The New CFO | Executive Program

The New CFO

 1. Introductie
 2. Doelgroep
 3. Data overzicht
 4. Programma
 5. Docenten en fireside guests
 6. Raad van advies
 7. Wat anderen over ons zeggen
 8. Kosten en locatie programma
 9. Nadere informatie en contact

1. Introductie

The New CFO presenteert de meest recente internationale (academische) inzichten toegespitst op het vakgebied van de CFO. Topsprekers uit de wetenschap en de internationale bedrijfspraktijk treden op en delen hun meest actuele kennis en ervaringen met de deelnemers. Er is veel veranderd in de zakelijke en monetaire wereld. De rol die de CFO heeft in relatie tot de CEO, de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, audit-, risk- en corporate strategy committees is dynamisch. De CFO dient zich opnieuw te verdiepen in de business, de businessmodellen, de risico’s en daarnaast de veranderende relatie met share- en stakeholders. Het Executive Program ‘The New CFO’ is voor de CFO ontwikkeld om op de relevante thema’s en dilemma’s kennis te verdiepen, om met topsprekers uit de wetenschap en ”thought-leaders” uit de internationale praktijk in discussie te gaan.

De CFO heeft in toenemende mate een strategische positie in de organisatie en is nauw betrokken bij de ontwikkeling, besluitvorming en uitvoering van de te volgen bedrijfsstrategie. Daarnaast onderhoudt de CFO intensieve relaties met de CEO, Raad van Commissarissen, aandeelhouders en andere stakeholders. Niet alleen dient de CFO de financiën, interne verslaggeving en externe communicatie op orde te hebben, de CFO heeft ook een belangrijke rol bij de besluitvorming rondom investeringen, overnames en aandelenuitgifte. Ook speelt de CFO een belangrijke rol bij de invulling van het businessmodel. De CEO en de CFO zijn verantwoordelijk om het geheel van busines- en economische cycli te interpreteren en de consequenties daaruit te trekken voor de eigen ‘business’. Zij moeten beslissen, sturen en handelen.

The New CFO is een Executive Program en biedt u de actuele thema’s uit de bestuurskamer, gepresenteerd en bediscussieerd door hoogleraren en ‘thought leaders’ uit het bedrijfsleven. Kernthema’s zijn tevens de verhouding met de CEO, risicomanagement van financiële markten, het managen van corporate value, fusies en overnames, dilemma’s in de jaarverslaggeving, Raad van Commissarissen en audit committees, corporate strategy en governance. Het persoonlijk netwerk van de organisatoren zorgt ervoor dat de meest recente cases en inzichten van Harvard (corporate strategy and governance), Insead (financial services and M&A) en London Business School (financial markets) in de sessies worden meegenomen.

The New CFO behandelt de belangrijkste thema’s die bij de positie van de CFO horen en inzichten vanuit actuele cases in de voor u relevante academische kennis, ontwikkeld in de afgelopen tien jaar. Hoogleraren, gastsprekers uit het bedrijfsleven en collega-CFO’s delen hun ervaringen. U bent daarmee op de hoogte van de uitdagingen van de CFO.

Bekijk hier de introductievideo

Erasmus Executive Program: The New CFO

De sessies

Op het programma  van The New CFO staan onder andere onderwerpen als: de agenda van de cfo, (ir)rationaliteit in de boardroom, strategische partner in de ‘corporate strategy’, de relatie met de CEO en toezichthouders, dilemma’s in de besluitvorming en de positie van de CFO, risicomanagement van financiële markten, het managen van corporate value, fusies en overnames, dilemma’s in de jaarverslaggeving en de 'IT-Challenge'. De meest recente internationale en academische inzichten worden behandeld, toegespitst op het vakgebied en de gewenste deskun­digheid van de CFO.

Na afronding van het Executive Program The New CFO bent u nog beter in staat om, vanuit de meest recente kennis en opgedane ervaringen in de opleiding, de rol van CFO te vervullen.

De dagleiding wordt verzorgd door prof.dr. Bert de Groot en /of dr. Fred van Eenennaam.

 • Prof. dr. Bert de Groot
  Executive Professor

  Bijzonder hoogleraar Governance en Strategisch Investeringsbeleid aan de Erasmus School of Economics en directeur SmartPort. Hij is voormalig CFO, lid raad van bestuur Randstad Holding N.V. en vervult diverse commissariaten.

 • Dr. Fred van Eenennaam
  Scientific Director

  Fred van Eenennaam is expert strategy and dynamics of strategy. Zijn academische specialisatie: ‘moments of truth in strategische beslissingen’, ‘corporate governance’ en ‘clusters’. Hij is verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, George Washington University en St. Gallen Universität. Hij vervult commissariaten, doet investeringen en is oprichter/directeur van consultancy firm The Decision Group en The Decision Institute.

Hier vindt u extra informatie over het beroep Financieel Directeur.

Naar boven

2. Doelgroep

De groep CFO’s  die deelneemt is werkzaam bij beursgenoteerde bedrijven, het midden- en kleinbedrijf en familiebedrijven en vormt een belangrijk netwerk. Er hebben 100 CFO's deelgenomen.  

Het Executive Program The New CFO is bedoeld voor:

 • Aanstaande en recent benoemde CFO’s.
 • Ervaren CFO’s en Finance Officers die kennis willen nemen van de nieuwste academische inzichten.
 • Zij die medeverantwoordelijk zijn voor het aansturen van een financiële organisatie én ervaren professionals. 

Naar boven

3. Data overzicht

 

 * Data onder voorbehoud

12:45 - 21:30 uur

2022

 

15 september 2022

Module 8
Dilemmas in Annual Reporting

13 oktober 2022

Module 9
Moments of Truth & Dilemmas in the Boardroom

17 november 2022

Module 10
A Strategic Partner in Corporate Strategy

2023

 

19 januari 2023

Module 1
The agenda of the CFO

16 februari 2023

Module 2
The Supervisory board and the Audit Committee

16 maart 2023

Module 3
E-Business, Big Data & Digitalization

20 april 2023

Module 4
(Ir)rationality in the Boardroom

25 mei 2023

Module 5
Mergers & Acquisitions in (international) Perspective

15 juni 2023

Module 6
The Board under Attack

16 juni 2023

Module 7
Game Theory: The CFO in Competition

21 september 2023

Module 8
Dilemmas in Annual Reporting

12 oktober 2023

Module 9
Moments of Truth & Dilemmas in the Boardroom

16 november 2023

Module 10
A Strategic Partner in Corporate Strategy

Vanaf september vinden de fysieke programma’s plaats op donderdag en beginnen om 12:45 uur en zijn om 21.30 uur afgelopen. Modules in juni zijn op twee opeenvolgende dagen, te weten op donderdag en vrijdag. De programmadag op vrijdag start om 08.30 uur en eindigt om 16.00 uur. De modules vinden op wisselende locaties plaats, alle in de buurt van de Erasmus Universiteit.

Naar boven

4. Programma

Cases & thema’s

Harvard Case Method

The New CFO behandelt in diverse modules onder andere een aantal business cases aan de hand van de internationaal leidende Harvard Case Method. Deelnemers raken snel vertrouwd met deze methode en dit leidt tot inhoudelijke discussies over strategische vraagstukken in bedrijven. Het persoonlijk netwerk van de organisatoren zorgt ervoor dat de meest recente cases en inzichten van Harvard (corporate strategy and governance), Wharton (strategic partnership and M&A), Insead (financial services and M&A) en London Business School (financial markets) in de sessies worden meegenomen.

Wisselend komen tevens de volgende cases aan bod: ABN AMRO, Ahold, Boer & Croon, Brunel, DSM, Dutch Flower Cluster, Fortis, Goldman Sachs, Google, Hagemeyer, Hewlett Packard, Holland Casino, Imtech, New Century Financial Corp., Nutreco, Odfjell, Philips, Schiphol, SHV, TNT, Van Lanschot, VEB, Vestia, Westland Kaas.

Het programma van The New CFO bestaat uit tien modules. 

Door onvoorziene omstandigheden kan de samenstelling van het programma enigszins wijzigen. 

Module 1
The New CFO and the Agenda of the CFO 
Prof. dr. Bert de Groot en Prof. dr. Fred van Eenennaam

 

Wat staat op de agenda's van de CFO, CEO/RvC en welke dilemma's zijn er? Hoe beslissingen te nemen in turbulente tijden en welke dynamiek vindt er plaats in de bestuurskamer. De CFO in zijn functie en verantwoordelijkheden in de praktijk. Tevens wordt de meest recente Harvard Business Case behandeld.

Module 2
The New CFO and the Supervisory Board and the Audit Committee
Prof. dr. Steven Schuit, Prof. dr. Fred van Eenennaam, Drs. Frank Eggink en Drs. Guido Dubbeld

 

De dynamiek tussen de CFO met daarbij de CEO, het audit committee en de Raad van Commissarissen omvat naast de jaarverslaggeving, de compliance, risk en control frameworks meer en meer elementen. Bestuurlijk heeft de CFO ook in de relatie met de CEO een steeds complexere positie gekregen. Casuïstiek wordt behandeld, waarbij bestuurlijke dilemma’s tussen audit committee/RvC en de CFO en zijn afdelingen centraal staan. Tot slot behandelt dr. Fred van Eenennaam een binnen het thema relevante Harvard business case.

Module 3

The New CFO and E-Business, Big Data & Digitalization
Prof. dr. Philip Hans Franses, Hylke Sprangers MSc, Arthur Govaert en Madeleine Smit

 

Bij Big Data gaat het om het nemen van besluiten gebaseerd op data analyse. De impact van artifical intelligence wordt aan de orde gesteld en IT governance De cruciale rol van de CFO is niet te onderschatten.

Module 4
The New CFO and (ir)rationality in the Boardroom
Prof. dr. Fred van Eenennaam, Prof. dr. Bert de Groot, Joost Schmets en Prof. dr. Frans van der Meché

 

Hoe werkt ons brein in de boardroom? Wat is de relatie tussen brein tot gedrag, drijfveren en gewogen oordeel. Hebben we wel een vrije wil? Hoe narcistisch is de CFO? De impact van narcisme heeft betrekking op de financiële prestaties, de tegenmacht van de board en de fraudegevoeligheid. Tevens wordt een binnen het thema relevante (Harvard) Business Case behandeld. 

Naar boven

Module 5
The New CFO and Mergers & Acquisitions in (international) perspective
Mr. Paul Cronheim, Drs. Maarten Wolleswinkel, Mr. Hugo Reumkens en Mr. Constant Lambers

 

CFO’s hebben in toenemende mate te maken met (internationale) fusies en overnames. Zowel vanuit de overnemende als de targetkant. Het belang van een corporate strategie t.a.v. M&A. De sprekers zullen vanuit de praktijk van de advocatuur en de overname-consultancy een inleiding verzorgen over de dilemma’s en valkuilen bij realisatie van een fusie of overname vanuit waardebepalings-, onderhandelings-, juridisch, fiscaal, financieel en bestuurlijk perspectief.

Module 6
The New CFO and The Board under Attack
Peter van Minderhout, Drs. Arjan Eleveld, Prof. dr. Erik Jan Meijboom en Drs. Jaap van Everdingen

 

In deze module wordt aandacht besteed aan de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van waarde creatie, waarde sturing en waarde meting die alle afhankelijk zijn van het ondernemingsdoel, de organisatiecultuur, governance en leiderschap. Ook de ontwikkelingen en nieuwe prijsvorming op financiële markten worden vanuit het perspectief van de CFO in ogenschouw genomen. In dit kader spreekt komen de fiscale actualiteiten aan de orde vanuit het perspectief van de CFO.

Module 7
The New CFO in Competition (Merger & Acquisition Game)
Dr. Joris Kil en Dr. Dyaran Bansraj

 

Een speciaal ontwikkeld praktijkspel met in de praktijk getoetste theorieën. Teams nemen het tegen elkaar op in een spannende competitie.
Deze masterclass gaat in op de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen van ‘de strategie en waarderingen van ondernemingen bij acquisities’. Dit programma is bedoeld om de CFO een gevoel van richting te laten bepalen om beter bekend te worden met nieuwe methoden zoals de ‘real options theory en de game theory. En mikt op het consistent beter positioneren van de organisatie om beter in staat te zijn acquisitie kansen te benutten. Tegelijkertijd geeft het een meetinstrument om aandeelhouderswaarde te bepalen en om te zien of waarde wordt gecreëerd of verminderd.

Module 8
The New CFO and Dilemmas in Annual Reporting
Prof. Hans Gortemaker RA, Prof. dr. Martin Hoogendoorn RA en Pieter Verboom

 

Bij het opmaken van de jaarrekening kan de CFO voor diverse dilemma’s komen te staan, zoals het al dan niet doorvoeren van een waardevermindering van de goodwill. Wat is het effect op de beurskoers en de bankconvenanten, in hoeverre botsen persoonlijke belangen met ondernemingsbelangen, hoe kan het beste over de waardevermindering worden bericht in persberichten en jaarrekening, welke juridische en ethische aspecten spelen een rol? In dit kader komen jaarverslagen die zich onderscheiden aan de orde. Door middel van een interactieve casus krijgt u inzicht in de dilemma’s van de CFO.

Module 9
The New CFO and Moments of Truth & Dilemmas in the Boardroom
Drs. Frans van der Grint, Jos Nijhuis RA en Drs. Doede Vierstra

 

In deze module wordt ingegaan op een moderne visie van risicomanagement. Deze visie is gebaseerd op geavanceerde methoden die gebruikt worden om ‘Black Swans’ te bepalen. Het begrip risicotolerantie krijgt daarmee een volstrekt nieuwe inhoud. ‘Black Swans’ kunnen gemodelleerd worden. Met een ‘fat-tail’ benadering kan de portfolio opnieuw ingericht worden. Deze visie is gelinkt en is een verklaring voor het ontstaan van de voortdurende kredietcrisis en de macro economische ontwikkelingen, zoals de ‘nationale schuldencrisis (sovereign debt crisis) in de EMU’ Tevens n dit kader crisiscasuïstiek in de boardroom en de Auditcommmissie

Module 10
The New CFO: a Strategic Partner in Corporate Strategy
Prof. dr. Bert de Groot, Henriëtte Westland, Hein Kruyt en Renée de Kuiper

 

Prof.dr. Bert de Groot gaat in op risicoprofiel, besluitvormingsgedrag en timing van bestuurders en bespreekt het bestaan van meervoudige zich tegelijkertijd voortbewegende economische cycli. Hij bespreekt de dynamiek en interactie tussen beide. Hij gaat in op de meest actuele financieel economische inzichten. Waardecreatie in verhouding tot risico en controle wordt behandeld door dr. Fred van Eenennaam. Hij bespreekt de geldende Nederlandse (two-tier NL) en buitenlandse (one-tier UK en one-tier USA) praktijk t.a.v. strategieformulering. Tevens komt aan de orde welke strategische analyses en strategieprocessen behoren bij verschillende strategische situaties. Tijdens deze module wordt tevens de rol van CFO, CEO, leden RvC en aandeelhouders bezien vanuit strategisch perspectief en komt het nemen van beslissingen onder onzekerheid aan bod. Meer praktijk wordt behandeld door Henriëtte Westland die het familiebedrijf Westland Kaas onder de aandacht brengt. Verder wordt een binnen het thema relevante Harvard business case behandeld.

Naar boven

5. Docenten en fireside guests

Eric van AmerongenEssent, commissaris. Voormalig CEO Koninklijke Swets & Zeitlinger Holding
Dr. Dyaran BansrajAss. Professor
Drs. Pieter CouwenberghFinancieel dagblad, journalist
Drs. Floris CroonBoer & Croon, oprichter
Mr. Paul CronheimDe Brauw Blackstone Westbroek, partner
Mr. Derk DoijerAhold, commissaris. Voorheen SHV en directeur Makro Nederland
Dr. Fred van EenennaamGeorge Washington University en St. Gallen Universität
Drs. Arjan EleveldBusiness psycholoog en counselor. Voormalig managing director van LTP
Drs. Jaap van EverdingenBedrijfsadviseur
Prof. dr. PH. FransesDecaan van de Erasmus School of Economics
Prof. Hans Gortemaker RAHoogleraar Accountancy Erasmus Universiteit Rotterdam
Frans van der GrintHill+Knowlton Strategies
Prof. dr. Bert de GrootBijzonder hoogleraar Governance en Strategisch Investeringsbeleid.
Prof. dr. Martin Hoogendoorn RAHoogleraar Externe Verslaggeving
Mr. drs. Erik KamphuisErnst Young, COO
Mr. Lennard KeijzerPartner bij De Brauw Blackstone Westbroek
Dr. Joris KilRotterdam Port Fund
Hein Kruyt RCCEO Solynta
Renée de KuyperOndernemer, commissaris familiebedrijf De Kuyper
Mr. drs. Niels LemmersVereniging VEB NCVB, jurist en public affairs director 
Prof. dr. Frans van der MechéErasmus MC, voormalig CFO
Prof. dr. Erik Jan MeijboomExtensive experience in the management of large institutions and governance issues
Drs. Peter van MinderhoutTNT, voormalig directeur Corporate Communications en Social Responsibility
Jos Nijhuis RASchiphol, CEO
Mr. Hugo ReumkensVan Doorne advocaten, managing partner
Mr. drs. Cees van RijnNutreco, vm lid Raad van Bestuur
Drs. Alexandra SchaapveldFMO, lid RvC en Auditcommittee, ABN AMRO, vm bankier
Drs. Aat SchouwenaarEndemol, vm voorziter en lid Raad van Bestuur
Prof. mr. Steven SchuitEmeritus Hoogleraar Internationaal Commercieel en Financieel recht
Prof. dr. Han SmitProfessor of Corporate Finance
Hylke Sprangers Onafhankelijk adviseur
Drs. Jos StreppelFGH Bank, voormalig CFO
Drs. Tom de SwaanABN AMRO, Voorzitter RvC
Dr. Pieter VerboomSchiphol, voormalig CFO
Drs. Doede Vierstra RCBestuurder Ondernemingskamer gerechtshof Amsterdam, vm CFO bij (niet-) beursgenoteerde ondernemingen
Dr. Jan VisAdjunct-professor business valuation en value based management
Prof. dr. Casper de VriesHoogleraar Corporate Finance
Henriëtte WestlandCorporate communicatiemanager bij Westland Kaas
Drs. Maarten WolleswinkelFounder and Executive Chairman of Oaklins Netherlands. 
Mr. Bernard Zonneveld ING, voormalig internationaal bankier.

Naar boven

6. Raad van Advies

Aan het Erasmus Executive Program The New CFO is een Raad van Advies verbonden. Deze Raad geeft adviezen met betrekking tot de kwaliteit en de verdere ontwikkeling van het programma.

De leden van de Raad van Advies zijn:

 • Drs. M. (Maartje) Bouvy RC, CFO Facilicom Group. Dienstverlener in het Facilitaire domein en Zorg & Welzijn. Werken samen aan een inspirerende leefomgeving voor iedereen.
 • Drs. Otto Jager, CFO TenneT. TenneT is de elektriciteitstransporteur van Nederland en een groot gedeelte van Duitsland.
 • Drs. H. (Hein) Kruyt, CEO Solynta. Solynta bestrijdt met aardappelrevolutie voedselschaarste.
 • Mr. Jurgen Stegmann. Commissaris bij ABN Amro.

Naar boven

7. Wat anderen over ons zeggen

Wat onze deelnemers zeggen over The New CFO:

 • Veel praktische, ervaring gerelateerde verhalen. Erg Goed!
 • Originele invalshoek met goede mix tussen praktische en academische kanten
 • Ik ben gestimuleerd om andere rollen op me te nemen. Ik heb alle verhalen opgezogen en kreeg er ongelofelijk veel energie van
 • The New CFO is truly the spider in the dynamic corporate web
 • Horizon verbredend
 • Voorbereid op de mooie en uitdagende rol van CFO
 • The New CFO is een eyeopener en laat je nadenken over je eigen uitdagingen aan de hand van interessante cases en getuigenissen.

Wat anderen zeggen over The New CFO:

 • De CFO is van oudsher belast met IT. Maar IT is niet langer louter ondersteunend, nee, het is de business.
 • Elsevier was aanwezig bij een opleidingsdag. Lees hier het artikel
 • CFO Magazine: CFO's in de schoolbanken ‘Fusies bestaan niet’
 • De CFO van de toekomst kijkt vooruit! Hoe werkt de CFO van de toekomst? Wat moet hij kunnen en hoe ziet zijn functie eruit? Een blik in de toekomst. Lees dit artikel in Financial, Persoonlijke ontwikkeling.
 • De CFO houdt zich niet alleen bezig met de jaarverslaggeving, maar speelt ook een belangrijke rol bij het bepalen en uitvoeren van de strategie. Lees hier het artikel 'CFO heeft meer invloed dan ooit'.
 • Denken met verschillende mindsets door dr. Fred van Eenennaam

Naar boven

8. Kosten en locatie programma

De kosten voor dit executive program met topsprekers uit de wetenschap en de internationale bedrijfspraktijk, incl. lesmateriaal en diners tijdens de 10 programmadagen bedragen € 16.995,-. De mogelijkheid bestaat om flexibel deel te nemen vanaf 4 modules.

Kosten afzonderlijke modules: 4 modules € 10.500,-, elke module extra € 1.800,-. Deze bedragen zijn vrijgesteld van BTW. De prijs is incl. overnachting, diners en uitrijkaarten.

Aangezien een aantal vergaderzalen op de campus verbouwd wordt vindt het Executive Program The New CFO plaats op een andere locatie in Rotterdam, bijvoorbeeld in Novotel Brainpark Rotterdam dat tegenover de campus ligt.

Naar boven

9. Nadere informatie en contact

Certificaat

De deelnemers ontvangen een certificaat van de Erasmus Universiteit.

Netwerkdag

Voor de alumni van The New CFO wordt separaat eenmaal per jaar een netwerkdag georganiseerd, waarin actuele onderwerpen worden besproken.

Inschrijven

Download het inschrijfformulier van het Executive Program 'The New CFO'

Naar boven
 

Contact

Voor alle praktische zaken en nadere informatie over de opleiding kan men zich richten tot de program coordinator van de opleiding:

Jacqueline van der Steen

E-mailadres
esaa-cfo@ese.eur.nl
Telefoonnummer
06 – 36 34 10 88
Kamer
Van der Goot Building, Kamer M5-32
Adres
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA
Rotterdam
Postadres                       ESAA Erasmus Universiteit Rotterdam
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
Mobiel 06 – 36 34 10 88

 

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen