Programma voor (Nieuwe) Commissarissen en Toezichthouders

Introductie

Het Programma voor (Nieuwe) Commissarissen en Toezichthouders richt zich op commissarissen van bedrijven en toezichthouders van non-profit organisaties èn op personen die de ambitie hebben om een commissariaat of een toezichthoudende rol te verwerven (maar een dergelijke rol nog niet hebben).

Onderscheid Programma Commissarissen en Toezichthouders en Programma voor Nieuwe Commissarissen en Toezichthouders

Didactisch kenmerk van dit programma is, dat interactie tussen de deelnemers onderling en tussen de docenten en de deelnemers gestimuleerd wordt. De deelnemers hebben een schat aan kennis en ervaring en het is bijzonder leerzaam wanneer deze kennis en ervaring actief wordt uitgewisseld. Met andere woorden: peer group learning is een effectief didactisch concept. De maximale groepsgrootte van 16 deelnemers is daarbij optimaal.

De interactie tussen deelnemers met ervaring als toezichthouder is anders van aard dan de interactie tussen de deelnemers die, weliswaar veel professionele ervaring hebben, maar geen specifieke toezichthoudende ervaring. Dit is de reden geweest om voor beide doelgroepen een separaat Programma te organiseren.

De inhoud, docenten en leerdoelen van beide programma’s zijn - op enkele accentverschillen na, identiek.

Wanneer de deelnemer tenminste twee jaar ervaring heeft als toezichthouder of commissaris, dan lijkt deelname aan het Programma voor Commissarissen en Toezichthouders passend. Wanneer de deelnemer geen of minder dan anderhalf jaar ervaring heeft, dan is het Programma voor de Nieuwe Commissaris passend.

De definitieve beslissing in welk programma de deelnemer het best tot zijn recht komt, wordt genomen tijdens het intakegesprek met de Program Director of de Program Manager. 

Over het programma

Het programma kenmerkt zich door haar academisch niveau en is interactief. Doordat u deel uitmaakt van een kleine groep (maximaal 16 deelnemers) is een intensieve begeleiding door onze docenten en interactie tussen de deelnemers mogelijk. Samen met andere deelnemers bespreekt u concrete praktijkgevallen en governance-vraagstukken.

Het programma bestaat uit 5 modules van 2 dagen, inclusief een avondprogramma en een overnachting per module. De modules vormen een samenhangend geheel. Deelname aan afzonderlijke modules is niet mogelijk.

Type educatie: Executive Program, max 16 personen
Modules: 5 x 2 dagen
Opleidingniveau: Post-academisch
Ervaringseis Programma voor Commissarissen en Toezichthouders: Tenminste 2  jaar toezichthoudende ervaring in bedrijfsleven en/of non-profit
Ervaringseis Programma voor Nieuwe Commissarissen en Toezichthouders: Geen, bij voorkeur bestuurlijke ervaring
Taal: Nederlands
Locatie: Centraal in het land

Meer inhoudelijke informatie vindt u hier.

Docenten

De docenten van het Programma voor Commissarissen en Toezichthouders bekleden vooraanstaande posities in het bedrijfsleven en not-for-profit organisaties en zijn stuk voor stuk deskundigen op hun vakgebied. Voor een overzicht van alle betrokken docenten klik hier.

Brochure en aanmeldingsprocedure

Meer informatie over het programma vindt u hier.

Na ontvangst van het ingevulde inschrijfformulier en de noodzakelijke bijlagen, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek.

Contact

Voor alle praktische zaken en informatie kunt u contact opnemen met de Program Coordinators van de opleiding.

   

 

 

 

 

Naam

:

Mevrouw Marina de Bruijn

Mevrouw Ingrid Delgijer

Mevrouw Mirella Stander

 

Telefoon

:

010-4082681

010-4082388

010-4082866

 

   

Tinbergen Building, kamer H13-34

Postadres

:

Postbus 1738
3000 DR Rotterdam

Bezoekadres

:

Burg. Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam

Fax

:

010 – 4089157

E-mail

:

esaa-com@ese.eur.nl

 

Alumnivereniging: de Vereniging voor Commissarissen en Toezichthouders Erasmus

Het succesvol afronden van het Programma voor commissarissen en Toezichthouders verzekert u ook van toegang tot een leven lang leren én een netwerk van actieve commissarissen en toezichthouders. Permanente educatie is immers ook voor commissarissen van groot belang. De Vereniging voor Commissarissen en Toezichthouders Erasmus (VCTE), bestaande uit oud-deelnemers aan het Programma, organiseert daarom in nauwe samenwerking met het Programma voor Commissarissen en Toezichthouders tweemaal per jaar Terugkomdagen voor haar leden. 

Wij zijn als onderwijsinstelling erkend door de NBA en zijn daarom gerechtigd PE-uren toe te kennen aan onderwijsactiviteiten. Het aantal PE-uren bedraagt 60 voor het gehele programma.