Woningcorporaties: besturen met een kernopdracht

Vertrouwen, Verbinden en Empathie (VVE)

Doelgroep

Bestuurders, leidinggevenden, interne toezichthouders en adviseurs, accountants en controllers van woningcorporaties.

Over de opleiding

Vertrouwen, Verbinden en Empathie, de VVE van leidinggeven en adviseren bij een woningcorporatie.

Woningcorporaties staan voor grote uitdagingen in maatschappelijke ontwikkelingen, de veranderende rol van toezicht en vernieuwde regelgeving. Hoe zorgt u dat de strategie, organisatiecultuur en het beleid van de organisatie hierop zijn toegerust? Sleutelwoorden in de sociale taak van de woningcorporatie en in deze leergang zijn: vertrouwen, verbinden en empathie. Samen met collega’s verkennen deelnemers in vijf modules de huidige positie en rol van woningcorporaties en de transitie naar de toekomst. De leergang VVE is een investering in uzelf, maar ook in de kwaliteit van de organisatie en de sector als geheel.

Waarom kiezen voor deze leergang?

 • Kennis en inzichten over de vorm en inhoud van toekomstig woonbeleid
 • Analyse van de ontwikkelingen op de woningmarkt en de positionering van corporaties
 • Handvatten voor het vertalen van strategie naar beleid
 • Kennis van succesvol interveniëren in de organisatiecultuur
 • Inzicht in leiderschapsstijlen en bestuursculturen en hun invloed op de besluitvorming
 • Praktijkervaring toetsen aan theoretische en wetenschappelijke kaders
 • Bijdragen van hoogwaardige docenten uit de wetenschap en de sector
 • Ervaringen uitwisselen met collega-leidinggevenden

Modules

 1. Veranderingen in de samenleving: visie en strategie
  Hoe win je vertrouwen in een overvloed aan regels?
  Hoe vertaal je strategie naar beleid, en wat zijn de opties voor samenwerking?
  Waar zit het innovatief vermogen en hoe bepaal je een langetermijnstrategie?
   
 2. Structuur en Bedrijfsvoering
  Is de organisatie effectief en efficiënt?

  Hoe kom je los van papieren tijgers?
  Hoe realiseer je missie, visie en strategie met behoud van legitimiteit wanneer teams en huurders zelf steeds meer verantwoordelijkheden krijgen?
   
 3. Maatschappelijk ondernemerschap en strategisch vastgoed
  Wat speelt er op de woningmarkt en wat zijn daarvan de effecten?

  Waar liggen de grenzen van maatschappelijk ondernemerschap?
  Hoe neem je beslissingen in tijden van politiek-bestuurlijke onzekerheid?
   
 4. Het belang van organisatieculturen
  Wat mogen medewerkers van elkaar en van de leiding verwachten?
  Welke bestuurscultuur is passend in de fase waarin de organisatie zich bevindt?
  Hoe kun je succesvol interveniëren bij veranderingen?
   
 5. Leiderschap, besluitvorming en verantwoordelijkheid
  Welke bestuurscultuur en leiderschapskwaliteiten passen bij een corporatie in transitie?
  Wat mag wel of niet van een leidinggevende worden verwacht?
  Wat is het effect van bestuursculturen en leiderschapskwaliteiten?

Aanmelden

Download hier uw aanvraag voor deelname aan deze leergang.

Start: 13 september 2018

Aantal colleges: 5

Tijdstip colleges: wekelijks op de donderdag (m.u.v. woensdag 10 oktober 2018) van 15:30 - 21:00 uur, inloop vanaf 15:00uur

Data 2018:

 • Donderdag 13 september
 • Donderdag 20 september
 • Donderdag  27 september
 • Donderdag 4 oktober
 • Woensdag 10 oktober

Onderwijsvorm: interactieve bijeenkomsten met behandeling van cases

Prijs: €4.475,- (vrijgesteld van BTW, inclusief cursusmateriaal, maaltijd, koffie, thee en frisdrank)

Certificaat: Na afronding van de opleiding ontvangt u een certificaat van deelname van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

 • Erasmus School of Accounting & Assurance is als onderwijsinstelling erkend door de NBA en is daardoor gerechtigd PE-uren toe te kennen aan onderwijsactiviteiten. Het aantal PE-uren voor de leergang Woningcorporaties: besturen met een kernopdracht bedraagt in totaal 25.

De heer Sebastian Sparidis LLM

E-mailadres
esaa-vve@ese.eur.nl
Telefoon
010 4081297
Kamer
Van der Goot Building, Kamer M5-35
Ruimte
Van der Goot building | Building
Adres

Burg. Oudlaan 50
3062 PARotterdam
Nederland

Postadres                       ESAA Erasmus Universiteit Rotterdam
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam