Transfer Pricing

Intra-Group Pricing for Finance en Business Professionals

1. Introductie

De Erasmus School of Accounting and Assurance organiseert een Executive Programma Transfer Pricing voor finance and business professionals. Dit Executive Programma bevat vijf modules waar u onder andere te weten komt wat transfer pricing is, hoe een juiste prijs bepaald moet worden, hoe verrekenprijsrisico’s te herkennen, hoe u de controlefunctie hiervoor in moet vullen en welke documentatie er vereist is.

Verricht uw onderneming transacties met groepsondernemingen? Bent u op de een of andere manier betrokken bij de bepaling of toepassen van de juiste verrekenprijzen voor deze intra-groep transacties (“transfer pricing” )? Wilt u meer weten over interne kostendoorbelastingen? Wat moet u doen om compliant te zijn met verrekenprijswetgeving? U wilt wat meer weten over hoe collega’s in andere bedrijven met verrekenprijzen omgaan of hoe de belastingdienst georganiseerd is en wat hun speerpunten zijn ten aanzien van transfer pricing. U wilt in een kort tijdsbestek de belangrijkste tools van het bepalen van een arm’s length verrekenprijs tot u innemen zodat u de juiste vragen kan stellen en situaties te herkennen waarbij coördinatie met de fiscale afdeling plaats moet vinden. Dan is dit Executive Programma bestaande uit vijf modules iets voor u. Daarnaast is er een module die specifiek ingaat op de verrekenprijsaspecten van financiële transacties.

Deelnemers worden in de gelegenheid gesteld om vooraf per mail (jieajoen@ese.eur.nl) (geanonimiseerde) casussen in te brengen. Deze worden doorgestuurd aan de inleiders. Als er geschikte casussen worden aangedragen, zullen deze worden behandeld.

Ter illustratie van de breedte aan mogelijkheden in wat intra-groep transacties zijn, ziet u hier enige voorbeelden:

 • Een producent levert goederen aan gelieerde verkoopmaatschappijen: wat is een zakelijke verrekenprijs voor de levering van goederen?
 • De moedermaatschappij levert hoofdkantoordiensten aan dochterondernemingen: welke service fee moet doorbelast worden en hoe moet die bepaald worden?
 • De moedermaatschappij verschaft een lening aan een dochtermaatschappij: wat is een zakelijke rente?
 • De Zwitserse onderneming verleent een licentie van de patenten aan een gelieerde productieonderneming: wat is een zakelijke royalty vergoeding?
 • Door business restructuring (bijvoorbeeld als gevolg van digitalisering, Brexit of een andere commerciële reden) worden functies, risico’s en/of activa van een groepsonderneming overgedragen aan een buitenlandse groepsonderneming: Moet de geherstructureerde groepsonderneming hiervoor een vergoeding ontvangen en daarover een exit tax betalen? Bovendien dien ook een nieuwe verrekenprijsbeleid bepaald te worden voor de gelieerde transacties na de herstructurering.

Uit deze opsomming blijkt hoe breed deze groep van transacties eigenlijk is. Transacties tussen gelieerde ondernemingen van een internationaal concern vormen een groot deel van de wereldwijde handel, ongeveer 60% in totaal. Voor belastingdoeleinden dienen verrekenprijzen van deze transacties aan het arm’s length principe te voldoen. Het belang van zakelijk handelen en management en beheersing van zakelijke verrekenprijzen is de laatste jaren toegenomen. De fiscale en financiële positie van uw onderneming is dus gediend met een juiste toepassing van de relevante wet- en regelgeving, waarin ook steeds de aansluiting met de economische werkelijkheid aanwezig is.

2. Doelgroep

Bent u financieel directeur, controller, finance of treasury professional of juridisch adviseur? En heeft u te maken met transfer pricing, maar wilt u graag uw kennis aanvullen zodat u uw taak nog beter kunt verrichten? Dit Executive Programma is dan uitermate geschikt voor u.

3. Waarom?

Het is belangrijk om te beseffen dat transfer pricing niet enkel voor (middel-)grote multinationale ondernemingen (“MNO’s”) van belang is. Ook kleine MNO’s en semipublieke organisaties moeten aan het arm’s length principe en de documentatieverplichtingen voldoen. Onenigheid met de Nederlandse en buitenlandse fiscus over wat een arm’s length verrekenprijs is, kan leiden tot lange en kostbare belastingaudits, dubbele belastingheffing of reputatieschade. Daarom is het vaststellen van een arm’s length verrekenprijs van groot belang. Verder is een gedegen implementatie en zijn controlemechanismen onmisbaar, alsook een duidelijk transfer pricing (geschil) management. Dit alles leidt tot het effectief realiseren van transfer pricing control. Ook wordt hiermee aan de compliance vereisten voldaan.

Het belangrijke ‘base erosion and profit shifting’ (BEPS) project van de OESO met als thema’s substance, transparantie en samenhang heeft het internationale belastingsysteem drastisch veranderd (inclusief herziene verrekenprijs-standaarden en aanvullende documentatieverplichtingen) om zodoende vermeende belastingontwijking en belastingontduiking tegen te gaan. Deze standaarden zijn en worden (momenteel) wereldwijd geïmplementeerd in lokale wetgeving. De controle van de zakelijkheid van verrekenprijzen staat de komende jaren ook hoog op de agenda van belastingdiensten.

Het is dan ook geen verrassing dat het onderwerp ‘transfer pricing’ een zeer belangrijk belastingonderwerp is waar multinationale ondernemingen mee te maken hebben. Dit onderwerp is in de afgelopen jaren verschoven van de belastingafdeling in een onderneming naar een onderwerp dat de aandacht heeft van het bestuur, de finance & control afdeling en de juridische afdeling. Daarnaast zijn externe stakeholders (Belastingdiensten externe accountants) geïnteresseerd in het verrekenprijsbeleid van een MNO.

4. Thema's 

Het Executive Programma Transfer Pricing is bedoeld voor finance professionals, bedrijfseconomen, controllers, treasurers, accountants en fiscale en juridische professionals die graag de basisprincipes van transfer pricing en het ondernemingsbeleid hieromtrent willen begrijpen om zodoende verrekenprijsrisico’s te identificeren en te managen. De modules bieden een inleiding tot transfer pricing uit een (bedrijfs-)economisch, fiscaal en juridisch oogpunt. Ook worden de laatste ontwikkelingen besproken. Daarnaast gaan de modules in op het belang van en specifieke aandachtspunten bij het ontwerpen, implementeren en de beheersing van een effectief verrekenprijsbeleid. De derde module betreft verrekenprijsdocumentatie en het risico- en geschilmanagement in relatie tot transfer pricing. Een vertegenwoordiger van de Nederlandse Belastingdienst gaat in op welke aspecten meegenomen moet worden om compliant te zijn met verrekenprijswetgeving. De vierde module richt zich op de implementatie van transfer pricingbeleid binnen een MNO groep. Module 5 gaat in op de verrekenprijsaspecten van financiële transacties, zoals leningen, financiële garanties en cash pooling. Tevens gaat de spreker in op de aspecten van transfer pricing omtrent (post-acquisitie) herstructureringen van MNO’s.

5. Docenten

De programmadirecteur is dr. Clive Jie-A-Joen MBV.

Clive is werkzaam bij Simmons & Simmons LLP, een internationaal advocatenkantoor, en verbonden aan de Erasmus School of Law. Clive is een transfer pricing econoom en werkt samen met belastingadviseurs, advocaten, controllers en finance professionals aan verrekenprijsissues. Hij is tevens verbonden aan ESAA (waar ook de RC- en RA-opleiding onder vallen). Daarnaast is Clive lid van de sectie transfer pricing van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en publiceert hij regelmatig in vaktechnische tijdschriften. 

De sprekers in dit programma zijn:

 • Natalie Speet – Plaatsvervangend hoofd afdeling Formeel Recht en Invordering Ministerie van Financiën
 • Peter Kavelaars – Hoogleraar Fiscale Economie en Directeur Wetenschappelijk Bureau Deloitte
 • Dennis Hovinga – Head of Tax ASM International
 • Ruud Snoeker – Verantwoordelijk docent Interne Beheersing Post-Master opleiding tot Registeraccountant
 • Bernard Damsma – Associate Partner EY
 • Clive Jie-A-Joen – Programmadirecteur en counsel Transfer Pricing Simmons & Simmons LLP

6. Programma

Dit Executive Programma bestaat uit vier introductiemodules en een specifieke module inzake verrekenprijsaspecten van financiële transacties en herstructureringen. Elke module vindt plaats op een woensdag of donderdag en begint om 15:30 en eindigt om 20:30.

Module 1. Inleiding tot Transfer Pricing.
25 september 2019
Sprekers: prof. dr. P. Kavelaars; dr. C.S.J. Jie-A-Joen

Module 2. Verrekenprijsmethoden en (intra-groep) diensten.
9 oktober 2019
Sprekers: drs. B. Damsma; dr. C.S.J. Jie-A-Joen

Module 3. Verrekenprijsdocumentatie en geschillenbeslechting.
30 oktober 2019
Spreker: dr. mr. N.G.H. Speet RA

Module 4. Transfer Pricing implementatie.
14 november 2019
Sprekers: drs. R. Snoeker RA; mr. D. Hovinga 

Module 5. Verrekenprijsaspecten van financiële transacties en (post-acquisitie) herstructurering van multinationale ondernemingen.
4 december 2019
Spreker: dr. C.S.J. Jie-A-Joen

Door wijzigingen in verband met onvoorziene omstandigheden kan de samenstelling of de data van het programma enigszins gewijzigd worden. Deze veranderingen worden tijdig gecommuniceerd.

 

7. Praktische informatie

Locatie
Faculty Club (Tinbergen gebouw), campus Woudestein, Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Kosten
De kosten voor dit Executive Programma, inclusief parkeerkaart, eten en drankjes, bedragen € 575 per module. Indien u kiest om de vijf introductiemodules te volgen dan betaalt u € 2.700. Deze bedragen zijn vrijgesteld van BTW.

8. Wat anderen over ons zeggen 

Tijdens de laatste PE-cursus voor Registercontrollers heeft dr. Clive Jie-A-Joen MBV gepresenteerd en zijn presentatie is met een 8,6 beoordeeld door de deelnemers.

9. Contact 

Voor vragen over deze Masterclasses kunt u contact opnemen met de Program Coordinator:

Henri Slob

E-mailadres
Telefoon
010-4081297
Kamer
Van der Goot Building, Kamer M5-05
Adres

Burgemeester Oudlaan 50
3062 PARotterdam
Nederland

Postadres                       ESAA Erasmus Universiteit Rotterdam
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
 • De Erasmus School of Accounting & Assurance is als onderwijsinstelling erkend door de NBA en gerechtigd PE-uren toe te kennen voor deelname aan haar opleidingen. Voor dit programma ontvangt u per module 4 PE-uren.