module 1 en 3 is er namelijk een laatste spreker in de avond. De afsluitende module 5 is op een maandag.

De voertaal is Nederlands. Door onvoorziene omstandigheden kan het programma enigszins wijzigen. Eventuele veranderingen zullen tijdig worden aangegeven via www.esaa.nl/liefde.

Module 1

Liefde als conceptueel kader

In deze module wordt besproken wat we bedoelen met liefde als concept en wat de voordelen kunnen zijn van liefhebben en liefdevol handelen ten opzichte van wantrouwen en wantrouwend handelen. Ook besteden we aandacht aan hoe liefde als concept reeds in de management- en organisatiewetenschappen wordt gehanteerd.

 • Duiding van liefdesbegrippen zoals eros, storge, amor, caritas, philia en agapè en hun onderlinge relatie
 • Het belang van samenwerken, waarden en vertrouwen voor de economie
 • De wereld heeft liefde nodig

Module 2

Liefdevol organiseren

In deze module wordt besproken wat liefdevol organiseren inhoudt. Organisaties kunnen op verschillende manieren worden geleid. Van het klassieke principal-agent model en het stewardship model tot liefdevol organiseren. Door contracten, controle en regelgeving plaats te laten maken voor relaties en vertrouwen kunnen kostenbesparingen en productiviteitsgroei worden gerealiseerd.

 • Waarden en hun belang voor Liefde en geluk
 • Dialoog en respect als kernwaarden voor leiders

Module 3

Leiderschap en de liefde

In deze module staan de verschillende manieren van leiding geven centraal. Waar sommige leiderschapsvormen liefde helemaal niet meenemen, zoals bij transactioneel en autoritair leiderschap, rekenen andere leiderschapsvormen liefde wel tot hun kern; bijvoorbeeld bij spiritueel en dienend leiderschap. Dit brengt implicaties met zich mee voor de leider die overweegt liefdevol te leiden. Ondanks dat liefdevol leiderschap zeker niet altijd superieur is aan andere vormen van leiderschap, is het belangrijk te herkennen welke omstandigheden zich beter lenen voor liefdevol leiderschap dan voor alternatieve leiderschapsvormen.

 • Belangen dienen van medewerkers, overheid, communities en landen
 • Verstand en emoties in relatie tot welzijn, geluk en betrokkenheid op het werk
 • Maatschappelijk verantwoord leiden

Module 4

Liefdevol handelen – vertrouwen, waarden, wederkerigheid en waardering

Deze module is ‘zachter’ van aard dan de voorgaande modulen. Aan de orde komt hoe het individu liefdevol kan handelen. Belangrijke onderwerpen in deze module zijn vertrouwen, integriteit, waarden, wederkerigheid en waardering. Door middel van voorbeelden wordt duidelijk gemaakt hoe deze concepten ertoe doen op de werkvloer.

 • Ontmenselijking van de grote onderneming
 • Werk met liefde
 • De hefboom van luisteren

Module 5

Het rendement van liefde – voor de mens, voor organisaties en voor de maatschappij

In deze module worden de voorgaande onderwerpen samengevat en geïntegreerd. Aan de hand van cases wordt uitgelegd hoe organisaties verschillen in de mate waarin ze liefhebbend zijn en hoe er niet noodzakelijkerwijs maar één goede manier van leiden is. Er zijn ook organisaties die niet liefdevol, maar wel economisch succesvol zijn.

 • Integratie en reflectie
 • Het rendement van liefde

3 Doelgroep 

Het Executive Program ‘Liefde in Bedrijf’ is ontwikkeld voor directeuren, bestuurders, ondernemers, managers, beleidsmakers en hun adviseurs, die geïnteresseerd zijn om gefundeerd meer van het concept liefde te weten. Die willen verkennen wat ze hier professioneel mee kunnen binnen de context van de organisatie waarvoor zij werkzaam zijn en die meer grip op liefdevol leidinggeven willen krijgen. Bijvoorbeeld omdat zij leiding geven aan, en succes willen boeken met, hun organisatie in een snel veranderende wereld waarin nieuwe ordes en structuren ontstaan die vragen om een andere vorm van governance, organiseren, besturen en leidinggeven.

4 Sprekers 

Vooraanstaande denkers uit de wetenschap en ‘thought leaders’ uit het bedrijfsleven delen hun meest actuele kennis, inzichten en ervaringen. Tijdens de leergang laten zij zien hoe zij tegen liefde binnen organisaties aankijken, op welke wijze en met welke instrumenten er een balans tussen liefde voor alle stakeholders bereikt kan worden en hoe deze liefde zich vertaalt naar waarde en rendement.

In totaal zullen in deze leergang vijftien tot twintig sprekers optreden.

Ruben van Zwieten is predikant en oprichter van De Nieuwe Poort op de Zuidas in Amsterdam en aan het Weena in Rotterdam, huizen voor ontmoeting en inspiratie. En van zingevingshotel El Nuevo Puerto in Valencia. Verkozen als Young European Leader klas 2019: 40 mensen onder de 40 jaar.

Ben Tax is nadat hij als accountant gewerkt heeft,  sinds 1986 directeur van Rijk Zwaan, een groenteveredelingsbedrijf in De Lier dat in de wereldwijde top 5 staat van de groenteveredelingsbedrijven. Samen met zijn toenmalige twee mede directieleden heeft hij een management buy out gedaan met de bedoeling om de mensgerichte bedrijfscultuur stevig te verankeren. Zijn visie is dat de medewerker op één hoort te staan bij een bedrijf, winst is nog wel nodig, maar is slechts een gevolg van betrokken en bevlogen medewerkers.

Dr. Frédérique Six is universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit in Amsterdam op het gebied van publieke governance die vertrouwen bouwt, dus de relatie tussen vertrouwen en beheersing. Daarnaast is ze gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen en ze geeft regelmatig lezingen en masterclasses voor mensen in de praktijk.

Mathilde Lub is opgeleid als diplomaat bij Buitenlandse Zaken. Na enkele heftige jaren in conflictgebieden heeft ze de overstap gemaakt naar een bestaan als (team)coach en facilitator. Haar missie is om mensen in contact te laten zijn en blijven met zichzelf en met anderen.

Dr. Roshnee Ossewaarde-Lowtoo is als cultuurfilosofe verbonden aan de theologie faculteit van Tilburg University. Ze heeft onlangs een door de Goldschmeding Foundation gefinancieerd vierjarig interdisciplinair onderzoek naar een menswaardige economie afgerond. Daarbij werd de relatie tussen liefde en rechtvaardigheid verkend. Dat onderzoek bouwde voort op haar proefschrift op het gebied van de filosofische antropologie. Zij houdt zich bezig met kwesties zoals persoonlijke vorming, integriteit, de gevaren van zowel het individualisme als het collectivisme, en de verschillende gedaanten van de wil-tot-macht. 

Prof. dr. Lans Bovenberg is hoogleraar economie aan de Universiteit van Tilburg en bekleedt de leerstoel ‘Relationele economie, waarden en leiderschap’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij ontwikkelt een nieuwe economie module voor het middelbaar onderwijs waarin relaties en wederkerigheid sterker naar voren komen. In 2003 won Lans Bovenberg de prestigieuze Spinozapremie voor zijn baanbrekende en invloedrijke onderzoek. HP/De Tijd riep hem in 2007 uit tot één van de 100 meest invloedrijke Nederlanders.

Natasja Naron is eigenaar en directeur van het financieel dienstverleningsbureau Gabriël Financiële Bescherming. Haar visie is dat advisering over financiën (waaronder begrepen: sparen, beleggen en hypotheek) gebaseerd moet zijn op het basisprincipe ‘genoeg’ en de stelregel ‘geven maakt gelukkiger dan ontvangen’.

Wim Nienhuis is zijn carrière begonnen als accountant bij Deloitte. Vervolgens werd hij directeur bij AgroFair, importeur van fairtrade fruit. Dat de mensen het verschil maken werd hem hier al duidelijk en het was bij AgroFair waar hij de aandeelhouders verraste met een aanbiedingsbrief bij het jaarverslag getiteld “met Liefde”. Vervolgens heeft hij deze gedachte voortgezet in zijn rol als directeur bij Boerman Transport.  “Met liefde” was de titel van zijn column in het personeelsblad. Dit was tevens een terugkerend onderwerp bij al zijn communicatie-momenten in de onderneming. Eind 2019 verliet Wim de Boerman Groep en vervolgde hij zijn loopbaan als zelfstandig ondernemer van waaruit hij verschillende ondernemingen ondersteunt en/of adviseert. Het persoonlijke en het relationele element maakt ook in die rol het verschil, uiteraard wederom “met Liefde”.

Esther Kerstholt is een expert op het gebied van leiderschapontwikkeling en cultuurverandering. Zij werkte in het verleden onder meer voor McKinsey & Company en daarnaast was ze leider van de Benelux hub van Aberkyn, een organisatie gericht op change en transformatie. Momenteel is ze leiderschapscoach bij diverse multinationals in Nederland en daarbuiten waarbij ze management teams en executives coacht op gebied van persoonlijke leiderschapsontwikkeling, high performance teams en het ontwikkelen van purpose- en waarden-gedreven organisatieculturen.

Victor Pierau is econoom met ruime business ervaring èn in de psychotherapie. Hij is gefascineerd door menselijke interactie en verdiepte zich jarenlang in de wetenschap van het luisteren. Hij ontdekte dat Luisteren plaats vindt op zeven niveaus. Hierover schreef hij een boeiend en leerzaam boek, getiteld: Leiderschap in Luisteren. Hij traint en coacht al jaren diverse professionals en complete organisaties in beter Luisteren.

Britt Breure is HR directeur bij softwarebedrijf AFAS. Deze functie op directieniveau bestaat sinds 2020 en heeft als doel om aan te tonen hoe belangrijk medewerkers zijn binnen dit bedrijf. Zij voert de HR-functie in haar eentje uit, want bij AFAS is het doel om alles te automatiseren waarbij dat kan. Zo kan zij zich focussen op het toevoegen van waarde vanuit de HR-functie in de vorm van het behouden en verhogen van werkgeluk voor alle medewerkers. Dit krijgt invulling door zoveel mogelijk verantwoordelijkheid decentraal neer te leggen in de organisatie.

Leo Bormans is auteur van de internationale bestseller ‘The World Book of Happiness’ en het boek ‘The World Book of Love’. Hij geeft nu overal ter wereld als ‘Ambassador of Happiness & Quality of Life’ lezingen, voor grote internationale congressen als ook bij kleine gespecialiseerde workshops. Samen met de universiteit van Leuven startte hij een breed wetenschappelijk onderzoek naar het effect van geluksinterventies.

5 Programmaleiding

Drs. Guy van Liemt RM is bedrijfseconoom, Executive Director van EHERO (Erasmus Happiness Economics Research Organization) en Program Director van het Executive Program ‘Het Rendement van Geluk’. Hij heeft zitting in verschillende adviesraden, adviseert diverse grote ondernemingen en verzorgt lezingen onder meer over de rol van purpose en geluk binnen organisaties. Guy is in verschillende functies werkzaam geweest voor onder meer Procter & Gamble.

Dr. Emre Karali is assistant professor Strategisch Management aan de Özyeǧin University in Istanbul. Hij is bij de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit, gepromoveerd op de relatie van routines en dynamische vaardigheden met verandering en innovatie. Daarnaast onderzoekt hij hoe organisaties liefdevol georganiseerd en bestuurd kunnen worden en hoe dit zich verhoudt tot specifieke kenmerken van organisaties.  

Henri Slob MSc is opgeleid als fiscaal econoom en is als junior onderzoeker en secretaris werkzaam aan het Erasmus Institute for Business Economics, aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij promoveert aan de Erasmus School of Philosophy op het onderwerp 'liefde in organisaties'. In het kader hiervan onderzoekt hij hoe organisaties liefdevol bestuurd (kunnen) worden en in hoeverre organisatiekenmerken hiervoor van belang zijn.

6  Informatie 

Het programma biedt ruimschoots de gelegenheid om met de sprekers en deelnemers van gedachten te wisselen. Daarnaast is het mogelijk uw eigen casuïstiek in te brengen.

Data Voorjaar

Module 1 en 2

 Donderdag 24 en vrijdag 25 maart 2022

Module 3

 Vrijdag 8 april 2022

Module 4 en 5

 Donderdag 12 en vrijdag 13 mei 2022

 

Data Najaar

Module 1 en 2

 Donderdag 6 en vrijdag 7 oktober 2022

Module 3

 Donderdag 10 november 2022

Module 4 en 5

 Donderdag  8 en vrijdag 9 december 2022

 

*Data onder voorbehoud

 

Studiekosten 
Uw investering bedraagt 4.250 euro. Deze is vrijgesteld van BTW. Dit bedrag is inclusief diner tijdens de eerste twee blokken Tegen een additionele investering is het mogelijk om op de cursuslocatie te overnachten.

7 Inschrijven 

Het Executive Program ‘Liefde in Bedrijf’ kent een maximale groepsgrootte van vijftien deelnemers. U kunt zich aanmelden door het volledig ingevulde inschrijfformulier, voorzien van handtekening (digitaal) te sturen aan: 

8 Contact

Aartie Bhawaniebhiek

E-mailadres
geluk@ese.eur.nl
Telefoonnummer
010 - 408 14 15
Kamer
M5-34
Ruimte
Van der Goot
Adres
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA
Rotterdam

Postadres                       

ESAA Erasmus Universiteit Rotterdam
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam

EHERO

Het Executive Program ‘Liefde in Bedrijf’ is mede ontwikkeld door Erasmus Happiness Economics Research Organization (EHERO), het multidisciplinaire kennis- en onderzoeksinstituut op het gebied van geluk van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn missie is om bij te dragen aan een groter geluk voor een groter aantal mensen. EHERO onderneemt onderzoeks- en onderwijsactiviteiten om mensen en organisaties, zowel overheden, bedrijven als (semi)publieke instellingen, in staat te stellen beter geïnformeerde keuzes te maken. Zie voor meer informatiewww.ehero.nl.

EIBE

Voor dit Executive Program werkt EHERO samen met het Erasmus Institute for Business Economics (EIBE), het platform binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam dat het bedrijfseconomische denken vernieuwt. Het doel is om vanuit de geest van Erasmus de aandacht voor en inzet van menswaardig organiseren en menswaardig leiderschap te bevorderen binnen de economie, wetenschap, bedrijfsleven en bij overheden. Zie voor meer informatie www.eibe-rotterdam.nl.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen