Tax Control & Compliance van Maatschappelijke Organisaties (not-for-profit)

 1. Introductie
 2. Doelgroep
 3. Programma inhoud
 4. Docenten
 5. Informatie
 6. Contact en inschrijven

1. Introductie

Moderne commissarissen en toezichthouders zonder financiële achtergrond horen, volgens diverse governance codes, zich zelfstandig een oordeel te kunnen vormen over velerlei onderwerpen. De fiscale aspecten van de bedrijfsvoering en strategie zijn hier een bijzonder onderdeel van.

Voor de directies en managers van maatschappelijke organisaties (not-for-profit), als ook voor de toezichthouders, is het een uitdaging om grip te krijgen op de fiscale positie van de organisatie met de vele fiscale regels. Vele wijzigingen hebben zich voorgedaan en zijn nog te verwachten. Voor hen is generieke kennis essentieel om de verscheidenheid van aspecten van de fiscaliteit te doorgronden. Het Executive Program Tax Control & Compliance van Maatschappelijke Organisaties richt er zich op te voorzien in deze fiscale kennis.

Het programma bestaat uit een unieke combinatie van wetenschappelijke kennis en praktijkervaringen, die u in staat stelt om een volwaardige gesprekspartner te worden voor de (externe) fiscale adviseurs, uw fiscale afdeling en de financiële afdeling.

Het programma stelt de deelnemers in staat de juiste vragen te stellen en verschaft de deelnemers inzicht en kennis over de volgende thema’s:

 • Wat is de impact van strategische beslissingen, financiële structuren op die fiscale positie?
 • Op welke wijze kan effectief de fiscale positie worden gemanaged?
 • Op welke wijze kan het toezicht effectief worden ingevuld?
 • Hoe kan de verhouding tussen de organisatie met de belastingautoriteiten worden geoptimaliseerd (bijv. horizontaal toezicht)?
 • Wat houdt een Tax Control Framework in en hoe kan dit worden geïmplementeerd?
 • Welke principes liggen ten grondslag aan de belastingen?
 • Welke relevante vragen kunnen aan de (externe of interne) fiscalist worden gesteld?
 • Welke verschillen zijn te onderkennen tussen financial accounting en de fiscale aangifte (tax accounting)?

Verder wordt aandacht besteed aan de volgende zaken:

 • de complexiteit wordt vergroot met onderwerpen als transfer pricing (wel/niet vennootschapsbelasting), toepassing indirecte belastingen (BTW en invoerheffingen) en loonheffingen
 • Nieuwe ontwikkelingen rond de belastingheffingen voor not-for-profit organisaties
 • Actualiteiten zoals nieuwe belastingplannen

naar boven

2. Doelgroep

Het programma is met name gericht op bestuurders en toezichthouders van maatschappelijke organisaties (not-for-profit) die te maken hebben met de fiscale regelingen en die in control willen blijven ten aanzien van de toepassing daarvan.

De fiscale aspecten van een organisatie worden gekenmerkt door steeds meer en complexere regelgeving. Maatschappelijke organisaties uit alle sectoren, van zorg- en welzijnssector, onderwijs, woningbouwcorporaties, centrale uitvoeringsorganisaties als ook gemeenten en andere non-profit instellingen hebben een eigen fiscale problematiek.

Binnen de soms smalle marges of budgetten kunnen fiscale voordelen belangrijk worden. Directie en bestuur worden uitgedaagd te balanceren tussen fiscale optimalisatie en andere bedrijfsbelangen.

Bestuurders en toezichthouders lopen risico’s van “ver doorgevoerde ontwijking” uitmondend in maatschappelijke imagoschade en boetes. Anderzijds, bestuurders en toezichthouders willen dat de organisatie de mogelijke fiscale faciliteiten en rulings optimaal benutten, maar wel binnen de (ethische) normen.

Intern zijn het de controllers of (senior) fiscalisten die de bestuurders en toezichthouders terzijde staan en zorg dragen voor de implementatie van de genomen besluiten.

Governance discussies en publieke opinies maken dat het fiscale beleid van de organisatie een vast agendapunt wordt voor de leden van bestuur en toezicht. Dit maakt het Executive Program geschikt voor in de maatschappelijke organisaties werkzame:

 • Leden raad van toezicht/commissarissen
 • Bestuurders en directieleden
 • Senior-management
 • Senior-controllers/beleidsmedewerkers
 • Senior fiscalisten
 • Adviseurs
 • Interne Auditors

Na afronding van het Executive Program heeft u, zowel vanuit de theorie als vanuit de praktijk, kennis en inzichten opgedaan welke u in staat stellen het gesprek over fiscaliteiten aan te gaan, de juiste vragen te stellen en fiscale dilemma’s te bespreken. U heeft een actualisering van kennis op specifieke topics opgedaan. 

naar boven

3. Programma inhoud

Het Executive Program is gericht op het delen van kennis, ervaring en netwerken. De groepsgrootte is beperkt tot maximaal 25 deelnemers.

Het Executive Program bevat 7 collegedagen van 13.30 tot 21.00 uur verspreid over een periode van vier maanden.

De colleges worden verzorgd door ervaren docenten met een wetenschappelijk achtergrond. Hierdoor bent u verzekerd van de nieuwste inzichten. Daarnaast zullen sprekers uit de praktijk vanuit (internationale) organisaties hun kennis en praktijkervaringen met u delen. De mix van wetenschap en praktijk staat borg voor state-of-the-art inbreng van kennis.

De colleges vinden plaats op de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In het kort biedt het programma u het volgende:

 • De colleges worden verzorgd door academisch gekwalificeerde docenten en door experts uit de fiscale praktijk
 • Er is ruim aandacht voor de toepassing van de aangeboden kennis in uw dagelijkse praktijk
 • De ‘waarom’-vragen staan centraal

Tijdens het programma komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Actualiteiten en belastingen in een dynamische omgeving
 • BTW en andere indirecte belastingen zoals overdrachtsbelasting en de verhuurderheffing
 • Overdrachtsbelastingen
 • Ethische aspecten bij de fiscaliteit van uw organisatie
 • Het winstbegrip
 • Loonbelasting
 • Organisatorische positie belastingafdeling
 • Tax Accounting en verslaggeving
 • Tax control framework
 • Tax en positie toezichthouder/accountant
 • Tax Audit

Bekijk hier het collegerooster van 2019

naar boven

4. Docenten

Het docentencorps bestaat grotendeels uit hoogleraren en docenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam en andere universiteiten afgewisseld door fiscale experts uit de praktijk van grotere organisaties.

Opleidingsdirectie
De opleidingsdirectie bestaat uit drs. Ruud Snoeker RA en Gerald Meddeler RA.

 

naar boven

5. Informatie

Fiscaal Economisch Instituut (FEI) Erasmus Universiteit
Dit programma is in nauwe samenwerking met prof.dr. P. Kavelaars en Prof. R.N.G. van der Paardt,tot stand gekomen. Beide hoogleraren treden op als docent in het programma en dragen zorg voor de wetenschappelijke kwaliteit van het curriculum.

 • Prof. Kavelaars is als hoogleraar Fiscale Economie verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is tevens directeur van het Fiscaal Economisch Instituut (FEI BV: onderdeel van de Eramus Universiteit Rotterdam) Daarnaast is prof. Kavelaars partner/directeur Wetenschappelijk Bureau bij Deloitte.

 • Prof. Van der Paardt is deeltijd hoogleraar verbruiksbelastingen aan de Faculteit der Economische Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam en is gespecialiseerd in BTW en overdrachtsbelasting. Hij heeft ruime ervaring in het adviseren in de vastgoedsector (inclusief gemeenten en woningcorporaties).

Voor meer informatie over de opleidingen van FEI: bezoek www.feibv.nl/ifp/mastercourses

Data 2019
Het Executive Program Tax Control & Compliance van Maatschappelijke Organisaties gaat op woensdag 11 september 2019 van start. De volgende data zijn: 18 september, 2 oktober, 6 november, 20 november en 4 en 11 december 2019. De colleges vinden plaats op woensdagen van 13.30 tot 21.00 uur op campus Woudestein, Erasmus Universiteit Rotterdam.

Instroomeis
Van deelnemers wordt verwacht dat zij vanuit een management- of een toezichthoudende functie verantwoordelijkheid dragen voor fiscale aspecten van de organisatie; zoals directieleden, bestuurders, (aspirant) commissarissen/toezichthouders zonder specifiek financiële achtergrond en senior-controllers. Het programma heeft een academisch werk- en denkniveau waarbij geen specialistische fiscale achtergrond vereist is.

Onderwijsvorm
De interactieve colleges worden in het Nederlands gegeven.

Studiebelasting
De colleges vinden plaats op woensdag van 13.30 – 21.00 uur. Er worden geen specifieke eisen gesteld aan zelfstudie of voorbereidingen van de colleges.

Locaties
De colleges vinden plaats in de Faculty Club. Deze bevindt zich op de 17e etage van Tinbergen Building (voorheen H-gebouw) op de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Studiekosten
Het collegegeld bedraagt € 5.900,- inclusief lesmateriaal, koffie/thee en broodmaaltijden rondom de colleges. Het collegegeld is vrijgesteld van BTW. 

PE-uren
De Erasmus School of Accounting & Assurance is als onderwijsinstelling erkend door de NBA en gerechtigd PE-uren toe te kennen voor deelname aan haar opleidingen. Het gehele programma levert in totaal 42 PE-uren op.

naar boven

6. Contact en inschrijven

Er is een maximale groepsgrootte van 25 deelnemers. Op deze wijze wordt de mogelijkheid geboden om met deskundigen te reflecteren en met collega’s uit uw vakgebied ervaringen uit te wisselen. Inschrijving vindt plaats door het inschrijfformulier aan ons te retourneren. U kunt het inschrijfformulier hier downloaden

Voor alle praktische vragen over het Executive Program kunt u zich richten tot de Program Coordinator:

Kirsten Stuij-Dingemanse

E-mailadres
Telefoon
010 - 408 14 97
Kamer
M5-34
Ruimte
Van der Goot | Building
Adres

Burgemeester Oudlaan 50
3062 PARotterdam
Nederland

Postadres                       

ESAA Erasmus Universiteit Rotterdam
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam